Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering av pedagogisk programvare

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering av pedagogisk programvare"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering av pedagogisk programvare
Av Geir Kirkerud

2 Hva er det? Lær Selv Engelsk er et grammatikk program utviklet av Tore Ytterdal og Erik Ringen på Undervisningsforlaget. Dette programmet finnes også på fransk, tysk og nynorsk.  Programmet er enkelt å installere og når du trykker på Lær Selv Engelsk ikonet på arbeidsbordet kommer denne menyen opp:  I venstre kolonne kan du velge mellom ulike grammatiske emner som substantiver, verb, artikler, adjektiv og adverb, pronomen, preposisjoner, syntaks, setningsanalyse og diverse. Vil du trene på substantiv trykker du i sirkelen til siden for. Her kan du f.eks. velge å trene på å bøye substantiver eller apostrof-genitiv.

3 Vurdering av programmet
Lær Selv Engelsk er en programvare som er laget spesielt for opplæring. Det er et interaktivt, veiledende program med muligheter for drill og øvelse. Stikkord for programmet er enkel installering og enkel, menystyrt læring. I L97 står det at et sentralt krav til god pedagogisk programvare er at den kan tilpasses elevenes alder og den enkeltes forutsetninger. Lær Selv Engelsk kan brukes på ungdomsskole- og videregående nivå til grammatikk undervisning. Slik sett tilfredsstiller programmet kravet om at hele programvaren skal være tilpasset spesielle elevgrupper ut i fra alder. Programmet gir dog ikke muligheter for behovsvurdert nivådifferensiering i og med at vanskelighetsgraden på oppgavene er den samme.

4 Jeg har valgt å bruke Thomas Reeves og Stephen Harmons pedagogiske kriterier og brukergrensesnitt kriterier for vurdering av dette programmet.

5 Pedagogiske kriterier
Jeg har brukt de pedagogiske kriteriene ut i fra hvordan læreren kan bruke programmet og hvordan programmet best vil fungere ut i fra disse kriteriene. vi heller mer mot en objektivistisk og instruksjonistisk tankegang her i og med at man velger ut et emne man jobber med, og at man setter klare mål for undervisningen underliggende psykologi; målet for arbeidet med programmet vil være økt forståelse av hvordan grammatiske emner brukes i språket målorientering; mulig å ha klare, fokuserte mål ved bruken av programmet reduksjonistisk; her presenters lærestoffet sekvensielt slik at brukeren kan gå inn på den grammatiske funksjonen som han/hun er usikker på eller trenger å øve mer på dette blir en abstrakt læringssituasjon, ren klasseromsundervisning lærerens rolle blir å tilrettelegge, lage mål, og veilede i bruken av programmet læremidlet er utformet slik at brukeren må svare riktig for å komme videre til neste deloppgave brukeren får belønning i form av poengscore på 3,2,1 eller 0 strukturen er rimelig åpen, man trenger ikke å starte ovenfra og ned men kan velge fritt mellom emnene og de ulike deloppgavene det er ikke noen muligheter for nivådifferensiering i noen stor grad læringsmiddelet legger ikke opp til til stor grad av samarbeid, individuelt arbeid på en Pc hver

6 Brukergrensesnitt kriterier
Programmet er: lett å bruke enkelt å navigere i laget slik at brukeren kan håndtere innhold, struktur og responsmuligheter på en overkommelig måte utarbeidet slik at man hele tiden ser hvor man er skjermdesign; greit samspill mellom førstesiden og undersidene ift farger men leftframen forsvinner. Dette utgjør dog ikke noe problem i og med at undersidene er veldig enkle og oversiktlige allikevel. En uting er at man ikke kan åpne programmet slik at det dekker hele skjermen. ok ift gjenkjennelighet, ikke unødvendig bruk av informasjon laget slik at informasjonen er lett forståelig laget uten bruk av mange media ikke spesielt estetisk. Programmet preges kanskje noe av at det er noe gammelt og at det er et grammatikk program? Lite spenstig design i forhold til farger og bilde. Mest grått og kun med ett bilde i midten. Ingen animasjoner. Utover det så er utseendet ryddig. har liten funksjonalitet. Kan hovedsaklig kun brukes til grammatikk undervisning.


Laste ned ppt "Vurdering av pedagogisk programvare"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google