Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved Gunhild S. Eik og Elin Osmundsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved Gunhild S. Eik og Elin Osmundsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved Gunhild S. Eik og Elin Osmundsen
Kragerø 14 mars Ved Gunhild S. Eik og Elin Osmundsen

2 Hvor er vi nå i forhold til kartleggingsinstrumenter?
Jordmor har innført kartleggingsverktøyet tweak Hun informerer om EPDS ved første kontroll i svangerskapet

3 Fortsetter………………. Helsesøster deler ut informasjonsbrosjyren om psykiske reaksjoner etter fødsel på hjembesøket Skjemaet EPDS fylles ut av kvinnen på 6 ukers kontroll på helsestasjonen

4 Fortsetter……………. Ved score lik eller over 12 får mor tilbud om støttesamtaler. Mor tilbys oppfølging og eventuelt henvisning til samarbeidspartnere.

5 Veiledning Helsestasjonen/familiesenteret får veiledning av kommunepsykolog 2 timer pr. måned.

6 Utvikling av rutiner i det tverrfaglige samarbeidet
Det er utarbeidet samarbeidsavtaler med psykisk helse, ABUP og Habu med faste samarbeidsmøter

7 HABU tilbyr tverrfaglig oppfølging av barn 0 -5 år som er i risikogruppen
Habu ønsker å fange opp eventuelle problemer, utviklingsavvik og tilby behandlingstiltak. Teamet består av: barnelege, fysioterapeut, spes. pedagog, spes. spl, sosionom, ernæringsfysiolog, logoped, ergoterapeut, og psykolog

8 Veiledning ved PPT Psykolog i PPT veileder
barnehager og skoler og tilpasser det etter deres behov

9 Hun veileder barnehageansatte i forhold til «den nødvendige samtalen»
Kommunepsykolog Hun veileder barnehageansatte i forhold til «den nødvendige samtalen»

10 Opprettelse av barneteam lavterskeltilbud til barnehager
Deltakere: Helsesøster, PPT, barnevern, psykisk helse og psykolog

11 Informasjonsbrosjyre ved vold/seksuelle overgrep
Barnevernet har utarbeidet brosjyre om rutiner ved mistanke/avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn

12 Jordmor og helsesøster samarbeider med fastleger i enkeltsaker.
Samarbeid med legene Jordmor og helsesøster samarbeider med fastleger i enkeltsaker.

13 Hvilke tilbud har vi hvis vi avdekker problemer?
Gruppe for mødre med rusmiddelutfordringer Fastlege, psykisk helse, veiledning v/ kommunepsykolog,

14 Barnevern/tiltak NAV RVTS
Fortsetter…………….. Barnevern/tiltak NAV RVTS

15 Hva er vanskelig når det avdekkes problemer?
Når brukeren ikke ønsker å ta i mot hjelp

16 Utfordringer videre/hva savner dere?
Vi må videreutvikle internt samarbeid og avklare roller i sammensatte saker. Koordinere og iverksette individuell plan.


Laste ned ppt "Ved Gunhild S. Eik og Elin Osmundsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google