Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04. SSP, strategi 2005-2007 Av Vigdis Heimly.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04. SSP, strategi 2005-2007 Av Vigdis Heimly."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04

2 SSP, strategi 2005-2007 Av Vigdis Heimly

3 Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04 Hva er formålet med Standardiserings- og samordningsprogrammet? Utvikle standarder, anbefalinger og spesifikasjoner på grunnlag av helse- og sosialsektoren behov Være en en aktiv pådriver for en samordnet innføring av standardene og ibruktaking i stor skala

4 Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04 Hovedinndelingen av SSP Fremtidsrettede aktiviteter som basis for øvrig standardiseringsarbeid Informasjonsspredning, samordning og oppfølging Standardiseringsoppgaver

5 Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04 Fremtidsrettede aktiviteter Mål: Skape et godt grunnlag for de øvrige standardiseringsaktivitetene Nås ved: Gjennomføre kartlegginger og korte strategiske utredninger Utarbeide og vedlikeholde metodegrunnlag for standardiseringsarbeidet Delta i nordisk og øvrig internasjonalt koordinerings- og standardiseringsarbeid

6 Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04 Informasjonsspredning og oppfølging Mål Være aktiv pådriver for en samordnet ibruktaking av standarder i stor skala Nås ved Besvare henvendelser og spre informasjon om standardene til brukere og leverandører Arrangere seminarer og kurs for å bidra til økt bruk av standarder og bedre samordning Delta i ulike fora for å bidra til nasjonal samordning Etablere samarbeidsarenaer og møteplasser Arbeide direkte inn i prosjekter som skal ta i bruk standardene Utarbeide informasjonsmateriell til spesielle målgrupper (publiseres på web, men også på papir avhengig av behov) Tilby informasjon om SSP på web Skaffe og spre informasjon om status?

7 Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04 Standardiseringsoppgaver Vedlikehold av EPJ-standarden Utvikling og vedlikehold av kommunikasjonsstandarder Sikkerhetsaktiviteter som støtter opp under det øvrige standardiseringsarbeidet

8 Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04 Internasjonale aktiviteter Mål Nasjonalt standardiseringsarbeid skal være koordinert med internasjonalt standardiseringsarbeid Nås ved: Bidra aktivt inn i prioriterte internasjonale standardiseringsaktiviteter som er viktige for det nasjonale arbeidet Benytte internasjonale standarder i den grad de er tilgjengelige Holde oversikt over hvilke sentrale internasjonale aktiviteter som pågår og bidra til å spre informasjon til nasjonale aktører Delta i nettverksbygging, spesielt på nordisk nivå med sikte på felles koordinering og samarbeidsprosjekter Tett samarbeid med Standard Norge

9 Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04 Informasjonsutveksling Mål All informasjonsutveksling i helse- og sosialsektoren skal baseres på bruk av standardiserte løsninger Nås ved: Utarbeide standarder Vurdere alternativ bruk av eksisterende standarder istedenfor å utvikle nye standarder Vedlikeholde standardene Bistå andre aktører i arbeidet med å utarbeide standarder Delta i arbeidet med kvalitetssikring av standarder Tett samarbeid med andre nasjonale prosjekter som jobber med tilgrensende områder Bruk av test- og godkjenningsordningen Informasjonsspredning og oppfølging

10 Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04 Elektronisk pasientjournal Mål Den nasjonale pasientjournalstandarden skal være basis for spesifikasjon av alle nasjonale journal- og fagsystemer Nås ved: Vedlikehold av eksisterende standard Deltagelse inn i andre prosjekter som jobber med journalrelaterte aktiviteter Informasjonsspredning og oppfølging

11 Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04 Informasjonssikkerhet Mål Informasjonssikkerhet skal være en basis for det øvrige standardiseringsarbeidet Nås ved Delta aktivt inn i de øvrige standardiserings- aktivitetene Utarbeide notater og veiledninger for helse- og sosialsektoren Informasjonsspredning og oppfølging

12 Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04 Hovedutfordringer for SSP Mengden av standarder er økende. Dette medfører også økende behov for vedlikehold og oppdatering av eksisterende standarder. Økende behov for å besvare løpende henvendelser og delta på konferanser, seminarer og møter. Burde i større grad være arenabygger og pådriver for å ta i bruk nye standarder, men da må andre aktiviteter prioriteres ned Må jobbe aktivt for å få finansiert standardiserings- aktiviteter også utenfor SSP, for eksempel i forhold til IHE og Kommuneprogrammet

13 Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04 Forholdet til nasjonale satsinger Standardiseringsarbeidet må knyttes nært til gjennomføringen av S@mspillplanen Andre viktige satsinger Norsk Helsenett Nasjonal IKT Kommuneprogrammet eNorge eResept ELIN SATS SSP skal være en pådriver for å knytte standardiseringsaktivitetene opp mot disse satsingene

14 Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04 Rammene for SSP legger begrensninger SSP kan ikke hjelpe alle innenfor dagens rammer Viktig at prosjekter med statlig finansiering avsetter midler til bistand utover det som ligger i dagens SSP-rammer!


Laste ned ppt "Brukerforum Vigdis Heimly, 18.10.04. SSP, strategi 2005-2007 Av Vigdis Heimly."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google