Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Innherred Samkommune Status og veien videre Informasjonsmøte for ansatte Levanger og Verdal 28. januar 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Innherred Samkommune Status og veien videre Informasjonsmøte for ansatte Levanger og Verdal 28. januar 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Innherred Samkommune Status og veien videre Informasjonsmøte for ansatte Levanger og Verdal 28. januar 2004

2 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 2 Visjon og hovedmål (Utarbeidet under arbeidsseminar mars 2002. Oppdatert 12.01.04) Visjon Livskvalitet og Vekst (LV) Hovedmål: Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer ISK skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen ISK skal være tyngdepunkt for regional utvikling Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen Reduserte driftsutgifter på sikt (kom til i aug 2003)

3 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 3 Hva? - Hvorfor? HVA? Innherred Samkommune er et omfattende og forpliktende samarbeid mellom nabokommunene Levanger og Verdal HVORFOR? For å gi innbyggerne og næringslivet i Levanger og Verdal bedre tjenester

4 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 4 Bevissthet HVORFOR? Hvorfor skal vi kommunisere? Hva er hensikten? Trinn 1 HVEM? Interessenter Målgrupper Trinn 2 HVA? Kjernebudskap Kommunikasjonsmål Vet / burde vite Trinn 3 HVORDAN? Policy – Budskap Kanal – Arbeidsform Trinn 4 Målretting Innhold Handling Kommunikasjonstrappa Effektiv kommunikasjon krever at man jobber planmessig og målrettet. Kommunikasjonstrappa kan brukes som modell for dette arbeidet. Vi har arbeidet for å definere en plattform og profil for Samkommunen, og hvordan vi skal bruke kommunikasjon som verktøy internt og eksternt.

5 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 5 Bilde av samkommunen Verdal og Levanger legger noen av sine oppgaver til felles ”datterbedrift”, ISK, uten å miste ansvaret for tjenestene som leveres. ISK ER ET VERKTØY for å gi innbyggerne og næringslivet et bedre tilbud Verdal kommune Levanger kommune Innherred Samkommune Tjenesteproduksjon for innbyggere og næringsliv i Verdal og Levanger

6 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 6 Morkommunene og ISK - profil Innherred Samkommune skal framstå som et samarbeid mellom to selvstendige nabokommuner. Det er samarbeidet – og ikke institusjonen ISK – som skal profileres. Av dette følger at Morkommunene Verdal og Levanger skal ha langt høyere profil enn ISK. Innbyggerne i kommunene skal fortsatt forholde seg til sine kommuner. De skal ikke forholde seg til et nytt nivå eller en ny institusjon. For brukerne skal det være uinteressant om en tjeneste er organisert i ISK eller i Morkommunen. Servicekontorene i de to kommunene har en viktig funksjon for å møte publikum/brukere. ISK er et alternativ til kommunesammenslåing Sammenslåing av kommunene står ikke på agendaen Overfor enkelte eksterne målgrupper er det hensiktsmessig å gi ISK en høyere profil. Eksempelvis KRD, KS. Men også overfor disse skal ISK framstå som et samarbeid mellom selvstendige kommuner

7 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 7 Rådmannsgruppen Rådmennene i Levanger og Verdal (dette er 6 personer) utgjør strategisk ledergruppe i ISK samtidig som de er ledergrupper i egne kommuner Ledergruppen er sammensatt slik at den effektivt kan samordne aktiviteten i Morkommunene og ISK Ledergruppen avklarer i løpet av kort tid de enkelte rådmennenes ansvarsområder, oppfølgingsansvar og enhetsledernes rapporteringsrutiner

8 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 8 Enhetslederne Følgende 8 enhetsledere er utpekt: – Johannes Bremer – Marit Aksnes – Meier Hallan – Petter Bjartnes – Rolf Baglo – Torbjørn Olsen – Turid Krizak – Øystein Sende Disse utgjør samkommens administrative ledelse sammen med rådmennene

9 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 9 Videre arbeid - organisering Enhetene organiserer sine fagområder – forslag til organisering klart til ledergruppen innen utgangen av mars – Faglederstillinger utlyses internt i enhetene ansettelser klare innen 1. mai – Alle posisjoner med forslag til plassering av enkeltmedarbeidere klare til 1. juni – Det skal være aktiv involvering i prosessene Sak om organisering til ISK-styret 10. juni

10 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 10 Spørsmål som skal avklares En del konkrete spørsmål knyttet til arbeidsforhold og avtaler vil bli løpende avklart Størst mulig samsvar mellom begge Morkommunene og ISK er ønskelig Eksempler – arbeidstid – avtaleverk, osv Aktiv involvering/forhandlinger med tillitsvalgte –partssammensatt utvalg

11 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 11 Utvikling av servicekontorene Servicekontorene får en enda viktigere funksjon overfor brukerne i kommunene Ansikt mot brukerne enten tjenestene er organisert i Morkommunene eller ISK Prosjektgruppe utarbeider forslag til endringer og samordning – rapport klar medio april – legger føringer for organisering og arbeid i enhetene

12 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 12 Forslag til baser for enhetene SkattLevanger ØkonomiVerdal IKTLevanger Lønn-personalLevanger LandbrukVerdal Plan osvVerdal HSRLevanger Barn og familieVerdal Høringsfrist på forslaget er 30. januar. Beslutning tas raskt.

13 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 13 Lokalisering innen enhetene Modeller for lokalisering vil variere mellom enhetene Full samlokalisering kan være naturlig i enkelte enheter – i andre ikke Fleksibilitet er mulig og ønskelig Forslag utarbeides i enhetene – må samordnes og besluttes endelig i ledergruppen Alle konklusjoner klare innen 1. juni

14 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 14 Vi ønsker fleksible arbeidsforhold Ny organisering og felles systemer gir gode muligheter til fleksibilitet i arbeidet Med felles IT-system, intranett og gode dokumentrutiner kan vi logge inn og arbeide hvor som helst i kommunene Muliggjør fleksibilitet i lokalisering og utføring av oppgaver – innen enhetene – for hver enkelt medarbeider Ledelsen vil oppmuntre til fleksible løsninger – Ledere bør gå foran som gode eksempler Gir nye muligheter for utvikling av medarbeidere og organisasjon Tenk nytt – utnytt mulighetene!

15 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 15 Delta i prosessen Veien videre blir til mens vi går Ingen har gjort dette før oss! Mye er ikke avklart ennå – det gir mulighet til deltakelse og påvirkning Vi ønsker aktiv deltakelse fra medarbeiderne Spør, kom med forslag, snakk med din leder Bruk IT-nettet Spør direkte eller via e-post Postkasse: Info@Innherred-samkommune.noInfo@Innherred-samkommune.no

16 Status og veien videre – 28.01.04 www.innherred-samkommune.no 16 Oppsummering Vi er med på å utforme en ny organisering som ingen i kommune-Norge har prøvd før oss Dette gjør oss til foregangskommuner for kommunalt samarbeid Gir oss større innflytelse over egen utvikling Vi skal gi brukerne bedre tilbud enn uten ISK – la oss demonstrere at det blir virkelighet Vi ønsker fleksible løsninger – for brukere og ansatte La oss ta utfordringene og utnytte mulighetene!


Laste ned ppt "1 Innherred Samkommune Status og veien videre Informasjonsmøte for ansatte Levanger og Verdal 28. januar 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google