Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overordnet målsetting

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overordnet målsetting"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overordnet målsetting
NTNU ønsker å bygge en mer profesjonell HR-funksjon for å støtte opp om NTNUs primærvirksomhet – gjennom å være en aktiv lederstøtte og en strategisk partner. Som kunnskapsorganisasjon må vi ha en HR-funksjon bygget på relevante, gode og effektive arbeidsprosesser med HR-medarbeidere som har nødvendig kompetanse for å utøve rollen. Gjennom prosjektet skal vi også bygge en felles kultur og forståelse for HR-rollen i NTNU.

2 Prosjektmål Gjennom HR-prosjektet skal det utvikles en helhetlig modell for HR-arbeidet ved NTNU gjennom å beskrive og utvikle viktige HR-prosesser, både eksisterende og fremtidige, med det siktemål å utvikle en profesjonell HR-funksjon. Knyttet til hver prosess skal det gis en beskrivelse av hvilken HR-kompetanse og hvilke organisasjons- og kulturtiltak som kreves. Det skal settes i verk tiltak for å utvikle den nødvendige kompetansen. .

3 Strategisk personalplanlegging
HR-prosessen ved NTNU NTNUs visjon, mål og strategi Nye medarbeidere skal raskt integreres og bli en del av det produktive arbeidsmiljøet Gode faglige utviklingsmuligheter NTNUs omdømme som attraktiv arbeidsgiver Systematisk utvikling og oppfølging Overføring av kompetanse Administrasjon Avslutning Rekruttering Integrering Utvikling og belønning Positive ambassadører Sammen om felles mål En åpen, trygg og god arbeidsplass Rekruttering med fokus på fremtid Strategisk personalplanlegging Organisasjons-, kompetanse- og kulturutvikling

4 Fokusområder så langt:
Særskilte HR-tiltak: HR-portal HR-skolen Leder- og organisasjonsutvikling Strategisk personalplanlegging: Personalstatistikk Behovsanalyse fremtidige ressurser og kompetanser Kartleggingsverktøy ansattes beredskap Vedlikehold allerede ansatte Bemanning på organisasjonsnivå – kort og lang sikt Tiltrekke og rekruttere: Rekruttere Tiltrekke Motta og integrere: Prosess for mottak og integrasjon Administrere og forvalte: Personalarkiv/ -mapper Ferie, fravær, permisjoner Sykefravær/Sykemeldinger/Inkluderende arbeidsliv Forlengelse, endringer i lønns- og arbeidsvilkår Personalsaker/konflikthåndtering/varsling Utvikle og belønne: Medarbeidersamtale Kompetanse- og karriere (inkl hospitering, trainee, jobbrotasjon, arbeidsorganisering) Lønnsutvikling (lokale forhandlinger) Tilrettelegging i ulike livsfaser Arbeidsmiljøutvikling Medvirkning/medbestemmelse/LOSAM/SESAM Avslutning og fratredelse: ansattes egen oppsigelse overgang til pensjon sluttsamtale når ansatte dør arbeidsgivers oppsigelse

5 HR-prosjektet

6 HR-prosjektet - Fremdriftsplan
Start Ferdig Prosjektet gjennomført Des 2011 4. Nye prosesser og rutiner implementeres, tiltak iverksettes Juli 2010 Juni 2011 3. Prosesser analyseres og beskrives, rutiner, veiledninger og tiltaksbeskrivelser utarbeides Okt 2009 Juni 2010 2. Prosjektplan utarbeides og godkjennes av styringsgruppen Juli 2009 1. Prosjektetablering, forankring, oppstart prosjektgruppe April 2009 Juni 2009


Laste ned ppt "Overordnet målsetting"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google