Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status RNNS den 11.12.03. Utvikling i risikonivå – norsk sokkel Prosjektets mål  OD skal gjennom prosjektet ’utvikling i risikonivå - norsk sokkel’ utvikle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status RNNS den 11.12.03. Utvikling i risikonivå – norsk sokkel Prosjektets mål  OD skal gjennom prosjektet ’utvikling i risikonivå - norsk sokkel’ utvikle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status RNNS den 11.12.03

2 Utvikling i risikonivå – norsk sokkel Prosjektets mål  OD skal gjennom prosjektet ’utvikling i risikonivå - norsk sokkel’ utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået på norsk sokkel.  Bidra til å identifisere områder som er kritiske for arbeidsmiljø og sikkerhet  Sette fokus på industriens oppfølging av trender og analyser  Skape ringvirkninger i næringen

3 Utvikling i risikonivå – norsk sokkel  Prosjektet er i ferd med å gjennomføre fase 4 som har følgende hovedelementer:  Videreføre etablert modell og oppdatere indikatorene med data for 2003  Videreføre indikatorer for helikopterrisiko i samarbeid med Luftfartstilsynet og helikopteroperatørene  Videreutvikle modellen for barrierers ytelse i forhold til storulykker  Samle inn data og rapportere på indikatorer relatert til støy og styring av kjemisk arbeidsmiljø  Gjennomføre spørreskjemaundersøkelse basert på undersøkelsen gjennomført i 2001.  Gjennomføre dybdeintervjuer med utvalgte informanter på tvers av næringen

4 Spørreskjemaundersøkelsen  Følge utviklingen i offshoreansattes opplevelse av HMS-arbeidet og HMS-tilstanden over tid  Supplere med informasjon om forhold som ikke fanges opp gjennom DFU’ene  Bidra til å forklare utviklingen i DFU’ene

5 Etablert egen referansegruppe for gjennomføring og innhold i spørreskjemaet  Innspill fra OLFs HMS utvalg  Innspill fra fagforeningene  Innspill fra NR  Referansegruppe er etablert hvor alle parter i sikkerhetsforum var invitert til å stille  Et møte er avholdt  Innspill til gjennomføring av undersøkelsen  Innspill til innhold i spørreskjema  Innspill for å øke nytteverdien av undersøkelsen for selskapene

6 Spørreskjemaet  I utgangspunktet samme spørreskjema, for å følge utvikling over tid.  Enkelte spørsmål er endrett, fjernet eller tilføyet etter innspill fra partene.  Nytt: Søvn og hvile, arbeidstid, helikopter komfort  Skjema er trykt også på engelsk  Det er lagt stor vekt på at endringene ikke skal få konsekvenser for muligheten for å dokumentere endringer fra 2001 til 2003,  full mulig å følge utviklinger og måle effekten av tiltak i næringen

7 Gjennomføring av undersøkelsen  Økning i antall mulige respondenter for at selskapene skal ha mulighet for å bryte ned på f.eks arbeidsområde per innretning  Alle som reiser offshore i perioden 8.12.03-18.1.04 vil få utdelt skjema ved utreise (ca 18.000)  OLF og NR har gitt svært nyttig hjelp i forbindelse med  etablering av kontakt med en person i alle operatørselskaper og rederier for gjennomføring av undersøkelsen –opplever langt bedre kommunikasjon denne gangen  organiseringen av utdeling på heliportene,  Viktig for svarprosenten  Arbeidstakerorganisasjonene har støttet med informasjon og oppfordringer til medlemmer om å delta  OLF har sponset en velferdspremier som trekkes blant de innretninger som får høyest svarprosent

8 Standardpakker og analysene  Mulighet for selskaper å forhåndsbestille standardpakker med egne data  Denne vil bli tilgjengelig for selskapene samme dag som resultatene fra hovedundersøkelsen blir offentliggjort – forutsetter bestilling 4 uker før  Fast pris på standardpakken og opsjoner, mulighet for tilleggsbestillinger i etterkant  sammenlikning med andre grupper  endringer i eget selskap fra 2001 til 2003  DNV gjennomfører undersøkelsen i samarbeid med Gallup

9 Intervjuer RNNS 2003  Samtlige medlemmer i Sikkerhetsforum er intervjuet november desember  Blir bedt om å kommentere utvikling i risikonivå det siste året  Tilleggstema:  Forventninger til Petroleumstilsynet  Sikkerhetsforum som samhandlingsforum  Samarbeids for Sikkerhet, effekt  Betydningen av endringsprosesser i næringen  Kontraktsforhold

10 Risikoindikatorer for støy og kjemisk arbeidsmiljø  Risikoindikatorer arbeidsmiljø - utarbeidelse 2001-2003  Møter i referansegruppe / HMS-faggruppe  Gjennomgang med bransjen 27.3.2003  Justering av indikatorer etter innspill – 10.11.2003.  Tilrettelegging av rapporteringsmaler (regneark) med veiledninger  Endelig utsendelse til selskapene 15.11.2003  Brev fra OLF 3.12.2003  Arbeidsmøte med bransjen – 9.12.2003  Rapportering første gang – 1.2.2004  Det rapporteres bare data for utvalgte innretninger i første omgang


Laste ned ppt "Status RNNS den 11.12.03. Utvikling i risikonivå – norsk sokkel Prosjektets mål  OD skal gjennom prosjektet ’utvikling i risikonivå - norsk sokkel’ utvikle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google