Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klare mål for kvalitets- og miljøarbeidet Nye utfordringer krever nye tanker: Skal vi sertifisere oss? Rica Nidelven Hotel Trondheim, 26. – 27.januar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klare mål for kvalitets- og miljøarbeidet Nye utfordringer krever nye tanker: Skal vi sertifisere oss? Rica Nidelven Hotel Trondheim, 26. – 27.januar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klare mål for kvalitets- og miljøarbeidet Nye utfordringer krever nye tanker: Skal vi sertifisere oss? Rica Nidelven Hotel Trondheim, 26. – 27.januar Maria Rodahl Johansen, ECgroup

2 Innhold Miljøstyring i energibedriften
Kvalitetsstyring i energibedriften Sertifisering av Kvalitet og Miljø

3 1. Miljøstyring i energibedriften
En solid og positiv miljøprofil gir godt omdømme og konkurransefortrinn Mangelfull miljøstyring vil kunne medføre miljøskader, forurensning, erstatningsansvar og tap av omdømme Arbeidet med miljø må tas på alvor, noe som innebærer å: identifisere miljøutfordringer utarbeide miljømål/miljøplan utarbeide miljørapport

4 1.1 Miljøutfordringer Finn ut hvordan energibedriften påvirker miljøet og hvilke miljøutfordringer som eksisterer ved å diskutere og analysere arbeidsrutiner og prosedyrer Alle ansatte bør delta i denne kartleggingen Potensielle miljøutfordringer i energibedriften kan være: Innhold av PCB/andre miljøskadelige stoffer i elektriske komponenter Oljeutslipp fra transformatorgruber Avfall/rester etter anleggsarbeid Klimagassen SF6 i bryteranlegg Vannføring i vassdrag

5 1.2 Miljømål og -plan Analysen av miljøutfordringer vil avdekke problemområder som krever forbedring Det må settes tydelige mål for miljøarbeidet som kommuniseres til alle ansatte En konkret tiltaksplan for miljøarbeidet må utarbeides. Planen bør inneholde: Prioritering av problemområder og tiltak Ansvarsfordeling Tidsfrister for gjennomføring Oppfølging og kvittering for gjennomføring

6 1.3 Miljørapport En god måte å sikre kvalitet og konsistens i miljøarbeidet på, er å utarbeide en miljørapport, som skal være et verktøy for forbedring Rapporten skal oppsummere miljøarbeidet ved å beskrive sammenhenger mellom mål, tiltak og resultater For å sikre et levende miljøstyringssystem er det viktig at arbeidet blir evaluert Avvik skal følges opp med korrigerende tiltak i miljøplanen

7 2. Kvalitetsstyring i energibedriften
Gode arbeidsrutiner og prosedyrer sikrer kvaliteten på arbeidet Mangelfulle arbeidsrutiner kan innebære redusert kvalitet på arbeidet, dårlig omdømme og økonomiske tap Arbeidet med å få på plass et system for kvalitetsstyring innebærer å: gjennomgå alle arbeidsprosedyrer sette opp konkrete kvalitetsmål og –plan etablere rutiner for egenkontroll

8 2.1 Virksomhetsbeskrivelse
En gjennomgang av bedriftens arbeidsprosesser vil bevisstgjøre hver enkelt, og kan avdekke forbedringspotensialet i forhold til kvalitetsstyring og effektiv drift Den beste måten å få oversikt over virksomheten på kan være en diskusjon der alle ansatte deltar Eksempler på noen arbeidsprosesser og tilhørende kvalitetskrav: Avregning – kontrollrutiner for å unngå feil Kundehåndtering – arbeidsprosedyrer ved klager Kraftomsetning – rutiner for risikostyring AUS – sikkerhetsprosedyrer for arbeidet Alle avvik må dokumenteres og tas med videre i kvalitetsarbeidet

9 2.2 Kvalitetsmål og -plan For de dokumenterte avvikene må vi sette klare mål for hvordan kvaliteten skal heves Målene må være godt kommunisert til alle ansatte Avvik må håndteres ved å utarbeide en tiltaksplan. Planen bør inneholde: Hvem som er ansvarlig Tidsfrister Oppfølging og kvittering for gjennomføring

10 2.3 Egenkontroll Egenkontroll har minst to formål:
Kontrollere at arbeidet utføres i tråd med prosedyrer og krav Fange opp behov for korrigeringer av eksisterende prosedyrer og eventuelt behov for nye prosedyrer En kvalitetshåndbok er viktig i arbeidet med egenkontroll og oppfølging av kvalitetsplanen. Hensikten med kvalitetshåndboken er å: Beskrive prosedyrer og kvalitetsmål Fungere som en rettledning i det daglige arbeidet Avvik må følges opp med korrigerende tiltak, dette må inkluderes i kvalitetsplanen med tiltaksansvarlig og tidsfrist for gjennomføring

11 3. Sertifisering av kvalitet og miljø
Sertifisering kan være en god måte å sørge for at: arbeidsrutiner holder forventet kvalitet myndighetenes krav følges bedriften har gode muligheter for konkurransefortrinn og bra omdømme Miljøstyring kan sertifiseres etter flere standarder, for eksempel ISO 14001, EMAS og Miljøfyrtårn Kvalitetsstyring kan sertifiseres etter ISO 9001 Sertifisering innebærer årlige eksterne revisjoner Mål om sertifisering kan sikre en kontinuerlig forbedringsprosess i bedriften


Laste ned ppt "Klare mål for kvalitets- og miljøarbeidet Nye utfordringer krever nye tanker: Skal vi sertifisere oss? Rica Nidelven Hotel Trondheim, 26. – 27.januar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google