Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Søknadsprosedyre barnehagebarn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Søknadsprosedyre barnehagebarn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Søknadsprosedyre barnehagebarn
elektronisk og manuell søknad om barnehageplass alle søknader registreres sentralt barnehageplasser tildeles etter søknad flest ledige plasser i august, 6 åringene begynner på skolen hovedopptak løpende opptak flest søker elektronisk Servicetorget registrer og svarer fortløpende på mottatt søknad til alle både kommunale og private barnehager kopi av søknadene sendes barnehagene, barnehagene har til enhver tid oversikt over hvem som er søker ca. 700 ledige plasser etter 6 åringen som går over i skolen

2 Hovedopptak søkere på søkerliste, tilskrevet i desember, søknaden fortsatt aktuell? annonse lokalavis, kommunens nettside hovedopptaket foregår i perioden mars – mai. overflyttinger prioritert etter barnehageloven § 13 (nedsatt funksjonsevne) 1. valg 2. valg øvrige søkere alle med rett til barnehageplass får tildelt en plass innenfor kommunens grenser. Alle må svare på henvendelsen om søknaden fortsatt skal være aktiv annonsen opplyser om rett til plass, søknadsfrist, søknadsskjema, ulike opptakskriterier kommunale og private barenhager samordnet opptak med kommunale og private barnehager. først tas overflyttingene og prioritet etter barnehageloven, før man begynner på nye søkere alle foreldre har rett til å sette opp to ønsker om plass. Ved hovedopptaket har foreldrene klagerett dersom de verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. ( Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage). Takker søker nei til 1. eller 2. valg blir de strøket fra søkerlisten. de som ikke får sitt 1. eller 2. valg oppfylt blir tilbudt en annen plass, her tas det så langt det lar seg gjøre hensyn til bostedsadresse. kommunen har oppfylt retten til barnehageplass ved å tilby plass innenfor kommunes grenser

3 Løpende opptak det kan søkes om barnehageplass gjennom hele året
samme registreringsprosedyre som ved hovedopptak ledige plasser fylles opp fortløpende gjennom hele året tildeling av barnehageplasser i henhold til vedtektsfestede opptakskriterier det praktiseres løpende opptak gjennom hele året når det blir ledige plasser. ledige plasser i løpet av året skyldes at barn slutter i barnehagen og opprettelse av nye barnehageplasser. opptakskriteriene gjelder ved all tildeling av barnehageplass, både ved hovedopptak og supplerende opptak gjennom året

4 Rett til barnehageplass
Ved hovedopptaket har alle barn som har fylt et år innen utgangen av august, rett til plass. Barnehagelovens § 12 a. Legg merke til retten, ved hovedopptaket. Tildeling av barnehageplasser er regulert gjennom barnehageloven og Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

5 Andre kommuner Oslo kommune: Ett hovedopptak i året for ledige plasser i august. Søkes om plass gjennom hele året. Løpende opptak på plasser som blir ledig i løpet av året. Stavanger kommune: Ett hovedopptak for ledige plasser i august. Søkes plass gjennom hele året. Løpende opptak på plasser som blir ledig i løpet av året. Fredrikstad kommune: Ett hovedopptak for ledige plasser i august. Søkes plass gjennom hele året. Løpende opptak på plasser som blir ledig i løpet av året. Samme praksis som Drammen kommune.


Laste ned ppt "Søknadsprosedyre barnehagebarn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google