Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolelederundersøkelsen 2008 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolelederundersøkelsen 2008 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolelederundersøkelsen 2008 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

2 Innledning

3 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer –600 intervjuer, hvor 447 respondenter er ledere i grunnskolen, 147 i videregående og 6 begge deler Metode for datainnsamling –Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling –20. mai – 29. mai 2008

4 Respondenter

5 Respondenter etter stilling n=600

6 Respondenter etter landsdel n=600

7 Respondenter etter kommunetype n=600

8 Resultater

9 Ufaglærte lærer i estetiske fag Spørsmål: Halvparten av lærerne i de estetiske fagene mangler formell kompetanse. Sett i lys av dette ber jeg deg svare om du er helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende påstander: Ufaglærte lærere er akseptabelt i de estetiske fagene n=600 34 prosent av skoleledere i grunnskolen er helt eller noe enig i at det er akseptabelt med ufaglærte lærer i estetiske fag, mot 16 prosent i videregående skoler. Tre av ti skoleledere er helt eller noe enig i at ufaglærte lærer er akseptabelt i de estetiske fagene. 65 prosent er helt eller noe uenig i at det er akseptabelt

10 Ufaglærte lærer i estetiske fag Spørsmål: Halvparten av lærerne i de estetiske fagene mangler formell kompetanse. Sett i lys av dette ber jeg deg svare om du er helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende påstander: Ufaglærte lærere er akseptabelt i de estetiske fagene n=600 Mens fire av ti ledere ved skoler med under 100 elever mener det er akseptabelt med ufaglærte lærer i estetiske fag, er det to av ti levere ved skoler med mer enn 400 elever som mener det samme. Tre av ti leder for offentlige skoler er helt eller noe enig i at ufaglærte lærer er akseptabelt i de estetiske fagene, mens fire av ti ledere i private skoler mener det samme.

11 Ufaglærte lærer i estetiske fag Spørsmål: Halvparten av lærerne i de estetiske fagene mangler formell kompetanse. Sett i lys av dette ber jeg deg svare om du er helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende påstander: Det bør ikke undervises i de estetiske fagene dersom man ikke har tilgang på lærere med formell kompetanse n=600 Halvparten av lederne i videregående skole er helt eller noe enig i påstanden, mens kun to av ti ledere i grunnskolen mener det samme. 27 prosent av skolelederne er helt eller noe enig i at det ikke bør undervises i de estetiske fagene dersom man mangler lærer med formell kompetanse. 67 prosent er helt eller noe uenig i denne påstanden.

12 Ufaglærte lærer i estetiske fag Spørsmål: Halvparten av lærerne i de estetiske fagene mangler formell kompetanse. Sett i lys av dette ber jeg deg svare om du er helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende påstander: Det bør ikke undervises i de estetiske fagene dersom man ikke har tilgang på lærere med formell kompetanse n=600 Ledere ved skoler med mer enn 400 elever er i størst grad helt eller noe enig i at det ikke bør undervises i estetiske fag hvis man ikke har tilgang til lærer med formell kompetanse. Fire av ti ledere ved skoler med 400 eller flere elever er helt eller noe enig i påstanden, mot to av ti ledere ved skoler med under 100 elever

13 Øke formelle kompetansen Spørsmål: Hva skal til for å øke den formelle kompetansen i de estetiske fagene? n=600

14 Tilbud om etter- og videreutdanning Spørsmål: Har de ansatte ved din skole fått tilbud om etter- og videreutdanning i noen av de estetiske fagene? n=600 64 prosent av ledere i grunnskolen svarer ja, mot 48 prosent i videregående. Blant ledere i videregående skoler er det hele 27 prosent som svarer vet ikke/ikke aktuelt. Det samme mønsteret ser man på forskjellene mellom offentlige og private skoler. 60 prosent av offentlige skoler svarer ja, mot 52 prosent av de private. Hele 25 prosent av de private skolene svarer imidlertid vet ikke/ikke aktuelt.

15 Hvorfor de ikke har tilbudt videreutdanning Har de ansatte ved din skole fått tilbud om etter- og videreutdanning i noen av de estetiske fagene? n=600 Vet ikke/ikke aktuelt; 9 % Nei; 31 % Ja; 60 % Spørsmål: Hvorfor er etter- og videreutdanningskurs ikke tilbudt ved din skole? n=186


Laste ned ppt "Skolelederundersøkelsen 2008 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google