Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tap og gevinst ved overgang fra én pensjonsordning til en annen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tap og gevinst ved overgang fra én pensjonsordning til en annen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tap og gevinst ved overgang fra én pensjonsordning til en annen
Pensjonsforum 12. november 2007 Bjørn Tøndel

2 Hva har jeg på hjertet? Fortelle om hvordan jobbskifter påvirker folks pensjon

3 Agenda Innskuddspensjon (IP) Ytelsespensjon (YP)
Hvordan sammenligne de to? Er en pensjonsordning en pensjonsordning? Hva skjer ved skifte mellom pensjonsordninger?

4 Innskuddspensjon Årlig innskudd: Minimum 2 % av lønn mellom 1 og 12 G.
Maksimum 5 % av lønn G og 8 % av lønn 6 – 12 G. Innskudd utover dette må tegnes som kollektiv livrente. Vanligvis har medlemmene investeringsvalg. Arbeidsgiver dekker kostnadene forbundet med ordningen. Arbeidsgiver kan begrense investeringsutvalget. Avkastning tilfaller medlemmet.

5 Innskuddspensjon Saldo ved pensjonering og valgt utbetalingstid avgjør størrelsen på pensjonen. Medlemmene har all avkastningsrisiko.

6 Innskuddspensjon Ved utmelding utstedes pensjonskapitalbevis.
Medlemmet kan velge fortsatt betaling. Kostnader trekkes fra pensjonskapitalen. Pensjonskapitalen kan overføres til en ny innskuddsordning dersom ny arbeidsgiver tillater dette i pensjonsavtalen. Pensjonskapitalen kan ikke overføres til en ny ytelsesordning.

7 Ytelsespensjon Avtalt ytelsesnivå i % av sluttlønn (vanligvis)
Minimum 56 % av lønn Maksimum 70 % av lønn Pensjonsordningen dekker pensjon utover folketrygden Offentlig tjenestepensjon: Samordning med virkelig folketrygd Privat tjenestepensjon: antatt folketrygd (bransjestandard)

8 Ytelsespensjon Ved utmelding fra offentlig ordning: oppsatte rettigheter Pensjonsnivå fastsettes ved lineær opptjening G-regulering fram til pensjonering Overføringsavtalen: All medlemstid i offentlig sektor regnes med ved fastsettelse av pensjonsnivå i siste pensjonsordning

9 Ytelsespensjon Ved utmelding fra privat ordning: fripolise
Pensjonsnivå fastsettes ved lineær opptjening Reguleres ut i fra tilført overskudd, hvor grunnlagsrente er fratrukket Medlemmet kan tegne fortsettelsesforsikring Fripoliser kan medregnes i ny ytelsesordning, dersom ny arbeidsgiver tillater det i pensjonsavtalen. Fripoliser kan ikke overføres til ny innskuddsordning. Ingen sammenblanding mellom offentlige og private ordninger.

10 Hvordan sammenligne de to?
Hva blir pensjonen? Forutsetninger: Ytelsespensjon: lønn og G ved pensjonering Innskuddspensjon: Prognoser Stor grad av usikkerhet Sånn er innskuddspensjonens natur

11 Hvordan sammenligne de to?
Prognose, forutsetninger: Årlig lønns- og G-regulering: 3,5 % Årlig avkastning, innskuddspensjon: 6,5 % Nedvekting av aksjeandel siste 10 år til avkastning: 5 % Årlig regulering av fripolise: 2 % Kapitalen ved pensjonering benyttes til livsvarig pensjon, for å få produktene mest mulig sammenlignbare. Regner på kvinner, for å være politisk korrekt.

12 Er en pensjonsordning en pensjonsordning?
Store variasjoner i pensjonsnivå 70 % ytelsesordning er en god ordning 60 % ytelsesordning er en dårlig ordning 5 % / 8 % innskuddsordning er en god ordning 2 % innskuddsordning er en dårlig ordning

13 Hva påvirker pensjonen mest?
Alder ved innmelding, spesielt for innskuddspensjon Innmeldt som 20-åring får 50 % mer fra pensjonsordningen enn innmeldt som 30-åring Lønnsnivå Ytelsespensjon er gunstigere i forhold til innskuddspensjon jo høyere lønn man har Kjønn Ytelsespensjon er gunstigere i forhold til innskuddspensjon for kvinner enn for menn

14 Pensjon i forhold til sluttlønn - YP

15 Pensjon i forhold til sluttlønn - IP

16 Skifte av pensjonsordning
Innskuddspensjon mest lønnsomt i starten av arbeidslivet Deretter offentlig pensjon Privat ytelsespensjon minst lønnsomt Ytelsespensjon mest lønnsomt mot slutten av arbeidslivet

17 Hva utgjør alternativene?

18 Kan pensjonskapitalen slås sammen?
Offentlig pensjon Privat YP IP Oppsatte rettigheter Fripolise Pensjons-kapitalkonto Tjenestetid medregnes Medregning dersom arbeidsgiver og arbeidstaker godtar det Offentlig pensjon Privat YP IP

19 Det vi ønsker oss Et regelverk hvor man ikke taper på å gå fra en type pensjonsordning til en annen. Kommer tilsvarende ut uavhengig av Alder ved innmelding Lønnsnivå Kjønn Kan slå sammen alle pensjonsrettigheter.

20 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Tap og gevinst ved overgang fra én pensjonsordning til en annen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google