Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! Jordbruksforhandlingene 2012 - innspill fra Nordland Bondelag Fokus på inntekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! Jordbruksforhandlingene 2012 - innspill fra Nordland Bondelag Fokus på inntekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får Norge til å gro! Jordbruksforhandlingene 2012 - innspill fra Nordland Bondelag Fokus på inntekt

2 Jordbruksforhandlingene 2012 - innspill fra Nordland Bondelag Innledning •Inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper må tettes innen 5 år •Det må kvalitetssikres tallberegningene som gir sammenlignbare størrelser – jfr. gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. •Partene må følge opp målsettinger i Stortingsmeldingen knyttet til økt produksjon og landbruk i alle deler av landet/små og store bruk •Det må utnytte handlingsrommet i importvernet og det bør innføres et generelt aktivitetskrav for tilskuddsordningene som prioriterer den aktive bonden •Den nordlandske bonden ønsker i utgangspunktet å ta ut mer i markedspris •Arktisk landbruk må styrkes for å kunne fremme et bærekraftig landbruk med arktiske kvaliteter

3 Jordbruksforhandlingene 2012 - innspill fra Nordland Bondelag Inntekt •Melk i Nordland -Inntektsnivået i Nordland må løftes opp til nivået i Troms og Finnmark. -De distriktspolitiske virkemidler må endres for å oppnå dette. Dvs: o Økt sonetillegg på areal i Nordland o Økt distriktstilskudd på melk og kjøtt i Nordland o Som en del av dette arbeidet må sonegrensene vurderes o For øvrig vises det til momenter i saksutredningen (jfr. rapport fra Anders Huus og NILF-tall) -Økning av målpris på melk

4 Jordbruksforhandlingene 2012 - innspill fra Nordland Bondelag •Storfè/ammeku: Økt drifts-, beite- og dyretilskudd. •Sau: Økt beitetilskudd og utviding av ordningen med dyretilskudd til også å gjelde dyr under 1 år (påsett- lam). •Videreføring av ”Friske geiter”. •Svin: Økning av distriktstilskuddet (30 øre/kg.)

5 Jordbruksforhandlingene 2012 - innspill fra Nordland Bondelag Tilskuddsordningene: –Frakttilskudd: •Ordningen må utvides for å dekke opp de reelle avstandsulempene, også på grønt. –Grøftetilskudd: •Det må etableres en tilskuddsordning som en del av RMP som gir et tilskudd pr. daa for grøfting og profilering. –Beitetilskudd: •En økning av beitetilskudd for grovforbaserte produksjoner. –Tilskudd for skogsbilveier og skogkultivering styrkes. –Styrking av prisnedskrivingstilskuddet for korn.

6 Jordbruksforhandlingene 2012 - innspill fra Nordland Bondelag Investering •GårdsSparing for Ungdom (GSU): –Ungdom mellom 20 og 35 år bør få sette av penger i fond med skattefradrag, forslag på inntil 150.000.- pr.år. –Ordningen kan sammenlignes med BSU – ordningen for ungdom, men skal kun brukes til gårdskjøp og kan kalles GSU - GårdsSparing for Ungdom. –En slik ordning vil føre til at ungdom som har interesse for gård, kan skaffe seg startkapital gjennom gunstig sparing. –Ungdom som starter på slik sparing vil få styrket motivasjon med gårdskjøp som mål. •Egenkapital/fond: –Etablere mulighet for fondsavsetning for å bygge opp egenkapital. •Lån/tilskudd: –Øke rammene for BU-ordningene

7 Jordbruksforhandlingene 2012 - innspill fra Nordland Bondelag Velferd •Ferie/fritid: –Tilskuddet må økes i tråd med generell lønnsvekst. •Sykdomsavløser: –Avkortingen for gårdsbrukere med inntekt utenfor bruket må fjernes. •Utbetalingstidspunkt ferie/fritid: –Det må innføres en ordning der det utbetales 2 ganger pr. år, evt. med forskottering og etterskuddsvis dokumentering. Satsene i ordningen må reguleres i takt med prisstigningen.

8 Jordbruksforhandlingene 2012 - innspill fra Nordland Bondelag Rekruttering •Vi viser til momentet om GSU •Lærling: Det må innføres en tilskuddsordning for lærlinger på gårdsbruk.


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! Jordbruksforhandlingene 2012 - innspill fra Nordland Bondelag Fokus på inntekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google