Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smartere vegtrafikk med ITS Etatsprogram 2012 - 2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smartere vegtrafikk med ITS Etatsprogram 2012 - 2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smartere vegtrafikk med ITS Etatsprogram 2012 - 2017

2 Bakgrunn Både politisk og faglig er det en erkjennelse av at infrastrukturutbygging alene ikke løser utfordringene i transportsystemet. I dette er intelligente transportsystemer og tjenester (ITS) blant de mest lovende tiltak som kan tas i bruk for å oppnå transportpolitiske mål: –å redusere trafikkulykkene –å redusere klima og miljøproblemene –å sikre mer effektiv og forutsigbar trafikkavvikling –å sikre tilgjengelighet for alle trafikantgrupper

3 Etatsprogrammets mål Etatsprogrammet skal støtte implementering av ITS Action plan Med bakgrunn i konkrete behov skal det etableres ITS-løsninger for å møte transportpolitiske mål Forskning og kunnskapsoppbygging –Statens vegvesens sentrale verktøy for FoU og kompetanseoppbygging innen ITS området

4 Etatsprogrammets mål –Evaluere effekter Alle etablerte ITS-løsningene skal evalueres. Nytte og effekter skal kartlegges med hensyn til indikatorer knyttet til NTP og ITS direktivet –Implementering På grunnlag av evalueringen skal det for alle relevante systemer utarbeides implementeringsplaner. Kunnskapen fra prosjektene skal bidra til å videreutvikle håndbøker, planprosesser og gi innspill til budsjetteringen –Forvaltningsmodell Etatsprogrammet skal utvikle en modell for etablering og forvaltning av ITS tiltak i Statens vegvesen –Metodikk for datafangst Det skal utvikles en metodikk for datafangst, bearbeiding og tilgjengeliggjøring internt og eksternt

5 Hvordan? Samarbeider med et bredt spekter av fagmiljø –På tvers av organisatoriske grenser Videreutvikle og bygge opp ITS kompetanse i og utenfor etaten –Retter seg både mot etaten og forsknings- og utdanningsinstitusjoner –Samarbeid med industrien gjennom øvrig virkemiddelapparat (NFR, OFU, EU…..)

6 Forankring i Statens vegvesen ITS-seksjonen har bredt fagsamarbeid på tvers i etaten og utenfor

7 Organisering av etatsprogrammet

8 Styringsgruppe Programleder Terje Reitaas Trafikk- og godsstyring Trafikk- sikkerhet Veg-, trafikk- og reisedata Integrasjon mellom vegkant og bil Prosjekt n Koordinerings- gruppe Data og metodikk Teknologi og spesifikasjoner FoU samarbeid Evaluering Kunnskapsformidling Implementering og forvaltning IKT og portefølgestyring


Laste ned ppt "Smartere vegtrafikk med ITS Etatsprogram 2012 - 2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google