Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undring! Hvorfor er det slik? Må det være slik? Er det for sent å gjøre det som klokt er….

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undring! Hvorfor er det slik? Må det være slik? Er det for sent å gjøre det som klokt er…."— Utskrift av presentasjonen:

1 Undring! Hvorfor er det slik? Må det være slik? Er det for sent å gjøre det som klokt er….

2

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 Og mens du tenker ut en undring

5 Samfunnsstatus og Undring v /rådmann Medarbeiderunders. –1-2 fokusområder –3-4 tiltak Erkjent i prosess Offentliggjort læring Se Flyktningetjenesten, Grua skole og TT Skal presenteres i kontrollutvalget i morgen Kostra, Du må kommentere det i målkartet -> Ø-dageneKostra Trening i arbeidstida –Som alternativ til å røyke… ”Alle har rett til en røykepause” Velferdsmidler –Et fast beløp?

6 Omsorgs- plan Temaer bla. Omsorg i institusjon og bolig, sosialtj, og Psykisk helsevern Samfunnsplan: Kommuneplandelen skal inneholde: delmål utfordringer status handlingsplan Hovedrevisjon hvert 4. år Handlingsprogram /økonomplan Handlingplan Institusjons- kapasitet Rus Boligbygging Kvalitet Oppvekst plan Temaer bla. Skole Barnehage Barnevern Integrering Helsestasjon Handlingplan Skoleanlegg Læring Bhg anlegg Kvalitet Teknisk plan Temaer bla. VAR Trafikk Vei Vedlikehold Handlingplan Avløp Trafikksikerhet Bygningsmessi g vedlikehold Opprustning av veier Kultur plan Temaer bla. Idrett og fysisk aktivitet Kultur Handlingplan Kulturminner Lokaler Idrett/nær- miljøanlegg Organisasjon plan Temaer bla. Arbeidsgiver -politikk HMS IKT Kompetanse Handlingplan Opplæring Digitale ferdigheter HMS tiltak Samfunns plan Temaer bla. Beredskap Næring Landbruk Biologisk mangfold Geodata Handlingplan Beredskap Eiendom Utbygging Gis Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) Arealdelen Kommune planmelding : Eksempler; gir årlig innspill til årlig økonomiplan Kommuneplanen i Lunner kommune 4-års perspektiv  Rulleres hvert år.  Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorplaner  Strategiene fra kommeplanen refereres  Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner.  Tiltak kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver m.m. 12-års perspektiv Revideres/vurderes revidert hver 4. år Planstrategi

7 Struktur for prosess knyttet til kommuneplandel Ad-hoc utvalg 3-5 politisk valgte inkl. leder Kommunestyret Sekretær oppnevnt av Rådmann Arbeidsgruppe oppnevnt av Rådmann. Faglig sammensatt som skal sikre faglig merverdi, om relevant, inkl. en representant fra arbeidstakerorg. Arbeidsgruppen har møterett ved Ad-hoc utvalgets møter. Rådmannen vedlegger sin uttalelse om Ad-hoc utvalgets innstilling Avklart behov gitt i vedtatt mandat. Formannskap / Utviklingsutvalg

8 Tidsplan Kommunevalgperioden Valg År 1År 2År 3 Omsorgs- plan Oppvekst plan Teknisk plan Kultur plan Organisa- sjon plan Samfunns plan Handlingplan Revisjon av Kommuneplanens Planstrategi Handlingsprogram /økonomplan Målekart

9 Årshjul Omsorgs- plan Oppvekst plan Teknisk plan Kultur plan Organisa- sjon plan Samfunns plan Handlingsprogram /økonomplan Mål-kart MBU Nyttår Adm ajour hold Mål, tiltak etc. Kostra. Status 1. tertial Kap 7; Status Kommuneplanmelding Ajourhold av saksordførerne Føringer for neste års budsjett Årsmelding Tjeneste, Bruker medarbeidere Løpende styring Handlingsprogram /økonomplan


Laste ned ppt "Undring! Hvorfor er det slik? Må det være slik? Er det for sent å gjøre det som klokt er…."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google