Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny pensjon – nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 – 2001 Stein Stugu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny pensjon – nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 – 2001 Stein Stugu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny pensjon – nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 – 2001 Stein Stugu

2 Prinsipp for pensjon endret •Før (og offentlig tjenestepensjon): • Sikring av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker) å stå i arbeid •Ny folketrygd, afp og tjenestepensjon i privat sektor: • Opparbeidet formue som du tar ut etter behov •Endrer folks måte å tenke på: • Hva lønner seg • Hvor lenge lever jeg •Er neste arverett på pensjon? (er allerede etablert i innskuddspensjon)

3 Sammenlikning offentlig tjenestepensjon med privat pensjon Avgang 62 Avgang 70 Folketrygd Afp –tillegg Tjenestepensjon Folketrygd Afp - tillegg Tjenestepensjon 65 67

4 ”Det skal lønne seg å jobbe” •Eneste rasjonelle begrunnelse for hvorfor endringene har fått den formen de har fått •Både levealdersjustering og indeksering kan i prinsippet gjennomføres med gammel folketrygd, videreføring av afp og tjenestepensjon •Skal være mulig å kombinere pensjons- og arbeidsinntekt fritt

5 Fremmer spekulasjon •Beregninger for Parat •Gitt levealder for eksempel 84 år •”Lønner” seg å ta ut pensjon fra 62 år – uansett •Spekulasjon i tidlig død – ikke bruk for penger ved høy alder – ”på sykehjem tar de penga uansett”

6 Var reformen nødvendig ? • I tillegg fjernes arbeidsgivers egenandel ved avgang med tidligpensjon

7 Lav avgangsalder i Norge?

8 Lønn AFP før 2011+ offentlig sektor Pensjon fra 67 62 år 67 år Rett til Afp sml. med ingen rett til Afp • Grønn AFP – mulighet til tidligpensjon • Rød – uten AFP – må jobbe/trappe ned • Likt før fylte 62 år og etter 67

9 Ny AFP – forskjell livet ut Avgang 62 Avgang 67 Avgang 67 med AFP Avgang 67 uten AFP Avgang 62 med AFP Avgang 62 uten AFP

10 Kannibaliseres pensjonen - blir AFP/tjenestepensjon spist opp? •Hippe/Lillevold: ”Den gylne middelvei” (Fafo- rapport 2010:36, bestilt av Storebrand): • ”Hva vil foretak som er dekket av AFP spare på å bygge på AFP- ytelsene i sin kollektive tjenestepensjonsordning?” • ”For de virksomheter som i dag er omfattet av AFP og har en ytelsesordning, vil det kunne medføre vesentlig reduksjon av tjenestepensjonsnivået og lavere kostnader (for tjenestepensjonsordningen isolert sett). Denne typen tilpasning av ytelses- og sparenivåer er like aktuell for innskuddsordningene.”

11 Krav til AFP – privat sektor •Som før – må ha vært ansatt i bedrift med AFP i tre år på uttakstidspunktet • Kan være ut av jobb opp til 26 uker • Utvides ved sykmelding opp til 52 uker •Nytt – det stilles en rekke krav som må være oppfylt når du fyller 62 år

12 Krav ved 62 år for å få ny AFP •Må ha vært ansatt i foretak sluttet til fellesordningen i 7 av siste 9 år • Født i 1951 eller før: 3 av 5 år • 1952: 4 av 6 år • 1953: 5 av 7 år • 1954: 6 av 8 år

13 Nå er det for seint •Født 16/11 – 1955, ansatt i bedrift uten tariffavtale fyller 62 i 2017: • Ikke mulig å få AFP-tillegg •Hvorfor er ikke dette brukt for å få en offensiv for flere tariffavtaler? • Afp-avtalen for ”god” – gir svært god uttelling for liten innbetaling • Innbetaling- 1,4 % av lønn mellom 1 og 7,1 G •Eksempel, lønn 400 000, født 1955 • Innbetaling 31 850, utbetaling 850 000 (individbetraktning – innbetaling er lønn alle ansatte opp til 62 år)

