Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Royal Norwegian Ministry of Culture •Tilskudssordningen til idrettsanlegg •Rammebetingelser Morten Roa Seniorrådgiver Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Royal Norwegian Ministry of Culture •Tilskudssordningen til idrettsanlegg •Rammebetingelser Morten Roa Seniorrådgiver Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Royal Norwegian Ministry of Culture •Tilskudssordningen til idrettsanlegg •Rammebetingelser Morten Roa Seniorrådgiver Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen

2 Royal Norwegian Ministry of Culture Ny idrettsmelding Melding til Stortinget om idrett •Forrige melding St. meld. Nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring •Arbeid med ny idrettsmelding pågår •Ressursbruk vil være et sentralt tema •Spillemidlene vil fortsatt være statens viktigste bidrag til finansiering av idrett •Målsetting om at meldingen skal legges fram høsten 2011

3 Royal Norwegian Ministry of Culture Økonomien i tilskuddsordningen •Økonomien er anstrengt •Avsetning til idrettsformål fra Norsk Tipping 1 558,4 mill. kroner •Samlet søknadssum anlegg – 2 700 mill. kroner •Midler til fordeling post 1.1 – 683 mill. kroner •23,8 % innvilgelse for ordinære anlegg •47,6 % innvilgelse for nærmiljøanlegg •Tildelingene siste tre år har vært høyere enn disponibelt overskudd i Norsk Tipping kunne tilsi (spist av investeringsfondet).

4 Royal Norwegian Ministry of Culture Søknader tilskudd til idrettsanlegg 2010 Ordinære anlegg Endring fra 2009 •Antall søknader 2128 + 0,2 % •Samlet søknadssum2575 mill. kroner- 1,3 % Nærmiljøanlegg •Antall søknader 733 - 5,5 % •Samlet søknadssum126 mill. kroner- 9,1 %

5 Royal Norwegian Ministry of Culture Søknader ordinære idrettsanlegg

6 Royal Norwegian Ministry of Culture Søknader nærmiljøanlegg

7 Royal Norwegian Ministry of Culture HOVEDFORDELINGEN 2010 Post 1 Idrettsanlegg 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 676 600 000 1.2 Anleggspolitisk program 65 000 000 1.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet 8 000 000 749 600 000 Post 2 Nasjonalanlegg/Spesielle anlegg 2.1 Nasjonalanlegg 24 950 000 2.2 Spesielle anlegg 2 150 000 27 100 000 Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid 3.1 Idrettsforskning 15 000 000 3.2 Idrettsfaglig utvikling 800 000 3.3 Anleggsfaglig utvikling 1 800 000 3.4 Idrettsanleggsregisteret 1 500 000 3.5 Utviklingsarbeid i fylkeskommunene 950 000 20 050 000 Post 4 Spesielle aktiviteter 4.1 Antidopingarbeid 28 050 000 4.2 Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag 10 600 000 4.3 Friluftstiltak for barn og ungdom 11 000 000 49 650 000

8 Royal Norwegian Ministry of Culture HOVEDFORDELINGEN 2010, forts. Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 5.1 Grunnstøtte NIF 118 000 000 5.2 Grunnstøtte særforbund 209 500 000 5.3 Barn og ungdom 128 500 000 5.4 Toppidrett 100 000 000 556 000 000 Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger 6.1 Tilskudd til lokale lag og foreninger 156 000 000 156 000 000 SAMLET SUM 1 558 400 000 På Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene tilføres det i tillegg 6,55 mill. kroner i disponible midler, slik at samlet tildeling blir 683,15 mill. kroner. På Post 2.1 Nasjonalanlegg tilføres det i tillegg 15,25 mill. kroner i disponible midler, slik at samlet tildeling blir 40,2 mill. kroner.

