Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionskontorenes historie… 1 av 6 norske regionskontorer i Brussel - Stavangerregionens Europakontor1993 - Midt Norges Europakontor2001 - Nord Norges.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionskontorenes historie… 1 av 6 norske regionskontorer i Brussel - Stavangerregionens Europakontor1993 - Midt Norges Europakontor2001 - Nord Norges."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Regionskontorenes historie… 1 av 6 norske regionskontorer i Brussel - Stavangerregionens Europakontor1993 - Midt Norges Europakontor2001 - Nord Norges Europakontor 2003/05 - Vest-Norges Brusselkontor 2003 - Oslo Regionens Europakontor2003 - Sørlandets Europakontor2005

3 Regionskontorenes plass i norsk sammenheng: ”Betydningen av å følge med og å påvirke utviklingen i EU synliggjøres gjennom etableringen av en rekke regionkontorer i Brussel. Samtlige norske fylker er representert gjennom regionkontorer i Brussel. Dialog og informasjonsutveksling mellom sentrale, regionale og lokale myndigheter vil kunne styrke norske synspunkter i europeisk og internasjonal sammenheng.” Utenrikskomiteens innstilling til Europameldingen mars 2007

4 Organisering Brussel –Direktør + 2 traineer 3 fylkeskontakter: Øyvind Dahl Arne Monrad Johnsen Ralph Kirchhoff Styre 7 medlemmer: Representanter fra alle 4 målgrupper offentlige, næringsliv, + geografisk og politisk representativt

5 VNBs VISJON ”Kontoret skal være et effektivt, lett tilgjengelig, kjent og nyttig redskap til å: fremme Foreningen Vest-Norges Brusselkontors interesser og markere Vest-Norge som en region med felles økonomiske og kulturelle bånd” Dette betyr: - Sette regionens ekspertise og interesser på EU kartet - Informere om EU saker som kan være avgjørende for regionen - Gi et bilde av hvilke muligheter som finnes for regionen

6 Hva gjør vi? Døråpner og lyttepost Informasjons- og kontaktformidler Prosjektinspirasjon og informasjon - hjelp til partnersøk for EU prosjekter Del av et europeisk regionsnettverk – 250 - 300 regioner/storbyer har base i Brussel Del av norsk nettverk i Brussel Kompetanseheving – studiebesøk, seminar, besvare forespørsler

7 -Samarbeid med andre Europeiske Regioner -samarbeid om Open Days arrangementet, der VNB deltok for 3. gang: - Deep Blue – Innovative Maritime Regions Polen, Finland,Danmark, Frankrike, Bulgaria og Nord-Norge - Stand på utstilling - Seminar om maritim politikk i Ålesund i oktober

8 Norsk kommune- og fylkespolitikk....og EU ”Komiteen vil vise til at utviklingen i det europeiske samarbeidet innebærer at EU treffer beslutninger som påvirker stadig flere sider av det norske samfunnet. Forholdet til EU kan derfor ikke lenger ses som et rent utenrikspolitisk anliggende. EUs politikk griper nå inn i alle sider ved det norske samfunnet, også de som tradisjonelt har vært innenrikspolitiske.” Utenrikskomiteens innstilling til Europameldingen, mars 2007

9 Hva skjer akkurat nå: Regional utvikling - samhørighetspolitikk Maritim politikk – “huskeliste”(handlingsplan) Sysselsetting – mobilitet/migrasjon Energi Kulturelle markeringer – kulturelle markeringer

10 Nytt år nye muligheter… EUs arbeidsprogram for 2008 Lisboa, Lisboa og Lisboa – –Finstille, regionalt nivå,globalisering Grønnbok på samhørighetspolitikk… –Viktige aspekt for Vestlandet, EU har mange regioner som ligner Maritim politikk –Maritim transport, maritimt sikkerhetsbyrå Energi og miljø –hvitbok på klimaendring, oppfølging av energipakken

11 …….EU vil jobbe med å kommunisere EU… Vest-Norges Brusselkontor vil også kommunisere EU… Utnytte de muligheter som finnes Være informert om EU regelverk og vedtak som kan være spesielt viktige for oss og våre næringsveier Tenke internasjonalt i forhold til de ting man ønsker å løse på lokalt plan - kan vi finne eksempler på gode løsninger i Europa? MEN vi vil fortsatt markere regionen i Brussel og Europa…

12 Mer informasjon om Vest-Norges Brusselkontor http://www.west-norway.no/


Laste ned ppt "Regionskontorenes historie… 1 av 6 norske regionskontorer i Brussel - Stavangerregionens Europakontor1993 - Midt Norges Europakontor2001 - Nord Norges."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google