14 Vanskelig å bytte jobb etter 55 år •AFP-tillegget er en viktig del av pensjon og svært viktig å ta vare på: • Noen eksempler: •Tilbud om ny jobb, alder 56: Har ny arbeidsgiver AFP? •Nedbemanning – er det mulig å få ny jobb i afp- bedrift? •Sluttvederlag – sml. avisene – må også kompensere for afp-tap

15 Ikke slutt i offentlig sektor! •Kravet om 7 av 9 år gjelder ansettelse i bedrift som er omfattet av fellesordningen for AFP • Ansettelse i offentlig sektor teller ikke •Ledelsesstillinger – kan betales ut • Hva med nedbemanning og ansatte som presses ut? • Hva med ansatte i fristilt og privatisert virksomhet? •Kan brukes som argument mot privatisering – men har enorme konsekvenser far ansatte hvis privatisering likevel skjer •Hvis rett til afp – oppsatt rett (fripolise) samordnes bort

16 Hvem har ikke afp? •Store deler av privat sektor •Bedriften skal ha tariffavtale • Ikke noe du kan endre på egen hånd • Uorganiserte i en bedrift med tariffavtale har afp •Mange organiserte har ikke afp (FAFO): • 23 % / 77 000 i privat sektor som trekkes for kontingent har ikke afp • 72 % / 533 000 uorganiserte har ikke afp • 257 000 organiserte / 211 000 uorganiserte har afp •Eksempel: 3 000 medlemmer av kontordelen i HK har ikke tariffavtale (20 %)

17 Hva med (delvis) uføretrygd? •Får ikke afp-tillegg hvis en mottar uførepensjon fra folketrygden etter fylte 62 år •Skaper stor usikkerhet •Illustrerer det store problemet som er oppstått både fordi reglene er uklare og fordi ikke alle regler er på plass

18 Endringer i tjenestepensjon i privat sektor •Åpner for uttak fra 62 år • Ytelsespensjon • Innskuddspensjon – må strekke utbetalingen til minst 77 år (hvis årlig pensjon over 20 % av G) •Betyr kraftig avkorting av pensjon

19 Hvorfor avkorting •Flere år som pensjonist •Manglende opptjening • Skal fortsatt beregnes med opptjening til 67 år, tidligere avgang blir som ”fripolise” •”Gave” til sterke fagforeninger: • Slutt på rett til å stå i tjenestepensjonsordningen når du gå av med AFP • Rammer mange som har fått inn pensjon i tariffavtalen

20 Avkorting ved uttak fra 62 år •Mann, født 1949,ansatt ved 26 år,lønn 400000 •G = 72 881, Årlig lønnsvekst 0, Pensjonsnivå 66 % •Beregninger Norwegian Insurance Partner – ikke hensyntatt”seleksjonsfradrag 0,5 %” AvgangsalderPensjonEndring i % 6241 753- 38,1 % 6345 830-32,1 % 6450 366- 25,4 % 6555 432- 17,9 % 6661 106- 9,4 % 6767 483

21 Avkorting ved uttak fra 62 år •Mann, født 1949,ansatt ved 26 år,lønn 400000 •G = 72 881, Årlig lønnsvekst 3,5 %, Pensjonsnivå 66 % •Beregninger Norwegian Insurance Partner – ikke hensyntatt”seleksjonsfradrag 0,5 %” AvgangsalderPensjonEndring i % 6241 753- 47,9 % 6347 434-40,8 % 6453 954- 32,7 % 6561 458- 23,3 % 6670 120- 12,5 % 6780 148

22 Hvor stort er tapet med innskuddspensjon 5 %? •Inntekt 400 000: • Innskudd på 16 250 i året • 81 250 hvis AFP fra 62 år – i tillegg renter • Tatt ut over 10 år – ca. 850 kr. tapt i måneden •Kommer i tillegg til tap pga. samordning oppsatt rett med privat AFP – eks. Arcus

23 Og hva blir resultatet? Norge – avgang 65 år i 2048, 40 år i arbeid, 66 % ytelse (privat), afp – ca. 49 % brutto (snittlønn 90 % av sluttlønn)


Laste ned ppt "Ny pensjon – nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 – 2001 Stein Stugu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google