Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NÆRMILJØANLEGG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NÆRMILJØANLEGG."— Utskrift av presentasjonen:

1 NÆRMILJØANLEGG

2 Hva er et nærmiljøanlegg?
”Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og eller oppholdsområder”

3 Hvorfor bygge nærmiljøanlegg?
er tilpasset mange idretter krever ikke medlemskap i lag eller foreninger treffer alle brukergrupper ivaretar barns oppvekstvilkår er et aktivitetssenter for egenorganisert idrett og lek i trygge former blir et møtested i lokalmiljøet har høy politisk prioritet og oppmerksomhet gir berettigelse til stønad gjennom spillemidlene blir brukt av ALLE

4 Ballbinge Hva er en ballbinge? En ballbinge er en modernisering av
den gamle fotballløkka, tilpasset mange idretter og integrert med lekeapparater og lys

5 Ballbinge Hvorfor ballbinge i ditt nærområde?
Muligheter for flere aktiviteter som Fotball, Håndball, Volleyball, Basketball, Tennis, Badminton, ”Stikkball”, Landhockey /innebandy – Isaktiviteter på vinteren.

6 Ballbinge Hvorfor ballbinge i ditt nærområde- forts.?
Mer og bedre fysisk aktivitet for barn og ungdom Bedre utnyttelse av skolearealet – utendørs gymsal. Bedre forutsetning for den uorganiserte aktiviteten Gode sosialiseringsarenaer – alle aldersgrupper og begge kjønn samtidig Tryggere og bedre oppvekstmiljøer

7 Flere typer ballbinger

8 Kan man søke om spillemidler?
Ja, men hvor mye? Definert som nærmiljøanlegg, kan det gis tilskudd på inntil 50% av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr

9 Spillemidler Hvem kan søke? Kommuner/fylkeskommuner
Idrettslag/organisasjonsledd i NIF Velforeninger/ borettslag Stiftelser Andre sammenslutninger Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjeneste- baserte eierformer.

10 Spillemidler Hvordan søker vi? På fastsatt skjema til kommunen
(innen ) Fylkeskommunen fordeler og prioriterer Kultur og Kirkedepartementet fordeler midler etter behandling (ca 1. juli)

11 Hva koster en ballbinge?
Standard størrelse (ca 13 x 23 m) Ca kr inkl. mva Dette inkluderer montering, vegger, kunstgress, nett og mål

12 Hvordan kan man finansiere en ballbinge?
Kostnad: Kr ,- Finansiering: Spillemidler: Kr ,- Dugnad: Kr ,- Tilskudd fra banken: Kr ,- Sponsorer: Kr ,- Momsrefusjon: Kr ,- (*) Egenkapital: Kr ,- Kr ,- (*) Momsrefusjon får man dersom kommunen bygger

13 Hva kan gjøres på dugnad?
Grunnarbeider før forskaling av ringmur. Fundamentering av ringmur Støping av ringmur Fylling av masser innvendig og utvendig ringmur Sveising av ballbinge til innstøpte fundamentplater i ringmur 2 personer som hjelpearbeidere ved montering av kunstgress Planeiring (dersom man har en lokal entreprenør) Eventuelt montere gjerdet rundt bingen

14 Man får glade barn….

15 - og glade gubber

16 - man kan også bli sliten ……

17 Spillemidler Info hvor?
Kommunene ved Kulturkontoret Fylkeskommunene ved fylkesidrettskonsulenten Kultur- og Kirkedepartementet ved Idrettsavdelingen Internett: (Finn V-0732)

18 Spørsmål? Hvor kan man henvende seg?
Ta gjerne kontakt med Norges Fotballforbund og anleggsansvarlig i region Vest: Geirfinn Kvalheim, Mobilnr -eller medlem av NFF’s ballbingekorps i ditt nærområde: Olav Kjos Wenjum, Mobil nr.:

19 Endelig i mål


Laste ned ppt "NÆRMILJØANLEGG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google