Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arne Tronsmo UU-leder IKBM

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arne Tronsmo UU-leder IKBM"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arne Tronsmo UU-leder IKBM
Bachelor og master studier ved Institutt for bioteknologi, kjemi og matvitenskap (IKBM) Arne Tronsmo UU-leder IKBM

2 IKBM´s undervisningsfilosofi
IKBM satser på å gi alle studentene et solid fundament i basalfagene (matematikk, statistikk, kjemi/biokjemi/molekylærbiologi og deler av biologien), hvor også anvendelsen av disse kunnskapene blir vektlagt Dette gjør at våre kandidater er meget fleksible og attraktive på arbeidsmarkedet da de med sitt brede faglige fundament er kvalifisert til mange ulike jobber

3 Eksempler på jobber Produktutvikler/forsker Doktorgrads stipendiat
Fabrikksjef Lektor (med pedagogisk utdannelse) Markedssjef Kvalitetsdirektør Laboratorieleder Konsulent Selger av vitenskapelig utstyr, legemidler o.a.

4 BACHELORSTUDIER Bachelor i bioteknologi
Bioteknologi er et fag som baserer seg på kjemi, mikrobiologi, genetikk, biokjemi, molekylærbiologi og bioinformatikk. Studiet innebærer mye laboratoriearbeid Arbeidsmarkedet er godt for ”bioteknologer”, men mastergrad anbefales Grunnlag for tre masterstudier Bioinformatikk og anvendt statistikk Bioteknologi (Biokjemi, Molekylærbiologi, Genetikk) Mikrobiologi

5 Bachelor i kjemi Gir deg full fordypning i kjemi, kombinert med andre realfag Undervisningskompetanse i kjemi Grunnlag for masterstudiet i kjemi Studiet innebærer mye laboratoriearbeid Arbeidsmarkedet er meget godt for kjemikere, men mastergrad anbefales

6 Bachelor i matvitenskap og ernæring
Du kan velge mellom to studieretninger: ”Matvitenskap”. Matens kjemi, mikrobiologi, grunnleggende ernæring og kunnskap om råvarer og matproduksjon ”Ernæring” Gir tilleggskompetanse i ernæring, immunologi, anatomi og fysiologi Gir yrkeskompetanse, men også grunnlag for opptak til masterstudiet Arbeidsmarkedet er godt for matvitere, men de fleste arbeidsgivere ønsker en med mastergrad

7 Master i teknologi, retning Kjemi og bioteknologi (Siv.ing)
For de som er interessert både i kjemi, bioteknologi og realfag Sammenlignet med et ”3 + 2-løp” er siv.ing.-studiet bredere (flere og mer varierte fag / mindre spesialisering), med 30 sp masteroppgave Mye laboratoriearbeid Arbeidsmarkedet godt både for ”bioteknologer” og ”kjemikere” Noen arbeidssteder foretrekker sivilingeniører framfor de med Bachelor + Master

8 MASTERSTUDIER, 2 år   Det kreves minimum C i snitt på bachelorstudiet (180 sp) for opptak (B for de med mye praksis i sin Bachelor grad) Plass til 30 sp bacheloremner, derfor mulig for ”eksterne søkere” å få opptak Alle får god trening i arbeid på laboratoriet Gode muligheter for eksterne oppgaver Masteroppgavene gir forsmak på eksperimentell forskning 60 sp Masteroppgave dominerer (unntak matvitenskap) Mastergradsundersøkelsen viste at IKBM studentene er meget godt fornøyd med veiledning og infrastruktur

9 Master i bioinformatikk og anvendt statistikk
NB! Ulike opptakskrav til retning bioinformatikk og retning anvendt statistikk! Bioinformatikk = fagområde som benytter matematiske, statistiske og informatiske metoder for å bearbeide store datamengder. Eks. analyse av et helt genom. UMB har et av Norges beste forskningsmiljøer innen anvendt statistikk! Vi har masterstudenter innen økonomi, genetikk, molekylærbiologi, avl, miljø m.m. Arbeidsmarkedet ”skriker” etter kandidater

10 Master i bioteknologi Rekrutteringsgrunnlag: Bachelor fra UMB og andre universiteter + bioingeniører og ingeniører i kjemi og bioteknologi Studiet inneholder ett år med masteroppgavearbeid i en forskningsgruppe ved UMB eller ved forskningsinstitutter, sykehusenes forskningsavdelinger o.a. Spesialisering i Biokjemi, Molekylærbiologi eller Genetikk (Ved IPM og IHA) Arbeidsmarkedet er godt

11 Master i kjemi Alle med en naturvitenskapelig bachelor (180 sp) med minst 60 sp kjemi kan få opptak Stor fleksibilitet i studiet Masteroppgave ved IKBM eller IPM, 60 sp Masteroppgave anbefales Arbeidsmarkedet er meget godt; mange av våre kandidater har arbeid før de er ferdig med studiene

12 Master i mikrobiologi Rekrutteringsgrunnlag: Bachelor fra UMB + bioingeniører og ingeniører i kjemi og bioteknologi med minimum 15 sp mikrobiologi i sin bachelor Norges eneste mastergrad i mikrobiologi Studiet inneholder ett år med masteroppgaven i en forskningsgruppe ved UMB, sykehusenes forskningsavdelinger o.a. Arbeidsmarkedet er meget godt

13 Master i matvitenskap Norges eneste master i matvitenskap
Mulighet for breddekunnskap, spesialisering og unik tilnærming til arbeidslivet gjennom valg av masteroppgave Studieretninger: ”Produksjon og utvikling av næringsmidler” ”Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene” ”Mat og helse” Arbeidsmarkedet er meget godt

14 Konklusjon Bachelor og Masterstudiene ved IKBM og samarbeidene institusjoner kan anbefales IKBM får god studentevalueringer av sine emner og programmer Studiene gir godt grunnlag for livslang læring og dermed stor fleksibilitet på arbeidsmarkedet i Norge og utlandet


Laste ned ppt "Arne Tronsmo UU-leder IKBM"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google