Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barne-og familietjenesten 14.11.071 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barne-og familietjenesten 14.11.071 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barne-og familietjenesten 14.11.071 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november 2007

2 Barne-og familietjenesten 14.11.072 BaFa 2007 Adm. BaFa Marit E. Aksnes Enhetsleder PPT Bjørg Holmen Fagleder Barnevern Torill Moe Fagleder Helsestasjon Eli K. Johansen Fagleder Førskoleteam Elin Børve Fagleder Budsjett 2007: 38 230 832 Antall årsverk: 42 Antall ansatte: 55

3 Barne-og familietjenesten 14.11.073 VISJON RETT HJELP TIL RETT TID HOVEDMÅL BaFa er et tverrfaglig ressurssenter som bidrar til helhetlige, forebyggende og samordnende tiltakskjeder for brukerne. BaFa er rådgivende og veiledende, og tar ansvar for nødvendige tiltak. BaFa arbeider sammen med kommunen for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

4 Barne-og familietjenesten 14.11.074 Målgrupper •Barn 0-18: 4900 •Elever i grunnskolen: 2536 (kommunale)+ ca 160 i private skoler. •35 barnehager/ 9 oppvekstsentra (13 skoler) 1 vg skole •Foreldre og gravide •Studenter •Voksne med ervervede skader og voksne med mangelfull grunnskoleopplæring •Samarbeidspartnere 1.2.3.linje

5 Barne-og familietjenesten 14.11.075 Tjenestene kompletterer og utfyller hverandre Barnevern PPT Spes.ped. førskoleteam Helsestasjon

6 Barne-og familietjenesten 14.11.076 Barne- og familietjenestens rolle og oppgaver •Støtte basisarenaer: Familie, skole, barnehage •Barn/unge i risiko •Barn/unge som har utviklet problemer. •Barn/unge med kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne. •Samordning og koordinering av tiltak (individuell plan, samarbeid 1. og 2.linje) •Rådgiving og veiledning •Kompetansebase for kommunen •”En dør”

7 Barne-og familietjenesten 14.11.077 AVDELING HELSESTASJON •Hjemlet i lov om helsetjenester i kommunene •11,75 årsverk •Budsjett 2007: 4,8 mill Fagleder Eli K.Johansen Miljøarbeider i heim Vaksinasjons - kontor reisevaksiner Helsetjeneste for flyktninger Skolehelse- tjeneste alle skoler + vg Helsestasjon Sentrum, Ytterøy, Skogn, Åsen Helsestasjon for ungdom Jordmor Svangerskaps- kontroll

8 Barne-og familietjenesten 14.11.078 AVDELING PPT Hjemlet i opplæringslovens §5-6 Antall årsverk: 6,9 Budsjett 2007:4,0 mill Rådgiver/ Fagleder Rådgiver Logoped førskole Logoped skole Rådgiver Spesialpedagog førskole Skoleteam Førskoleteam Skoleteam Rådgiver

9 Barne-og familietjenesten 14.11.079 Avd. førskoleteam Hjemlet i : barnehageloven, opplæringsloven Budsjett: ca. 3,5 mill (+ 3 mill i ørem.tilskudd) Antall årsverk: 6,3 Base Elin Børve Fagleder Kommunale og private barnehager Spesiallærere

10 Barne-og familietjenesten 14.11.0710 AVDELING BARNEVERN •Hjemlet i lov om barneverntjenester •14,5 årsverk •Budsjett 2007: 19, 7 mill EM, flyktn., innvandrere Foreldre- trening Ungdom, familie, netteverk, institusjon Småbarn, utreding, fosterhjem Forebyggende rusarbeid Kvalitetssikring rutiner Barnevernleder

11 Barne-og familietjenesten 14.11.0711 Status barn under omsorg •180 meldinger til Barnevernstjenesten hittil i år •Totalt 214 aktive saker per dato, hvorav 38 er under undersøkelse. •110 barn med hjelpetiltak i hjemmet. •67 barn med tiltak utenfor hjemmet (fosterhjem eller institusjon)

12 Barne-og familietjenesten 14.11.0712 Utfordringer •Økning forekomst av barn og familier med kompliserte og ressurskrevende behov. •Stadig flere ungdommer i krise. •Barnehager og skoler ulike utfordringer og forutsetninger. Krever ulik tilnærming fra BaFa. •Forventninger om spesialtilbud og spesialkompetanse fra brukerne. •Helhet og sammenheng i tilbud. Krever samarbeid og tverrfaglig tilnærming. •Behov for flere- og alternative hjelpetilbud på alle nivå. •Behov for lavterskeltilbud for familier i krise! •Forebyggende tiltak viktig!

13 Barne-og familietjenesten 14.11.0713

14 Barne-og familietjenesten 14.11.0714 STATISTIKK 1,7% med enkeltvedtak

15 Barne-og familietjenesten 14.11.0715 Prosent alle skoler

16 Barne-og familietjenesten 14.11.0716 Fordeling kjønn

17 Barne-og familietjenesten 14.11.0717 Utfordringer forts.. Forebygging Reparasjon Kompetanse Veiledning Hjelp og støtte Forvaltning Barnehageeier Foreldre Barnehage Hjelpetjeneste

18 Barne-og familietjenesten 14.11.0718 5 overordna prinsipper for BaFa 1.Tilgjengelighet for brukerne. 2.Kommunikasjon 3.Samarbeid og samordning 4.Læring og kompetanseutvikling 5.Kvalitetssikring

19 Barne-og familietjenesten 14.11.0719 Ressursgrupper på tvers BiK Barn i Krise TIGRIS Tidlig intervensjon Gravide og småbarns- Foreldre (RUS) BAPP Barn av psykisk syke foreldre Webster Stratton Foreldre- og pedagogprogram Kompetanseutv: •Psykiatri •Nettverksarb Ressursteam i skole Flyktninger

20 Barne-og familietjenesten 14.11.0720 3. Grunnlag for meldinger til barnevernet •Alvorlig rusmisbruk hos foreldre •Alvorlige og langvarige psykiske vansker hos foreldre •Vanskjøtsel/manglende tilsyn og oppfølging •Mishandling/overgrep/vold i hjemmet •Sosial mistilpasning /alvorlig kriminalitet hos foreldre •Barn og unge med sosiale/psykiske vansker •Barn og unge m.adferdsvansker/rusproblemer •Barn uten foreldre/foresatte •Særlige behov i hjemmet Grunnlaget for vurdering av tiltak er hvordan foreldrenes og familiens vansker virker inn på omsorgssituasjonen


Laste ned ppt "Barne-og familietjenesten 14.11.071 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten november 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google