Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011
Ingunn Burud

3 MASTER TEKNOLOGI (SIVILINGENIØR) 5-ÅRIG
Byggeteknikk og arkitektur Geomatikk-kart, satellitter og 3D-modellering Industriell økonomi Kjemi og bioteknologi (IKBM) Maskin-, prosess- og produktutvikling Matindustrielle prosesser (IKBM) Miljøfysikk og fornybar energi Vann- og miljøteknikk UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

4 STUDIETILBUD VED IMT BACHELOR MASTER 2ÅRIG MASTER 5ÅRIG ANNET
Geomatikk-kart, satellitter og 3D-modellering Energi- og miljøfysikk MASTER 2ÅRIG Miljøfysikk og beregningsorientert biologi Computational Biology (engelsk) MASTER 5ÅRIG Lektorutdanning i realfag fag (LUR) ANNET Praktisk pedagogisk utdanning (heltid og deltid) Frie realfag UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

5 MASTER TEKNOLOGI (SIVILINGENIØR) 5-ÅRIG
Byggeteknikk og arkitektur Geomatikk-kart, satellitter og 3D-modellering Industriell økonomi Kjemi og bioteknologi (IKBM) Maskin-, prosess- og produktutvikling Matindustrielle prosesser (IKBM) Miljøfysikk og fornybar energi Vann- og miljøteknikk UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

6 Byggeteknikk og arkitektur
Hovedfokus : konstruksjon og dimensjonering Valgfrie spesialiseringer: bygningsplanlegging, treteknologi. Andre spesialiseringer kan også være mulige (VA-teknikk, økonomi, …) 5-årig sivilingeniørstudium (ikke ingeniør, kan ikke hoppe av etter 3 år). Opptakskrav: SIVING Man blir ikke arkitekt ! UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

7 Geomatikk-kart, satellitter og 3D-modellering
Hovedfokus: Fotogrammetri/bildebehandling, geodesi/landmåling, GIS (knytte informasjon til kart) Unikt tilbud innen geomatikk med mange spesialiseringsmuligheter 5-årig sivilingeniørstudium Opptakskrav: SIVING UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

8 Industriell økonomi Hovedfokus: Kombinere sivilingeniørutdanning med økonomiutdanning på masternivå. Struktur: 1/3 grunnleggende emner, 1/3 teknologi, 1/3 økonomi Spesialiseringer: Teknologi: energifysikk,maskin- og produktutvikling,VA-teknikk, bygg (begrenset antall plasser) Økonomi: foretak, miljø, energi, logistikk 5-årig sivilingeniørstudium (ikke ingeniør, kan ikke hoppe av etter 3 år). Opptakskrav: SIVING UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

9 Maskin-, prosess- og produktutvikling
Hovedfokus: tegning, styrkeberegning, dimensjonering, verkstedsteknikk, prosessteknikk, energiteknikk Spesialiseringer: Maskin-og produktutvikling Prosessteknikk 5-årig sivilingeniørstudium (ikke ingeniør, kan ikke hoppe av etter 3 år). Opptakskrav: SIVING UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

10 Miljøfysikk og fornybar energi
Hovedfokus: Gir et solid grunnlag av teoretisk og anvendt fysikk og matematikk Spesialiseringer: Energifysikk Biologisk fysikk Matematikk 5-årig sivilingeniørstudium. Opptakskrav: SIVING UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

11 Vann- og miljøteknikk Konvensjonell og naturbasert renseteknikk (fremtidsrettet ressursvennlig håndtering av avfall og avløp) Forvaltning av VA-nett og vannressurser (sørge for tilfredsstillende forsyning av vann til samfunnet) Bærekraftig infrastruktur både i Norge og internasjonalt Teknologiske innretninger for å takle klima-endringer. Flere typer spesialiseringer, e.g., VA-teknikk, kretsløpsteknologi 5-årig sivilingeniørstudium (ikke ingeniør, kan ikke hoppe av etter 3 år). Opptakskrav: SIVING UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

