Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Filosofisk visdom i den kommunale hverdag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Filosofisk visdom i den kommunale hverdag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om å ta mennesket på alvor – eller: hvordan ha god nok moral til å selge strikk metervis
Filosofisk visdom i den kommunale hverdag Henrik Syse, forsker og filosof Etikkopplegg fra Vesterålsregionen,

2 Fra Sokrates til i dag Vi lever i en raskt foranderlig tid. Fremskrittet synes å gå fortere enn vår etikk og moral. Klarer vi å kompensere for det? Klarer vi å skape rommene for den gode samtale og refleksjon? Sokrates’ ideal: Samtalen som er åpen, men som samtidig har en basis og et mål.

3 Etikk eller moral? Etikk: ”Faget” – og den refleksjonen som ligger til grunn for det. Moral: Våre egne holdninger og vår egen oppførsel – som individer eller yrkesgrupper. Er det samsvar mellom etikk og moral? Og hvordan kommer vi oss fra all den velmente etikken til den gode moralen?

4 Hvorfor etikk og verdier?
Fordi mennesker er skjøre og kan ødelegges. Fordi mye er lov (”rett”) uten at det nødvendigvis er etisk holdbart (”godt”). Fordi vi ofte kommer i situasjoner der det er asymmetri mellom kunnskap / profesjonalitet og den som trenger vår hjelp og våre tjenester. Fordi vi trenger å se oss selv og det vi gjør utenfra.

5 Moralfilosofiske perspektiver
Pliktetikk: refleksjon om de plikter, regler og rettigheter vi trenger å forholde oss til. Konsekvensetikk: refleksjon om hvem som berøres av våre handlinger, og hva vårt ansvar består i. Dydsetikk: refleksjon om hvem vi er, og hvem vi ønsker å være. Disse tre tilnærmingene utfyller hverandre.

6 Etikk – ikke bare ”nei, nei”
Dydsetikken viser oss viktigheten av stolthet og glede som en del av etikken. Hvordan kan vi bygge en identitet som ivaretar de etiske imperativene? Hvordan kan vi samtidig lære å ta vare på forskjeller, og la oss berike av dem? Og hvordan kan vi huske at ikke alt er etikk?

7 Stikkord for den ”etiske veien” videre:
Forberedelse: Vi må tenke og reflektere på forhånd – underveis kan det være for sent! Fantasi: Vi må hjelpe hverandre til å tenke annerledes når vi blir ”stående fast”. Forventninger: Vi må formulere klart hvilke forventninger vi har – og etisk sett bør ha – til oss selv og hverandre. Forbilder: Vi må identifisere gode forbilder og eksempler – og prøve å være det selv!


Laste ned ppt "Filosofisk visdom i den kommunale hverdag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google