Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hiv- og hepatitt B situasjonen i Norge Smitteverndagene 3. juni 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hiv- og hepatitt B situasjonen i Norge Smitteverndagene 3. juni 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hiv- og hepatitt B situasjonen i Norge Smitteverndagene 3. juni 2009
Seniorrådgiver Øivind Nilsen Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet

2 Hiv-tilfeller meldt MSIS 1984-2008 etter diagnoseår

3

4 HIV-infeksjon i Norge etter smittemåte og diagnoseår. Meldt MSIS per 03.06.2009

5 Asylankomster 1993-2008 Kilde: UDI
Økning siden slutten av nittitallet. Forventes reduksjon til ca i 2004

6 De ”norske” hiv-tilfellene meldt MSIS i 2008 etter smittemåte (n=145)
Ant. tilfeller % Homoseksuell 88 61 % Heteroseksuell 46 32 % Sprøytemisbruk 8 6 % Ukjent 3 2 %

7 Noen karakteristika for MSM meldt 2003 – 2008
Smittested Oslo Øvrige Norge Utlandet Ukjent Total Innvandrer smittet etter ankomst Norge Innvandrer smittet før ankomst Norge Medianalder år år 33 år år 35 år år

8 Hivtilfeller blant menn som har sex med menn i noen europeiske land 1997-2007

9 Mulige årsaker til HIV-økning blant MSM
Økende smittsomhet Høy forekomst av andre STI øker smittsomheten Mange nysmittede ( viremi) øker smittsomheten Økt HIV-prevalens i miljøet akselerer spredningen Mindre beskyttelse Redusert trusseloppfatning pga mer effektiv HIV-behandling HIV mindre synlig - få syke ”AIDS-informasjonstretthet” i miljøet Mer risikosex Lettere tilgang - tilfeldig sexarenaer, nettsjekking Økende sexpress og sexfiksering generelt

10 HIV-tilfeller smittet heteroseksuelt. Meldt MSIS per 31.12.2008

11 Opprinnelsesverdensdel for personer som er heteroseksuelt smittet med HIV før de kom til Norge

12 Smittested og smittekildens smittemåte for personer som er HIV-smittet heteroseksuelt mens de bodde i Norge

13 Heteroseksuell hiv-smitte i Norge påvist i 2006 - 2008
I/I 50% N/N 20% N/I 30%

14 Heteroseksuell hiv-smitte blant personer født i Norge Meldt MSIS 2004-2008
Medianalder: Menn N= år (24-68) Kvinner N= år (18-68)

15 Hiv-infeksjon hos norskfødte kvinner etter diagnoseår Meldt MSIS per 31.12.08

16 Estimert hiv-transmisjonsrate per eksponering MMWR 2005; 54 (RR-02):1
Blodoverføring % Deling av sprøyteutstyr % Reseptivt analt samleie % Stikkskade % Reseptivt vaginalt samleie % Insertivt analt samleie % Insertivt vaginalt samleie % Reseptivt oralt samleie % Insertivt oralt samleie %

17 Hovedutfordringer i HIV-forebyggingen:
Homoseksuelle menn - Utbruddslignende situasjon siden 2004 i Oslo Den desidert mest HIV-utsatte gruppe i Norge Høy forekomst av andre seksuelt overførbare infeksjoner Innvandrere - Stor økning i antall HIV-pos. som har kommet de senere år Trolig økende HIV-smitte både internt i innvandrermiljøene og ut i øvrige befolkning framover Heteroseksuelle – Stabilt lite HIV, men størst potensiale på sikt Lav trusseloppfatning og lite atferdsendring Antall smittekilder øker både i Norge og i områder hvor nordmenn reiser Stoffmisbrukere - Stabilt lite HIV, men labil situasjon Stoffmisbrukere svært utsatt for blodsmitte Kraftig tilvekst av misbrukere de siste 15 år – stor sårbar populasjon

18

19 Meldte tilfeller av akutt hepatitt i Norden 1990-2008 per 100 000 innbyggere

20

21 Akutt hepatitt B blant sprøytemisbrukere etter bostedsfylke
Akutt hepatitt B blant sprøytemisbrukere etter bostedsfylke. Meldt MSIS

22 Hepatitt A i Norge – Meldt MSIS 1977 - 2008

23 Hepatitt C i Norge – Meldt MSIS 1977 - 2008

24 Kronisk hepatitt B tilfeller meldt Folkehelseinstituttet 1992- 2008


Laste ned ppt "Hiv- og hepatitt B situasjonen i Norge Smitteverndagene 3. juni 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google