12 STUDIETILBUD VED IMT BACHELOR MASTER 2ÅRIG MASTER 5ÅRIG ANNET
Geomatikk-kart, satellitter og 3D-modellering Energi- og miljøfysikk MASTER 2ÅRIG Matematiske realfag Computational Biology (engelsk) MASTER 5ÅRIG Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag (LUN) ANNET Praktisk pedagogisk utdanning (heltid og deltid) Frie realfag UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

13 Bachelor: Geomatikk-kart, satellitter og 3D-modellering
Hovedfokus: Fotogrammetri/bildebehandling, geodesi/landmåling, GIS Unikt tilbud innen geomatikk med mange spesialiseringsmuligheter Bachelor-studiet er ikke et ingeniør-studie ! Opptakskrav: MAT2XY UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

14 Bachelor: Energi- og miljøfysikk
Struktur: Emnegruppe i matematikk og fysikk + fordypningsfag i fysikk Bachelor-studiet er ikke et ingeniør-studie ! Opptakskrav: REALFA UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

15 MASTER 2-ÅRIG: Matematiske realfag
Spesialisering: Matematikk, fysikk Mulighet for en engelskspråklig retning : Computational biology Beregningsorientert biologi (blir ikke biolog !) Opptakskrav: Bachelor i realfag UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

16 FRIE REALFAG Struktur: et fritt studium av inntil 120 sp realfag
Gir ingen grad Opptakskrav: REALFA UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

17 PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING (PPU)
Kan tas på full tid (1 år) eller deltid (2 år). Varig videreutdanning for lærere UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011

18 Hva er LUR programmet? Hva kan jeg bli? Lektor, forsker, formidler naturvitenskap.. Undervisning/formidling Fagdidaktisk master eller biologi/fysikk/kjemi ol. Studiet gir en første innføring i grunnleggende temaer i praktisk-pedagogisk utdanning

19 Hvorfor velge lektorutdanning i realfag
Du vil ha en mastergrad i realfag og samtidig få undervisningskompetanse - på et studiested med fokus på bærekraftig utvikling Du vil ha en jobb der du kan kombinere interessen for realfag med undervisning og formidling i skolen eller i næringslivet Du vil ha et meningsfylt og kreativt arbeid der du stimulerer elever til å bli interessert i og glad i realfag Institutt for matematiske realfag og teknologi

20 Hva blir jeg Du får mastergrad i et realfag (for eksempel biologi, fysikk, matematikk) eller realfagsdidaktikk (fokus på formidling av realfag) De fleste jobber som lektor i videregående skole Noen velger ungdomsskolen Du er også kvalifisert for en rekke andre yrker i næringslivet og offentlig forvaltning Mange LUN-lektorer får jobbtilbud allerede før de er ferdige med studiene. Institutt for matematiske realfag og teknologi

21 Lektorutdanning i realfag
5 Mastergrad i realfag/realfagsdidaktikk Fag knyttet til mastergraden LURe LUNSJER 4 Pedagogikk og didaktikk (50 stp) + 9 uker praksis i skolen 3  Realfag 2 Realfag 1  Realfag + Ex.Phil Ex. Paed (10 stp) + 3 uker praksis Institutt for matematiske realfag og teknologi 12 ukesamlinger a en uke fordelt utover året 12 uker praksisopplæring Første studieår: 3 uker did+ped, 3 uker praksisopplæring hvorav en uke observasjonspraksis i partnerskapsskoler med erfarne praksislærere i grunnskole og ungdomsskole 2 år realfags studier Ett år ped/did: delvis sammen med PPU 5. år: masteroppgave i realfag/realfagsdidaktikk LUNe lunsjer hver måned DEL UT STUDIEHÅNDBOKA

22 Praksisnært fra første studieår
”Jeg synes jeg har lært utrolig mye. Det jeg følte jeg lærte mest av var praksisperiodene. Det er noe som heter ”learning by doing” For å kunne undervise er beste måten å lære det på å undervise” (LUR student) Institutt for matematiske realfag og teknologi

23 UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011
SPØRSMÅL ?


Laste ned ppt "UTDANNINGSTILBUD VED IMT 2010/2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google