Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status på restitusjon og hvile Presentasjon for Sikkerhetsforum den 11.12.2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status på restitusjon og hvile Presentasjon for Sikkerhetsforum den 11.12.2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status på restitusjon og hvile Presentasjon for Sikkerhetsforum den 11.12.2003

2 Tiltak i OD siste halve året  Møter med partene juni/juli  Likelydende håndhevingsbrev sendt ut den 10.07.03 til operatørselskapene  Svar fra OLF  Svar fra alle operatørselskap i september  Saksbehandling mot spesifikke selskaper og innretninger  Status basert på operatørenes og redernes svar per 15.1.03 og samt operatørenes svar per 1.9.03, samt saksbehandling og erfaring fra tilsyn

3 Status per i dag produksjonsinnretninger – tilbakemelding per  De aller fleste selskapene har en god prosses  Vilje fra partene å finne løsninger både på samsoving og til å sette kriterier for nattarbeid  På de aller fleste innretninger møtes kravene i normal drift, inkl bore- brønnaktiviteter  Noen innretninger har fortsatt problemer med å møte kravene ifm revisjonsstans og prosjekter – det er generelt et godt samarbeid mellom partene lokalt for å finne løsninger og planlegge for å minske problemet  Mange lugarer er bygget om de siste årene, flere innretninger har også føyet på nye moduler  Og det er omfattende planer for ombygging av dobbeltlugarer til enkeltlugarer i løpet av de neste årene

4 Status per i dag produksjonsinnretninger  Enkelte felt har en lengre vei å gå for å møte kravene også i forbindelse med normal drift og bore- brønnaktivitet  Disse felt har i tillegg et stort aktivitetsnivå i form av ulike prosjekter  En løsning av boligkvartersituasjonen er påkrevd på disse feltene, uavhengig av krav til restitusjon og hvile  Til dels usikkert hvordan nedbemanningen vil påvirke boligkvartersituasjonen  Ptil avventer planer for løsning av boligkvarter situasjonen per 1.1.2004, der hvor kravet ikke er oppfylt.

5 Status per i dag  Flyttbare innretninger  Generelt få som samsover pga stort omfang av påkrevd skiftarbeid  Aktivitetsnivå styres i stor grad av operatørselskap  Kan mangle plass for å få utført vedlikeholdsaktiviteter/ modifikasjoner  Enkelte innretninger har bygget om lugarer/utvidet boligkvarter  Er blitt flinkere til å planlegge aktiviteter – slik at samsoving er noe redusert  Diskusjoner rundt samsoving versus nattarbeid  Entreprenøransatte  Generelt en tendens til entreprenøransatte som arbeider på skiftende innretninger blir prioritert lavest når det skal tildeles lugarer


Laste ned ppt "Status på restitusjon og hvile Presentasjon for Sikkerhetsforum den 11.12.2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google