Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Se veileder V-0798 under Publikasjoner på www.idrettsanlegg.nowww.idrettsanlegg.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Se veileder V-0798 under Publikasjoner på www.idrettsanlegg.nowww.idrettsanlegg.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Se veileder V-0798 under Publikasjoner på www.idrettsanlegg.nowww.idrettsanlegg.no

2 Plan - et vilkår for å søke SM Det et vilkår for å søke spillemidler at anlegget er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Fylkeskommunene er pålagt å gi hjelp og rettledning i planarbeidet så langt dette er mulig. Disse momentene ønskes vektlagt: Det lages realistiske planer med hensyn til økonomi Behov må vurderes i forhold til aktivitetsutvikling - nye ungdomstrender må inn! God medvirkningsprosess – FK inn tidlig i prosessen Samarbeid på tvers av sektorer Fokus på fysisk aktivitet

3 Allsidighet i nærmiljø Ute og inne Barn og unge

4 4-årig handlingsprogram rulleres eller tas opp til behandling hvert år. Nærmiljøanlegg og mindre ordinære anlegg kan tas inn i handlingsprogrammet, ellers må det skje en fullstendig revidering etter plan- og bygningslovens § 20-5. Handlingsprogrammet kan utformes som et skjema med prioriterte lister for de ulike søknadsgruppene. Fylkeskommunen kan underkjenne planer som grunnlag for søknad om tilskudd fra spillemidlene, hvis det er vesentlige mangler i de kommunale planene. Litt mer..

5 Minstekrav ° Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. ° Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv ° Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt. ° Analyse av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet. ° Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen. ° Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg. ° Økonomiplan knyttet til drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte anlegg. ° Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. ° Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart.

6 Status i Sør-Trøndelag


Laste ned ppt "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Se veileder V-0798 under Publikasjoner på www.idrettsanlegg.nowww.idrettsanlegg.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google