Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTNU Innovation Village

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTNU Innovation Village"— Utskrift av presentasjonen:

1 NTNU Innovation Village
Karl Klingsheim NTNU Innovation Village Karl Klingsheim -

2 NTNU – ”Det skapende universitet”
Spredning av kunnskap, kompetanse og forskningsresultat. Bidrag til utvikling og fornyelse av samfunn og næringsliv. FORMIDLING  innovasjon FORSKNING  ny kunnskap UNDERVISNING  kompetanse Utvikling av ny teknologi. Internasjonalt samarbeid. Almenn- og profesjons- utdanning. Opplæring. NTNU Innovation Village Karl Klingsheim -

3 Innsatsfaktorer og verdiskaping
Fortid: Arbeidskraft + energi  produksjon Fokus: ”fysisk” kapital & materialflyt Fremtid: Kunnskap + nettverk  innovasjon Fokus: intellektuell kapital & informasjon NTNU Innovation Village Karl Klingsheim -

4 ”Imagination at work” We're measuring GE's top leaders on how imaginative they are. Imaginative leaders are the ones who have the courage to fund new ideas, lead teams to discover better ideas, and lead people to take more educated risks Jeffrey Immelt, GE, juli 2005 Karl Klingsheim -

5 NTNUs strategi/mål for økt nyskaping
NTNU vil stimulere til entreprenørskap blant studenter, ansatte og i samfunnet, og derved bidra til at nasjonen øker sin verdiskaping. Nyskaping skal være en integrert del av universitetets tre virksomhetsområder – utdanning, forskning og formidling. Få nyskaping inn i alle fakultetenes strategiplaner. Styrke vår posisjon som det ledende norske universitetet. Gjøre NTNU enda mer attraktiv for studenter og ansatte. Minst 30 kunnskapsbaserte nyetableringer/år innen 2005. (NTNU styrevedtak, april 2001) NTNU Innovation Village Karl Klingsheim -

6 NTNU ressurser og innsatsfaktorer
studenter (ca halvparten innen tekniske fag) 2300 kandidater uteksamineres hvert år 200 doktoravhandlinger hvert år 4.000 årsverk/år (ca halvparten vitenskapelige) 2000 forskere (inkl. post doc og gjesteforskere) Sterkt faglig renommé og internasjonalt nettverk. 3,5 milliarder kroner i årlig omsetning m2 areal 50 spesialutrustede, ”tunge” laboratorier Globalt nettverk og renommé NTNU Innovation Village Karl Klingsheim -

7 Innovasjonssenter Gløshaugen 1000 m2 gründervirksomhet på campus
NTNU Innovation Village Karl Klingsheim -

8 NTNU Technology Transfer AS (”TTO”)
Strategisk verktøy for kommersialisering av ideer og forskningsresultater fra NTNU og St.Olavs Hospital Operativ fra 1.april 2004 Samfunnsgagnlig formål – kommersiell arbeidsform Både ”technology push” og ”market pull” Fokus på kommersielle muligheter – ikke lovpålegg Ca 400 idéer/prosjekt hittil – hvorav 50 er aktive Omfang 2006 ca 20 mill kr – 18 årsverk (9 fast ansatte) Trenger bedre nettverk mot næringslivet, flere gründere og flere profesjonelle investorer. NTNU Innovation Village Karl Klingsheim -

9 Innovasjon Midt-Norge En regional arena for industriell vekst.
”Trøndelag Bay Area” Idé- generering Mål: - Nye bedrifter og nye forretningsområder i eksisterende bedrifter. Akselerert prosess fra idé til kommersialisering. - Etablering av varige møteplasser, nettverk og innovasjonssystem. Verdal Leksvik Trondheim Orkladal Et samarbeidsprosjekt mellom: Innovasjon Norge, Statoil, SIVA, Nukleus, Ind-Pro, Leksvik Teknologi, Verdal Vekst, LEN, NTF, SINTEF, NTNU, HiNT, Start NTNU, ARENA programmet, Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, NiT, Trondheim Kommune og Leksvik Kommune. Karl Klingsheim -

10 ”Think globally – Act locally”
NTNU, SINTEF og St.Olavs Hospital opererer i en global kontekst – vi samarbeider (og konkurrerer) med fagmiljø over hele verden. Samtidig er vi bevisst på vår nasjonale rolle. Derfor ønsker NTNU også å bidra aktivt regionalt/lokalt: Innovasjon Midt-Norge – MedTech Trondheim StartNTNU og Venture Cup – Ideportalen Innovasjonssenter Gløshaugen – Connect Trøndelag NTNU Entrepreneurship Center – NTNUs Entreprenørskole FORNY (Norges forskningsråd) – Innovasjon 2010 Nytt ”Industry Liaison Program” – Bedre samvirke med SMB Vår egen ”Innovation Village” NTNU Innovation Village Karl Klingsheim -

11 NTNU Innovation Village
Formål: Gjøre NTNU lettere tilgjengelig for store og små bedrifter. Skape mer ”trøkk” for næringsutvikling i/ved/rundt NTNU. Tiltrekke eksterne ressurser for kommersialisering av FoU. Middel: Samlokalisering av relevante NTNU og SINTEF aktiviteter. Eget ”prosjekthotell” for bedre interaksjon med næringslivet. Styrking av ”industry liaison” funksjonen, ”Idéportalen”, m.m. Visjon: Samlokalisering og økt samhandling mellom studenter, forskere, kommersialiseringsaktører, virkemidler og innovative bedrifter vil styrke konkurransekraften til norsk næringsliv (og til NTNU). NTNU Innovation Village Karl Klingsheim -

12 Arena for samhandling NTNU Innovation Village
Næringsliv og off.virksomhet: ”Market pull” Konkrete behov Følge med på FoU Finansiering Nettverk Rekruttering Forskningsmiljøene: ”Technology push” Forskning Utdanning Formidling Kommersialisering Nyskaping Utvikling NTNU Innovation Village NTNU: Faglig forankring Vertskap Infrastruktur Prosjekthotell Inkubator Felles, næringsrettede prosjekt der forskere, studenter, gründere og folk fra næringslivet arbeider (og sitter) sammen. NTNU Innovation Village Karl Klingsheim -

13 Alternative NTNU scenarier
Alle aktuelle scenarier for fremtidig utvikling av NTNU (inkl. eventuell samlokalisering) inkluderer vår nye NTNU Innovation Village. NTNU Innovation Village Karl Klingsheim -

14 NTNU Innovation Village
Vi mener at NTNU Innovation Village vil gi NTNU (enda) større ”kraft” til nyskaping i Norge, og våre samarbeidspartnere økt evne til innovasjon. Status: Alle nødvendige funksjoner ved NTNU og SINTEF er operative. Fysisk samlokalisering og etablering av prosjekthotell gjenstår. Samarbeidspartnere: Rammeavtale med SpareBank 1 Midt-Norge for regional utvikling. Nettverket i Innovasjon Midt-Norge Uttalt interesse fra Statoil og andre. Åpen invitasjon til alle som måtte være interessert! NTNU Innovation Village Karl Klingsheim -

15 vi må tørre å tenke STORT
Norge: Et av de mest nyskapende land i verden! Midt-Norge: Den mest kreative region i Europa! SINTEF: Teknologi for et bedre samfunn! NTNU: Det skapende universitet! Trondheim: Teknologihovedstaden! vi må tørre å tenke STORT NTNU Innovation Village Karl Klingsheim -


Laste ned ppt "NTNU Innovation Village"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google