Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DET LEVENDE UNIVERSITET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DET LEVENDE UNIVERSITET"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 DET LEVENDE UNIVERSITET
SIRI MARGRETHE LØKSA

3 VISJON FOR UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling (Strategi ) DET LEVENDE UNIVERSITET

4 MÅL UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det levende universitetet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig utvikling på områdene: DET LEVENDE UNIVERSITET Grunnleggende og anvendt biovitenskap Bioproduksjon Bruk og vern av natur Miljø, klima og fornybar energi Utviklingsstudier og globalisering Matproduksjon og mattrygghet Landskapsarkitektur og arealplanlegging Teknologi Økonomi og samfunnsfag Lærerutdanning i realfag og naturbruk Helse for dyr og mennesker

5 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP
Ledende internasjonalt utdannings- og forskningsmiljø - vekt på samvirke mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsfag Bidrar til å løse dagens og framtidens utfordringer - innen landbruksproduksjon, miljø- og arealforvaltning og næringsutvikling DET LEVENDE UNIVERSITET

6 VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG:
Utdanning – forskning – formidling (Universitetsloven) DET LEVENDE UNIVERSITET Utdanning: Universitetet skal videreføre og utvikle tverrfaglighet som et av særpregene ved utdanningen. For å opprettholde kvaliteten på utdanningen og sikre muligheter for nye studietilbud, skal UMB sikre bedre utnyttelse av undervisningskapasiteten, utvikle bedre koordinering av emnetilbudene mellom instituttene, forbedre de administrative rutinene og øke satsingen på nye undervisningsformer og nytt faginnhold. Forskning: UMB skal drive forskning av høy kvalitet til det beste for samfunnet. Universitetet skal være et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning. UMB skal være en åpen og samarbeidsorientert institusjon overfor næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig. UMB skal videreutvikle en sterk intern forskningskultur. Samarbeid med næringsliv og forvaltning: UMB skal være en attraktiv partner for næringsliv, forvaltning og samfunnet. UMB skal Styrke rollen som kunnskaps- og kompetanseleverandør til nærings- og samfunnsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Bidra aktivt til innovasjon og kommersialisering Øke profesjonaliteten I samarbeid med næringsliv og forvaltning.

7 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897
HISTORIE Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele doktorgrader Universitet: 3270 studenter 430 doktorgradsstudenter 1120 ansatte - derav 640 vitenskapelige Tilbyr to-, tre- og fem-årige studier DET LEVENDE UNIVERSITET

8 ENHETER VED UNIVERSITETET
Institutter: Økonomi og ressursforvaltning Landskapsplanlegging Plante- og miljøvitenskap Naturforvaltning Husdyr- og akvakulturvitenskap Matematiske realfag og teknologi Kjemi, bioteknologi og matvitenskap Internasjonale miljø­ og utviklingsstudier (Noragric) DET LEVENDE UNIVERSITET 8

9 ENHETER VED UNIVERSITETET
Sentre: Senter for husdyrforsøk (SHF) Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) Senter for etter­ og videreutdanning (SEVU) Aquaculture Protein Centre (APC) Centre for Integrative Genetics (Cigene) UMB er også medeier i et forskningssenter på Campus Ås: Norsk senter for bioenergiforskning DET LEVENDE UNIVERSITET

10 Årlig studerer om lag 3270 studenter ved UMB
STUDIER Årlig studerer om lag 3270 studenter ved UMB 2010: 1319 søkere har UMB som første prioritet - en økning på ca. 5 prosent fra i fjor 18 bachelor- og 43 masterprogram Teoretisk og vitenskapelig utdanning med vekt på praktiske og eksperimentelle øvelser Etter fullført studium tildeles bachelor- og mastergrad. Andre program: 3-årig forskerutdanning (PhD) Praktisk pedagogisk utdanning Grunnstudiet, videreutdanning m.m. DET LEVENDE UNIVERSITET

11 STUDIER VED UNIVERSITETET
Akvakultur Arealplanlegging Bioinformatikk Biologi Bioteknologi By- og regionplanlegging Eiendomsfag/utvikling Entreprenørskap og innovasjon Folkehelsevitenskap Fornybar energi Geomatikk Husdyrvitenskap Informatikk Kjemi Landskapsarkitektur Landskapsingeniør Lektorutdanning Matematiske realfag Matvitenskap Mikrobiologi Miljø og naturressurser Miljøfysikk Naturbasert reiseliv Naturforvaltning Plantevitenskap Ressursforvaltning Samfunnsøkonomi Skogfag Utviklingsstudier Teknologi (siv.ing.) Økologi og naturforvaltning Økonomi (siviløkonom) DET LEVENDE UNIVERSITET

12 Fornybar energi - bachelor og master Hestefag - bachelor
NYE SATSINGSOMRÅDER Fornybar energi - bachelor og master Hestefag - bachelor DET LEVENDE UNIVERSITET

13 Oversiktlig studentmiljø Alle får tilbud om hybel første studieår
UNIKT SOSIALT MILJØ Oversiktlig studentmiljø Alle får tilbud om hybel første studieår Studentsamfunnet Aud Max – konsertarena 80 forskjellige lag og foreninger ”Uka i Ås” hvert annet år Egen idrettspark og idrettshall Omfattende idrettstilbud Lysløype Nasjonalt roanlegg DET LEVENDE UNIVERSITET

14 FORSKNING UMB skal drive forskning av høy kvalitet til det beste for samfunnet UMB skal være en åpen og samarbeidsorientert institusjon overfor næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig Sterk kobling mellom forskning og undervisning Ansvar for langsiktig grunnleggende forskning DET LEVENDE UNIVERSITET

15 FUSJON: UMB +NVH 2008: Stortinget vedtok å flytte Norges veterinær-høgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås - etablering av et nytt universitet 2010: Kunnskapsdepartementet oppnevnte et fellesstyre for sammenslåingen av NVH og UMB - ledes av Finn Bergesen jr Fusjonstidspunkt ikke avklart Større og sterkere fagmiljø DET LEVENDE UNIVERSITET Stortinget har vedtatt endelig gjennomføring av fusjonen I 2018.

16


Laste ned ppt "DET LEVENDE UNIVERSITET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google