Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STUDIER VED INSTITUTT FOR PLANTE- OG MILJØVITENSKAP OPPTAK 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STUDIER VED INSTITUTT FOR PLANTE- OG MILJØVITENSKAP OPPTAK 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 STUDIER VED INSTITUTT FOR PLANTE- OG MILJØVITENSKAP OPPTAK 2012
Trond Børresen Undervisningsleder

2 IPMs fag – globalt aktuelle!

3 Ettårig grunnstudium og Bachelorprogram 2012/13
Ettårig grunnstudium (GSK) Plantevitenskap (realfag) Miljø og naturressurser (realfag) Biologi (realfag) Undervisning: Forelesninger, øvinger, lab og utferder

4 Masterprogram 2012/13 Biologi (norsk)
Miljø og naturressurser (delvis engelsk) Plantevitenskap (delvis engelsk) Agroecology (engelsk) - double degree Radioecology (engelsk) Folkehelsevitenskap (norsk)

5 Ettårig grunnstudium 2010/11
Opptakskrav generell studiekompetanse Gir kompetanse til å studere realfag 30 studiepoeng realfagsemner og 30 studiepoeng samfunnsfaglige emner Obligatoriske emner Ex phil, matematikk, kjemi/fysikk Kan gi overgang til andre studieprogram ved UMB

6 Studieretninger/spesialiseringer bachelor
Biologi Økologi, evolusjon og biodiversitet Fysiologi, celle- og molekylærbiologi Miljø og naturressurser Ingen studieretninger Profiler mot vann, geologi, miljøgifter, jord og miljø Plantevitenskap Jord og hagebruk Grøntmiljø

7 Studieretninger/spesialiseringer master
Biologi Plantebiologi Dyrebiologi Molekylær genomikk og evolusjon Miljø og naturressurser Limnologi og vannressurser Geologi Miljøgifter og økotoksikologi Jord og miljø Naturbaserte avløpsløsninger (engelsk) Plantevitenskap Grøntmiljø Planteproduksjonsystemer (norsk og engelsk) Plantebioteknologi (norsk og engelsk) Plantepatologi (norsk og engelsk)

8 Studieretninger/spesialiseringer master
Radioecology (engelsk) Ingen studieretninger Fokus mot radioøkologi/risikovurdering/radioaktiv beskyttelse/miljøutfordringer Agroecology (engelsk) Fokus: Agroøkosystemer - bærekraftige landbruks- og matvare- systemer (økologisk, økonomiske og sosiale utfordringer). Erfaringsbasert læring. Folkehelsevitenskap Studieretninger: Miljø og helse Helsefremmende opplevelser og aktiviteter Fokus: Natur og miljø – helse og livskvalitet

9 Hva kan man lære ved IPM Planter til grøntmiljø, parker, golfbaner, veianlegg og hager, betydning for helse og trivsel Planter til dyrefôr og dens betydning for dyrevelferd og matkvalitet på kjøtt Næringsindustri: matvareproduksjon Internasjonal matvareproduksjon

10 Hva kan man lære v/IPM Plantenes biologi Virkning av klima og
miljø på planters vekst Globale endringer – hvilke følger kan det få?

11 Hva kan man lære v/IPM Geologi – Betydning for landskapsutforming og
naturgrunnlaget - paleoklima og grunnvann Globale og lokale klimaendringers betydning for -jordsmonn, næringstilgang og avrenning -lokale og globale vannressurser Forurensning av jord, vann og luft -betydning for mikroorganismer, fisk, planter Vann og vannkvalitet Miljøgifter, radioaktiv forurensning

12 Lære og forstå prosesser Bevare Reparere
Hva kan man lære v/IPM Lære og forstå prosesser Bevare Reparere Bruke miljø og naturressurser på best mulig måte Natur, miljø opp mot helse og livskvalitet

13 Det er stor etterspørsel etter våre kandidater
Hva kan du bli? Kommuner, fylke, departementer, direktorater, Bama, Gartnerhallen, NVE, NGI, NIVA, BIOFORSK, Norsk landbruksrådgivning, Yara, Statens Vegvesen, Cowi, Asplan Viak, lærer, Folkehelseinstituttet, forskerutdanning Det er stor etterspørsel etter våre kandidater

14 Studieveiledere ved IPM
Spørsmål som dere ikke kan svare på kan sendes til: Eventuelt telefon Ingrid F. Bugge – Trond Vaaga-Dyrseth –

15 Vi gleder oss til å ta imot mange nye studenter i 2012.
UMB-ambassadører 2012 Lykke til ! Vi gleder oss til å ta imot mange nye studenter i 2012.


Laste ned ppt "STUDIER VED INSTITUTT FOR PLANTE- OG MILJØVITENSKAP OPPTAK 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google