Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ETABLERING AV 4 NYE REGIONALE/DISTRIKTSRETTEDE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ETABLERING AV 4 NYE REGIONALE/DISTRIKTSRETTEDE"— Utskrift av presentasjonen:

1 ETABLERING AV 4 NYE REGIONALE/DISTRIKTSRETTEDE
SÅKORNFOND Nord-Norge Midt-Norge Sør og Vestlandet Indre Østlandet Vinneren innenfor hver region er den som kan vise til det beste forvaltningsmiljøet.

2 Hva er Såkornfasen? SINAS Nordnorsk Vekst Marin Vekst Rana Invest Viking Venture Få investeringer av SINAS i Nordland og innvesteringene er i stor grad rettet mot bedrifter i senere fase enn såkorn. Fokus for Såkorn Nord AS FoU Erfaring Ressurser Kommer- sialisering Overlevelse Vekst Etablert Såkornfasen

3 Hvordan kan Såkorn Nord hjelpe bedriftene?
(1) Egeninnsats (2) Eierkapital (3) Offentlig støtte Såkorn Nord AS FoU Erfaring Ressurser Kommer- sialisering Vekst Etablert Overlevelse

4 Kapitalstruktur i Såkornfond?
Egenkapital MNOK 75 5-10 kommersielle investorer Styre bestående av investorer som beslutter innvesteringene Såkorn Nord AS Innbetaling over 3 år Ansvarlig lån 175 MNOK Statens Såkorn ordning: Innovasjon Norge Trekkes på etter behov Max eierandel er 25%. Staten avskriver 50% av lånet ved tapsprosjekter. Max avskrivning er på 25% av lån. 0,8 mill i forvaltningstilskudd per år.

5 Hvorfor etablere Såkorn Nord?
Det mangler denne typen kapital i markedet i dag Staten tar 35% av tapene per investering Lønnsomt for investorene – vi kan bygge fremtidige ”næringsfond” Dette vil bli en ordning på siden av eksisterende virkemiddelapparat ”Profesjonalisering” av bedrifter gjennom styrer, nettverk

6 Innovasjonsprogram Salten må skape en kommersiell aktør
Banker? Institusjonell kapital? Innovasjons-program Salten ”Nordland Invest AS” Såkornfond 1: Samlet eller hver for seg ? Husk begrensning på 25% eierandel i Såkorn. Større makt, eller innflytelse ved å være adskilt. 2: Såkorn eller mer generelt ? Fordelaktig med en struktur som jobber med eierkapital. Samlende forvaltningsmiljø

7 Husk at Nordland Invest blir en av flere investorer?
Såkornfond ”Nordland Invest” Viktig å ha innflytelse på kapitalforvaltningen

8 KONKLUSJON Innovasjonsprogram Salten ”Nordland Invest AS” 100 mill
2005 2020


Laste ned ppt "ETABLERING AV 4 NYE REGIONALE/DISTRIKTSRETTEDE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google