Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Selbuseminaret” 2011 SAS Radison Blue Værnes 9-10 mars 2011 Tore Hoven Avdelingsdirektør Virksomhetsutvikling Vegdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Selbuseminaret” 2011 SAS Radison Blue Værnes 9-10 mars 2011 Tore Hoven Avdelingsdirektør Virksomhetsutvikling Vegdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Selbuseminaret” 2011 SAS Radison Blue Værnes 9-10 mars 2011 Tore Hoven Avdelingsdirektør Virksomhetsutvikling Vegdirektoratet

2 Overordnede føringer - instruks HP 2010 - 2013 Statens vegvesen tar ansvar for at det finnes kompetansemiljøer innenfor fagfeltene veg og vegtrafikk, at det foregår langsiktig kunnskapsutvikling, forskning og utvikling og at tilgjengelig kunnskap er oppdatert. Statens vegvesen bidrar også til at utdanningsinstitusjonene gjennomfører faglig relevante programmer.

3 Overordnede føringer Statens vegvesen skal ha rett og tilstrekkelig kompetanse ifh de krav samfunnet stiller til oss til enhver tid. Vi skal være den ledende faginstansen innen veg- og trafikkområdet. Statens vegvesen skal satse offensivt på å være en synlig og attraktiv arbeidsgiver for dagens og morgendagens arbeidstakere. Kompetanseutviklingen skal være målrettet, planmessig og kontinuerlig i tråd med kompetansekravene Det er den enkelte enhetsleders ansvar å sørge for at tiltak blir gjennomført i egen enhet. Håndbok 234 og Handlingsprogram 2010 – 2013(2019) kap. 14

4 Ny HR -strategi ”Å rekruttere, utvikle og beholde de best kvalifiserte medarbeiderne til å skape et effektivt, sikkert, tilgjengelig og miljøvennlig transportsystem”.

5 Dagens utfordringer - kort og lang sikt Alderssammensetningen i SVV Nye oppgaver NTP - økt oppdragsmengde Kompetansedreining

6 NTP 2010 - 2019 322 mrd kroner til transport – dvs 100 mrd mer enn forrige NTP Vegformål:+ 61 mrd kr (+40%) Jernbaneverket:+ 34 mrd kr (+60%) Kystverket:+ 5 mrd kr (+75%)

7 Statens vegvesen – vår utfordring: Å utvikle en organisasjon som er i god stand til å møte fremtidens utfordringer Være en god tjenesteleverandør Løse oppgaver på en kvalitetsmessig god måte Effektiv bruk av menneskelige og økonomiske ressurser Bli en mer enhetlig organisasjon Utvikle kunnskapsbedriften SVV Styrke organisasjonen for å håndtere klima- og miljøutfordringer

8 Statens vegvesen – kompetansebedrift Hvis vi skal ivareta vårt ansvar må vi ha medarbeidere med høy faglig kompetanse innefor en rekke fagområder NTNU har vært - og er vår hoffleverandør av kompetanse

9 Samarbeidsavtale om Utdanning, FOU, rekruttering og kompetanseutvikling mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Statens vegvesen (SVV)

10 Rekruttering av sivilingeniører til SVV og andre deler av veg- og vegtrafikksektoren. Framtidsrettet og kvalitetsriktig sivilingeniørutdanning Kompetanseutviklingstiltak gjennom etter- og videreutdanning. Kompetanseutvikling og FoU på områder som er av betydning for hele veg- og vegtrafikksektoren. Økt satsning på PhD-utdanning.

11 Statens vegvesen finansierer: 4 Professor II-stillinger 1 studentkontakter PhD-program –Finansiering av 4 PhD - studenter –5 -10 PhD - studenter ansatt i SVV som en del av vårt interne FOU-program (8 PhD i 2010) 1 - 2 postdoc - stillinger 1 laboratoriestilling Støtte til forskningslaboratorium

12 Vi samarbeider om : Forelesninger i veg- og trafikkfag Etter- og videreutdanning Forskningssamarbeid Fagseminarer, konferanser etc. Laboratoriesamarbeid Kjøretøysimulator Fagnettverksamarbeid

13 Markedsføringstiltak overfor aktuelle studentgrupper Stipend Finansiering ev ekskursjoner Sommerjobber Prosjekt- og masteroppgaver Tilbud om jobb

14 Samarbeidet NTNU – næring – forskning Et forpliktende og organisert samarbeid som sikrer kvalitet og utvikling

15 Statens vegvesen er innstilt på et langsiktig forpliktende samarbeid Resultater av samarbeidet ? Hva er alternativet ?


Laste ned ppt "”Selbuseminaret” 2011 SAS Radison Blue Værnes 9-10 mars 2011 Tore Hoven Avdelingsdirektør Virksomhetsutvikling Vegdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google