Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikring av friluftslivsområder Seniorrådgiver Morten Thaulow Molde, 17 juni 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikring av friluftslivsområder Seniorrådgiver Morten Thaulow Molde, 17 juni 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikring av friluftslivsområder Seniorrådgiver Morten Thaulow Molde, 17 juni 2011

2 Oppgaver for fylkeskommunen Forberede søknader for DN Gi uttalelse om søknaden Prioritere mellom søknadene i fylket Motivere kommuner/friluftsråd til å fremme søknader Medvirker gjennom sin rolle som regional planleggingsmyndighet

3 Hva er sikring? Historikk Offentlig rådighet Kjøp av grunn eller servituttavtale (bruksavtale) Statlig økonomisk medvirkning Overføring mellom statsetater

4 Sikringsprosessen i korte trekk Mål og målgruppe Økonomiske rammer Søknadssystem Saksbehandling hos FK og DN Gjennomføringsfase Samarbeidsavtaler

5 Håndbok om sikring og forvaltning

6 Søknadsskjema

7 Faser hvor DN gir tilsagn Uregulert Regulert grønt formål Ikke behov for regulering Forhandlinger med grunneier Frivillig avtale med grunneier om erverv/avtale Grunneier ønsker ikke salg, evt uenig om pris Sikringen avlyses Rettslig avtaleskjønn for fastsetting av pris Ekspropriasjon Domstols- behandling Behov for regulering Gjennomføring og avslutning 100% statlig eierskap 50% tilskudd hvor kommunen eller f.råd blir hjemmelshaver Servitutt – 50% Skjøte Panteattest Målebrev/ SOS-fil Tinglyst erklæring Tinglyst servitutt Servitutt 100%

8 Hvilke områder prioriteres? Nærområder Strandområder Turveger / kyststier Landfaste områder foran båtutfartsområder Områder i regionale planer Regulerte områder

9 Utfordringer Økonomiske rammer Satsing på nærområder De ”riktige” søknadene 100% vs 50% statlig finansiering Statlig prispolitikk Bebygde eiendommer Overføringer i statsbudsjettet Naturmangfoldloven

10 Forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder Fylkeskommunens rolle Fordele midler ved søknad om statlig tiltaksstøtte. Bistå faglig og koordinere arbeidet med enkle kommunale forvaltningsplaner (inkl. tiltaksplaner) for tilrettelegging av friluftslivsområdene. Revidere, supplere og registrere opplysninger om områdene i Naturbasen 4 (fra ca sommeren 2012) Bistå i arbeid med Nasjonal handlingsplan for friluftsområder Fylkesmannens rolle Statens regionale representant i rollen som grunneier og rettighetshaver www.dirnat.no

11 Forvaltningsplaner Usikker status i Møre og Romsdal


Laste ned ppt "Sikring av friluftslivsområder Seniorrådgiver Morten Thaulow Molde, 17 juni 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google