Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiversamlingen høsten 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiversamlingen høsten 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiversamlingen høsten 2009

2 Tema vi skal snakke om….. Inntak Vilbli.no MinID Fagopplæring
Voksenopplæring

3 Informasjonsmateriell Informasjon om videregående opplæring finnes i opplæringskatalogen ”Vil bli noe!” og på nettstedet vilbli.no Folderen med opplæringstilbudene kommer i begynnelsen av januar.

4 Søknad til videregående opplæring
Videregående skole – 1. mars Læreplass i bedrift – 1. mars Særskilt grunnlag og lærekandidat – 1. februar Gjelder også søknad på grunnkompetanse Elektronisk søknad og svarregistrering på Søkere med rett får ikke tilsendt brukernavn og passord. Skal bruke MinID

5 Rett til videregående opplæring
3 års videregående opplæring Inntak til 1 av 3 alternative Vg1 2 års videregående opplæring som bygger på fullført Vg1 Rett til omvalg på samme nivå Elever med rett til spesialundervisning, kan ha rett til inntil 2 år ekstra – gjelder også elever med rett til særskilt språkopplæring Kan ta ut 2 venteår, dvs. frist er 5 år (6 år for fag som avsluttes i lære) Retten gjelder til fylte 24 år men må fullføres 5 år (evt. 6 år) etter at opplæringen er påbegynt Kan etter søknad og når det foreligger særlige grunner få opplæringen etter §4A-3

6 Vilkår for inntak Forskrift til opplæringslova §6-9
Det er et vilkår for inntak til videregående opplæring at søkeren har lovlig opphold i landet. Søkere som oppholder seg i landet i påvente av vedtak om oppholdstillatelse, har ikke rett til inntak til videregående opplæring. Mindreårige asylsøkere kan likevel tas inn til videregående opplæring i påvente av vedtak om oppholdstillatelse, man har ikke rett til å fullføre skoleåret dersom de får avslag på søknaden om oppholdstillatelse.

7 Inntaksområder Telemark er inndelt i to inntaksområder
- Inntaksområde A: Grenland og Vestmar - Inntaksområde B: Resten av Telemark Søkerne skal søke skole innen sitt inntaksområde dersom utdanningsprogrammet finnes der Søkere til Vg1 skal i tillegg innenfor sitt inntaksområde søke nærmeste skole Det kan ikke søkes til en skole utenfor inntaksområdet selv om det gjelder tilbud om et spesielt programfag/ prosjekt til fordypning

8 Valg av fremmedspråk Søkere til studieforberedende utdanningsprogram skal velge fremmedspråk på Nivå I eller Nivå II i videregående Har ikke krav på å fortsette med samme fremmedspråk som på grunnskolen Uten fremmedspråk i grunnskole Nivå I på Vg1 og Vg2 Nivå II på Vg3 – muligheten for programfag reduseres

9 Fritak i fag Elever med individuell opplæringsplan kan ha fritak fra vurdering med karakter – forskrift til opplæringsloven §3-20 Ikke stor betydning for inntaket til vgo. Kan ha stor betydning for videre utdanning Fritak i engelsk – ikke vitnemål ved studieforberedene utdanningsprogram

10 Vurdering fra grunnskolen
Sluttvurdering i grunnskolen er standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, forskrift til opplæringsloven §3-17 Standpunktkarakter i fag §3-18: Når det ikke kan gis standpunktkarakter fra grunnskolen pga. stort fravær eller andre særlige grunner, skal det ikke føres karakter på vitnemålet

11 Poengberegning jf. Forskrift til opplæringslova § 6-15
Alle avsluttende karakterer som skal føres på vitnemålet legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Gjennomsnittet skal ha to desimaler. Utregnet gjennomsnitt multipliseres med 10

12 Søking til ”opplæring i mindre grupper”
Multifunksjonshemmede Studiespesialisering med hverdagslivstrening ved Skogmo vgs. Autister Studiespesialisering med hverdagslivstrening ved Hjalmar Johansen vgs. OIMG – individuell opplæring Studiespesialisering med arbeidstrening ved Croftholmen, Hjalmar Johansen, Kragerø, Porsgrunn, Bø, Notodden, Rjukan og Vest-Telemark vgs. Elevene søker som tidligere nærmeste skole Søkerne krysser av for ”liten gruppen” på vedleggsskjemaet for søknad på særskilt grunnlag

13 Endring av ønske Har anledning til å endre en gang Frist for endring
1. april for søkere på særskilt grunnlag 15. april for ordinære søkere Endringsskjemaene må være komplett utfylt med alle aktuelle ønsker

14 Inntakskalenderen 18. Mai 1. inntak 8. Juli 2. inntak
2. August 3. inntak Skolestart: 16. august

15 Forhåndsinntak 18. mai Inntak etter termin 1-karakterer
Det er kun søkere med bestått i alle fag som føres videre som deltar i forhåndsinntaket Søkere med stryk/ikke vurdering står som ukvalifisert ved dette inntaket Søkerne kan miste plassen dersom karakterene går ned eller de blir ukvalifiserte Det er bare søkere med ungdomsrett som deltar i forhåndsinntaket

16 Svarprosedyrer Alle som får tilbud/venteplass i mai, må svare
Kan miste plassen dersom de ikke svarer Mister tilbud dersom de ved et senere inntak kommer inn på et høyere ønske Anbefale søkerne å legge inn forhåndssvar – dette kan gjøres samtidig med søknaden, frist 11. mai

17 Vigo Skole https://www.vigo.no/vigor/servlet/main
”Søknadsstatus” viser om eleven har søkt/svart ”Avgangselev” gir en oversikt over hvilken skole/ utdanningsprogram eleven er tatt inn på og på hvilken prioritet Brukerid/passord finnes ikke her lenger

18 Litt statistikk…… 6275 inntatte i skole
91% av alle søkere kom inn på sitt 1. ønske I fjor 92,5% Fordelt på nivå Vg1: 90% Vg2: 91,5% Vg3: 93%

19 Årets inntak til Vg1 59% søkte yrkesforberedende utdanningsprogram
41% søkte studieforberedende utdanningsprogram

20 Inntatte til Vg1 fordelt på kjønn

21 Inntatte på Vg1


Laste ned ppt "Rådgiversamlingen høsten 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google