Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Axel Rød, rådgiver, Stavanger, 20. mars 2007 Regionalpolitikken er internasjonal Nye Interreg programmer 2007-2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Axel Rød, rådgiver, Stavanger, 20. mars 2007 Regionalpolitikken er internasjonal Nye Interreg programmer 2007-2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Axel Rød, rådgiver, Stavanger, 20. mars 2007 Regionalpolitikken er internasjonal Nye Interreg programmer 2007-2013

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Regionalpolitikken er internasjonal Internasjonale avtaler som EØS- avtalen setter rammer for norsk regionalpolitikk Internasjonalt samarbeid er ofte en god tilnærming til regionalpolitiske utfordringer Internasjonalt samarbeid utvikler norsk politikk

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Interreg Norge har deltatt i over 10 år Stort engasjement regionalt og lokalt En arena for bredt samarbeid mellom land, regioner, organisasjoner I år starter programperiode IV

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Interreg – Ny programperiode 2007- 2013 Interreg går fra Community Initiative til eget målprogram Norge vil også i kommende periode delta Dette samarbeidet er ikke en del av EØS-avtalen

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Hvorfor Norge deltar Interreg er et bidrag til en ønsket regional utvikling i Norge. Bidrag til en balansert utvikling av det europeiske kontinent og våre nærområder. Fremme en mer helhetlig, koordinert og aktiv norsk europapolitikk.

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 For å oppnå dette Norge en likeverdig aktør Regionale og lokale myndigheters sentrale rolle Strategiske prosjekter av regional og nasjonal betydning Påvirke politikkutforming i EU

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Den fremtidige norske deltakelsen i det territorielle samarbeidet Det grenseregionale samarbeidet med Russland blir videreført innført innenfor rammene av ENPI Det grenseregionale samarbeidet med Sverige og Finland videreføres Det etableres et nytt grenseregionalt program for Kattegat-Skagerrak Deltakelse i Nordsjøen, Østerssjøen og Nordlige Periferi-programmet videreføres Det samme vil samarbeidet innenfor de alleuropeiske programmene ESPON, INTERACT og URBACT

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Programområder grenseregionale programmer

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Nye programområder transnasjonale program

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Interreg IVC Prioriteter 1.Innovasjon og kunnskapssamfunnet – fokus vil være på innovasjon, forskning, entreprenørskap etc 2.Bærekraftig utvikling, herunder miljø, kulturvern, energi og bærekraftig utvikling To prosjekttyper Nettverks- og erfaringsutvekslings- prosjekter ”Fast track initiatives”

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Status og prosess Programmene er stort sett ferdig skrevet Oversending til Kommisjonen for godkjennelse Godkjennelse forhåpentlig før Kommisjonens ferie Konstituering av programmer Første søknadsrunde til høsten Følg med på www.Interreg.no


Laste ned ppt "1 Axel Rød, rådgiver, Stavanger, 20. mars 2007 Regionalpolitikken er internasjonal Nye Interreg programmer 2007-2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google