Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam
KONGSVINGER KOMMUNE Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam

2 HVOR er Service- og forvaltningsteamet
I rådhuset Del av kommunens støttetjenester Del av Service- og strategienheten

3 Sentralt Service- og forvaltningsteam
Kommunalsjefer Rådmann HR-enheten strategienheten Service- og Økonomienheten

4 Service- og strategienheten

5 HVA er Service- og forvaltningsteamet?
Del av kommunens støttetjenester Service- og forvaltningsorgan for brukerrettede tjenester Kundemottak Postmottak, publisering og dokumenthåndtering Sekretariat for politiske utvalg og komitéer samt valg

6 Service- og forvaltningsteamet

7 Fremtidig Service- og forvaltningsteam

8 HVA er Service- og forvaltningsteamet? Forts…
Vi skal sammen sørge for én dør inn til kommunens tjenesteapparat Vi skal være koordinerende enhet Sørge for riktig tjenestetilbud til den enkelte ved rask og målrettet saksbehandling

9 HVA er forts…. Kompetansesenter for forvaltning innenfor HO og Oppvekst Spesialister og samtidig ”passe generalister” Sørge for oppdatert og tilstrekkelig spesialisert kompetanse på fag og jus

10 HVA er forts…. Sikre nødvendig samhandling innenfor den enkelte sektor og mellom sektorene 2. Bidra til å holde tjenestetilbudet innenfor kommunens bæreevne 3. Være tydelige i kommunikasjonen til brukerne – også når kommunen ikke kan tilby det brukere ønsker 4. Samarbeide – konkret og strukturelt – med aktuelle enheter og eksterne etater

11 Samarbeidslinjer

12 HVORFOR et sentralt Service- og forvaltningsteam?
Sentralisering? Uavhengighet til drift Effektiv tjenestevurdering Tverrsektorielt? Samle tverrfaglig spisskompetanse Sikre nødvendig samarbeid God tjenestekoordinering Samhørighet til servicetorg og dokumentsenter? Én dør inn Bedre veiledning og service til egen organisasjon og brukere

13 HVORFOR forts… Sikre god og effektiv tjenestekoordinering – også sett opp mot ny satsing på innsatsteam innenfor de enkelte tjenesteområdene Sikre at likeverdighetsprinsippet ivaretas ved gode individuelle vurderinger

14 HVORFOR forts Bedre utnyttelse av kommunens økonomiske og kompetansemessige ressurser Større arbeidsmiljø tilrettelagt for intern kunnskaps- og erfaringsutveksling Møter fremtidens krav til samordning på tvers ev sektorer

15 HVORDAN skal teamet arbeide
Én dør inn til kommunens tjenestetilbud Én saksbehandler å forholde seg til Effektiv koordinering av tjenestetilbudet Effektiv arbeidsflyt ved å kunne nå hverandre kontinuerlig

16 HVORDAN?.... Strukturelt og ”sak-til-sak- samarbeid” med enhetene i organisasjonen Godt samarbeid med eksterne instanser som f eks sykehus, habiliteringstjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner

17 HVORDAN? Forts.. Vi skal være ulike kompetansemiljøer innenfor et og samme team Vi skal ha spesialkompetanse innenfor fagområdene helse, skole, barnehage – og etter hvert – barnevern Vi skal ha spesialkompetanse innenfor jus og regelverk samt generell og spesiell forvaltningsrett Vi skal sikre at taushetsplikt aldri er til hinder for nødvendig samarbeid i vurderingene Vi skal dele kunnskap og erfaring med hverandre

18 Hvor langt er vi kommet? Servicetorg, dokumentsenter og forvaltning er nå - organisatorisk – ett team Oppvekst Oppgaver knyttet til individrettet skole- og barnehageforvaltning er definert Arbeidsgruppe knyttet til oppgaveoverføring etablert HO Ansvar for all boligtildeling fra i morgen 1. mai Kommunens koordinerende enhet fra 1. mai

19 Så hva venter vi på? Å få besatt 3 stillinger knyttet til nye oppgaver for skoler og barnehager Klargjøring av lokaler for samling av teamet Igangsetting av arbeid for vurdering av barneverntjenester sett i forhold til sentraliseringen

20 Oppsummering: Vi er i siget og ved godt mot


Laste ned ppt "Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google