Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentert av Peter Bonne/IKT-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentert av Peter Bonne/IKT-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentert av Peter Bonne/IKT-Norge
IT-Næringen, status og fremtidsmuligheter Fordrag på BIT konferansen 2004 Per Morten Hoff Generalsekretær IKT-Norge Presentert av Peter Bonne/IKT-Norge

2 IKT-næringens interesseorganisasjon Norges største IT organisasjon
350 medlemmer - med 125 mrd i omsetning

3 Nedbygging av tradisjonell industri - hva skal gi fremtidig verdiskaping Industriproduksjon, indeks 1995 = 100 Kilde: EcoWin

4 IKT-Næringen i Norge 206.773 Omsetning i MRD. NOK 22.032 184.741 Total
ICT-Industry 22.032 ICT-services Total

5 Omsetning Næringsområder

6 IKT vokser raskere enn andre næringer
Kilde: BI, Reve

7 Fra himmel til helvete Fra vekst til fall. Dot.com bølgen kollapset mai 2002. Det ble en kollektiv avstraffelse. Dot com ble til dot konk. Tilliten til bransjen ble grovt svekket. Problemer også i andre næringer gir ringvirkninger. Krisen kommer 1 til 1 1/2 år tidligere innen IKT.

8 IT-bransjens betydning for Norge
Betydelig Næringsgren i vekst Stor lokal verdiskapning (vekst, lønnsom …) Motiverer unge til å ta høy utdanning Stort (ubenyttet) eksport potensiale Ung bransje på vei mot industrialisering Viktig del av landets infrastruktur En av de viktigste konkurransefremmende virkemidler Høyt norsk kostnivå må kompenseres med teknologi Betydning av å ha norsk eierskap HQ og kompetanse følges ad Villighet til kontinuitet og prioritering av Norge Trenger lokomotiver/havner for gründervirksomhetene IT bransjen konkurrerer ikke med øvrige bransjer !

9 IT er navet i samfunnsutviklingen
IT er navet som kan gi oss en mer effektiv offentlig sektor, en mer effektiv industri, mer effektiv varehandel osv. Omverden er avhengig av gode IT-leverandører.

10 Lønnskostnader industri vs. IKT
Lønnskostnader industrien Norge 190 kr England 100 kr USA kr Tyskland kr Tyrkia kr Kina kr India kr Kilde Lai Berg Holding Lønnskostnader IKT Norge kr England kr USA kr Tyskland kr Tyrkia ? Kina kr India kr Kilder EICTA/Witsa/Wipro/Oracle

11 SKATT - bidrag til fellesskapet
Eksempel 1: typisk lønnsom IT bedrift med ca. 140 ansatte, egenproduserte tjenester og produkter, ingen finanskostnader og 17% driftsressultat før skatt. Verdiskapning Til Til Til & kostnader Skatt Ansatte Selskapet MVA 24% 27,6 mNok 100% 27,6 mNok Over skudd 20 mNok 28% 5,6 mNok 14,4 mNok 10 mNok Arb.g. avgift 100% 10 mNok Lønn 60 mNok ~40% 24 mNok 36 mNok 30 mNok Drifts- kost 24% (7 mNok) 147,6 mNok mNok 36 mNok 14,4 mNok (100%) (45,5%) (24,4%) (9,8%) + 30 mNok ( 20,3 %) til leverandører

12 Hva bremser utviklingen?
Manglende investeringsvilje (dot.com død har "gitt skeptikerne rett") Manglende satsing på IKT FoU Manglende IKT-satsing i skolen Bredbåndsutviklingen går for langsomt Personvern Manglende samordning og standardisering Sikkerhet, det er en avgjørende forutsetning for digital forvaltning

13 Klare mål Kan du si meg veien? Det kommer an på hvor du skal.
Jeg vet ikke. Da spiller det heller ingen rolle hvor du går. Man må bestemme seg for hvor man vil - ellers er det meningsløst å diskutere hva neste steg skal være

14 Sats på kunnskap – og IKT næring NÅ!
Ny produksjon må være høyproduktiv. Ny produksjon krever investering i kunnskapskapital. Det er ikke lenger nok med fossekraft, mineraler, fisk og tømmer, ikke engang petroleum; nå er det kunnskap det står på. Investering i kunnskap betyr investering i forskning og utvikling. Alle andre bransjer er avhengige av IKT kompetanse og IKT næringen. IKT næringen er i seg selv en stor næring med gode muligheter - hvis det satses!


Laste ned ppt "Presentert av Peter Bonne/IKT-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google