9 Royal Norwegian Ministry of Culture Fra bestemmelsene for tilskuddsordningen Turnhall Basishall er en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr. Tilskuddssatser: Basishall (23x20 m): Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 2 500 000 Garderobesett: Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 500 000. Større basishaller og turnhaller etter særskilt vurdering av departementet.

10 Royal Norwegian Ministry of Culture Fra bestemmelsene for tilskuddsordningen Tilleggselementer Styrketreningsrom/aktivitetssal > 150 m² Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000 Idrettshus/klubbhus Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000 Sosialt rom > 100 m² Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 400 000

11 Royal Norwegian Ministry of Culture Hvem kan søke? Søkere om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet kan være: a)Kommuner/fylkeskommuner. b)Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). c)Idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund. d)Sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund eller Det Frivillige Skyttervesen. e)Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper og kommunale foretak. f)Stiftelser. g)Andre sammenslutninger, herunder for eksempel borettslag og velforeninger. For e)-g) må vedtektene forhåndsgodkjennes av departementet (se vedlegg 4-7). Dette kravet gjelder ikke for borettslag og velforeninger når det gjelder søknad om tilskudd til nærmiljøanlegg.

12 Royal Norwegian Ministry of Culture Fra bestemmelsene for tilskuddsordningen Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet (se veileder ”Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet”, utgave 2007, V-0798). Dette gjelder også ved søknad om forhåndsgodkjenning.

13 Royal Norwegian Ministry of Culture Universell utforming Det er et krav at idrettsanleggene som hovedregel skal være tilgjengelig for funksjonshemmede, både som utøver, publikum, trener, dommer eller arrangementsteknisk personale. Dette innebærer at alle idrettsanlegg skal være tilgjengelig for personer med bevegelses- og orienteringsvansker

14 Royal Norwegian Ministry of Culture Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer •Planene for anlegg det søkes om tilskudd til må på forhånd ha en idrettsfunksjonell godkjenning •Haller skal godkjennes fra departementet. •Dette gjelder både nybygg, rehabilitering og ombygging. •Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre at de estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. •Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes.

15 Royal Norwegian Ministry of Culture Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Alle søknader for nye anlegg skal inneholde: Opplysning om anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Situasjonsplan. Behovsoppgave Enkelt kostnadsoverslag Foreløpig plan for finansiering Dokumentasjon på anleggets tilpasning til nabobebyggelse.

16 Royal Norwegian Ministry of Culture Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Søknader skal inneholde: Plantegninger av alle etasjer (1:100, 3 eks.) Snittegninger (1:100, 3 eks.) Fasadetegninger (1:100, 3 eks.) Redegjøring om arkitektur og miljø(V-0914B og V-0915B) Lysberegninger.

17 Royal Norwegian Ministry of Culture Kompensasjon for MVA ved bygging av idrettsanlegg •Regjeringen innførte i 2010 en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av MVA ved bygging av idrettsanlegg. •Stortinget bevilget 50 mill. kroner til ordningen i 2010, 60 mill. kroner er bevilget for 2011. •Kulturdepartementet har fastsatt bestemmelser for tildeling av kompensasjon av i 2010. Bestemmelsene er tilgjengelige på departementets hjemmesider. •Søknadsfrist for 2010 var 15. oktober •Søknadsfrist for 2011 vil bli fastsatt senere. •Anlegget må være ferdigstilt og revisorattestert regnskap skal følge søknad om kompensasjon. •Søknad om kompensasjon leveres elektronisk til Lotteri- og stiftelsestilsynet gjennom www.idrettsanlegg.no.

18 Royal Norwegian Ministry of Culture Alt om tilskuddsordningen www.idrettsanlegg.no •Bestemmelser •Søknadsskjemaer •Skjemaer for vedlegg og regnskap •Publikasjoner •Anleggsregisteret •++


Laste ned ppt "Royal Norwegian Ministry of Culture •Tilskudssordningen til idrettsanlegg •Rammebetingelser Morten Roa Seniorrådgiver Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google