Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introdusere mandatet for Faglig Forum - Arbeidsgruppe operasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introdusere mandatet for Faglig Forum - Arbeidsgruppe operasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Faglig Forum – Arbeidsgruppe operasjoner For første møte i 2013 foreslås ELS som tema:
Introdusere mandatet for Faglig Forum - Arbeidsgruppe operasjoner. Identifisere medlemmenes status vedrørende bruk av ELS i egen organisasjon, eller planer om overgang til ELS i nær fremtid. Skaffe oversikt over medlemmer med overordnede bistandsorganisasjoner som bruker ‘’Incident Command System’’ (ICS) eller tilsvarende. Identifisere behov for Aksjonslederkurs basert på ELS med følgende underpunkter; Formelt grunnlag for kurset Kurs arrangør Standardiserte formater iht ELS Håndbøker og beskrivelser Arbeidsgruppen skal i fremlegge sine tilrådninger senest 1. november 2013.

2 ELS Bygger på amerikansk ICS Internasjonalt gjenkjennbart Norsk modell innført av Kystverket og DSB Mer rendyrkede oppgaver Alle roller ivaretatt på alle nivå Organisasjonen utvides ved behov Hver funksjon kan settes opp som stab

3 Tilpasset alle operative staber Lik stab på alle nivåer Fase møtetider
ELS Tilpasset alle operative staber Lik stab på alle nivåer Fase møtetider Faste formater på Rapportene Ikke tilpassede systemer i Norge Tvinger frem pro-aktiv opptreden Følger ikke ICS slavisk

4

5

6 ELS Hovedinndeling

7 ELS Planlegging og Miljø

8 Oppgaver Planlegging og Miljø
Planlegging og utvikling av innsatsplaner Innhente informasjon om skadeobjekt Innhente vær og strøminformasjon Foreta drivbaneberegninger Bygge situasjonsbilde Sørge for at logg blir etablert og ført Foreta miljøvurdering og prioritering Etablere overvåkingsplan Forurensningens egenskaper og skadevirkning Utarbeide avfallsplan Utarbeide plan for analyser og prøvetaking

9 ELS Operasjon

10 Operasjon Oppgaver Organisere innsatsstyrkene, inndele i sektor og teig Iverksette plan fra Miljø gjennom ordre Formidle ordre til underlagte styrker Vurdere utførte tiltaks effekt og iverksette nye tiltak Gi innspill til fremtidig plan Linjeleder for sikkerhetsarbeidet Sørge for rapportering i linjen

11 ELS Logistikk

12 Logistikk oppgaver Skal skaffe ressurser som avdekket av operasjon
Planlegge, iverksette, bestille og ha oversikt over ressursene Følge opp økonomi Dette gjelder for: Materiell Personell Transport Forlegning og forpleining Samband Avfallshåndtering

13 Totalt med statlig aksjon

14 Fullskala Organisering
Økonomi Samband/IT Admin HMS AKL Myndigheter Media/samfunn 3dje part OPL O - Maritim O - Kyst Plan 7 dager Logistikk Miljø IL-IUA Plan 1 dag IL-Sjø SKL - Land

15 Operasjon AKL OPL O - Maritim O - Kyst Plan 7 dager Logistikk Miljø
Økonomi Samband/IT Admin HMS AKL Myndigheter Media/samfunn 3dje part OPL O - Maritim O - Kyst Plan 7 dager Logistikk Miljø Plan 1 dag

16 Logistikk AKL OPL O - Maritim O - Kyst Plan 7 dager Logistikk Miljø
Økonomi Samband/IT Admin HMS AKL Myndigheter Media/samfunn 3dje part OPL O - Maritim O - Kyst Plan 7 dager Logistikk Miljø Plan 1 dag

17 Miljø/plan AKL OPL O - Maritim O - Kyst Plan 7 dager Logistikk Miljø
Økonomi Samband/IT Admin HMS AKL Myndigheter Media/samfunn 3dje part OPL O - Maritim O - Kyst Plan 7 dager Logistikk Miljø Plan 1 dag

18 Kontakt ILS-IUA/SKL AKL OPL O - Maritim O - Kyst Plan 7 dager
Økonomi Samband/IT Admin HMS AKL Myndigheter Media/samfunn 3dje part OPL O - Maritim O - Kyst Plan 7 dager Logistikk Miljø IL-IUA Plan 1 dag IL-Sjø SKL - Land

19 Støtte AKL OPL O - Maritim O - Kyst Plan 7 dager Logistikk Miljø
Økonomi Samband/IT Admin HMS AKL Myndigheter Media/samfunn 3dje part OPL O - Maritim O - Kyst Plan 7 dager Logistikk Miljø IL-IUA Plan 1 dag IL-Sjø SKL - Land

20 Aksjonsleder AKL OPL O - Maritim O - Kyst Plan 7 dager Logistikk Miljø
Økonomi Samband/IT Admin HMS AKL Myndigheter Media/samfunn 3dje part OPL O - Maritim O - Kyst Plan 7 dager Logistikk Miljø IL-IUA Plan 1 dag IL-Sjø SKL - Land

21 Rapporteringsrutiner
Operatør Aksjonsplan Aksjonsordre NOFO Innsatsplan Innsatsordre Kystverket IL-IUA Innsatsplan IL Ordre SKL - land Innsats Plan Lagsordre Innsatslag IL Sjø SKL Plan Gruppeordre Overvåkings- Plan Gruppeleder Gruppeleder Overvåking Samtlige enheter rapporterer tilbake til neste nivå

22 Rapportformat Forside Status aksjon, situasjon og føring Oppdrag
Oversikt ledelse, grovskisse Miljømål og strategi Organisasjonskart med kontaktinformasjon Møtestruktur Nøkkeltall for rapportering Oppdragsbeskrivelse med kart Værprognoser Drivbaner Oljedata HMS Ressursoversikt

23 Samarbeid enhetlig ledelse
Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Felles tilnærming og brodokument for prosedyre for hvordan slik overtagelse skal foregå, og hvordan en skal samarbeide etter overtagelse. TT i November med oppfølging i 2014

24 Status ELS, operatørselskaper
Hvilke selskaper har innført, eller planlegger innføring av ELS? Er dette kun for oljevern, eller alle DFU? Hvilke selskaper har internasjonal bistand som bruker ELS?

25 AKL kurs Identifisere behov for Aksjonslederkurs basert på ELS med følgende underpunkter; Formelt grunnlag for kurset Kurs arrangør Målgruppe for kursene


Laste ned ppt "Introdusere mandatet for Faglig Forum - Arbeidsgruppe operasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google