Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetets største utfordring: Instituttenes største utfordring: Studentrekruttering 2006-2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetets største utfordring: Instituttenes største utfordring: Studentrekruttering 2006-2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitetets største utfordring: Instituttenes største utfordring: Studentrekruttering 2006-2010

2 UMBs studieprogram Lavere grad -(3-årig bachelor (13), realfag, grunnstudiet) Norske masterprogram - 5-årige (5), 2-årige (19) 2-årige internasjonale, engelske masterprogram (7) Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Skreddersydde program for PhD- studenter av 3-4 års varighet

3 Hva vet vi om søkerne? Unge mennesker søker til universiteter og høgskoler i de store byene. Det er meget stor konkurranse om søkere som fyller realfagskravet for opptak Noen studieområder er veldig tiltrekkende på ungdom; media, medisin, veterinær, ernæring En økende andel unge velger å ta hele utdanningen i utlandet Gode betingelser i Lånekassen gjør at ungdom ikke kvier seg for å søke studier som er svært kostbare (private høgskoler,utenlandske universitet)

4 Hvordan er søkningen til UMB? God søkning til program med generell studiekompetanse som opptakskrav Ikke tilfredsstillende søkning til program med realfagskrav Meget god søkning til de fleste internasjonale program Meget god søkning til praktisk pedagogisk utdanning - PPU

5 Rekruttering 2005 Mål 2005Resultater 2005 1000 1.prioritets søkere808 1. prioritets søkere 50% av programmene skal ha venteliste 26% av programmene har venteliste 200 kvalifiserte søkere til norske masterprogrammer 284 kvalifiserte søkere 183 kvalifiserte søkere til engelske masterprogrammer

6 Utfordringen Hvordan skal UMB som et realfagstungt universitet på landet med en bygningsmasse med et betydelig vedlikeholdsetterslep fremstå som et studiested som ungdom foretrekker og dermed søker til?

7 Utviklingstrekk som UMB må utnytte Fødselstallene stiger merkbart de neste fem år. Det er 1986 generasjonen som utgjør hovedtyngden av våre søkere i år. De er det ca 51 000 av. De nærmeste åra blir det 9-10000 flere potensielle søkere hvert år. Det er et økt fokus på realfag i samfunnet. Søkere til høgere utdanning vil få flere tilleggspong når de velger fordypning i realfag i videregående skole. Det er gjennom kunnskapsløftet, satt i gang en storstilt videreutdanning av lærere. Realfagene er styrket i grunnskolen med flere timer. Det er stor etterspørsel etter kandidater med teknologisk utdanning, naturvitenskaplig utdanning, kompetanse i entreprenørskap og innovasjon, og da blir realfag = gode jobbutsikter for våre kandidater.

8 Fødselstall i Norge 1975 - 2000

9 Aldersfordeling opptatte høsten 2005 71,3 % av de som takket ja til studieplass på UMB var i aldersgruppen 19 – 22 år. Årets 19-åringer er født i 1986

10 Noen av UMBs fortrinn Vi er blitt et universitet Vi har et sterkt og bredt fagtilbud innen miljøvitenskap og biovitenskap Vi har Norges mest internasjonale campus Vi har et unikt studentmiljø Vi har meget høg kompetanse på lærerstaben Vi har landets beste system for å kvalitetssikre studier og læringsmiljø Vi har en vellykket skoletjeneste Vår videreutdanning for lærere i realfag er etterspurt 2000 alumni-medlemmer ……..men er dette nok?????

11 Hvordan utvikle og synliggjøre UMBs konkurransefortrinn? Universitetet skal ha et levende og krevende læringsmiljø. - Fra Strategisk plan 2005 -2008 Borgerperspektiv Studenter som medborgere i et kollegialt fellesskap med ansvar og plikter Kundeperspektiv Studenter som kjøpere av produkt eller tjenester med UMB som leverandør

12 Visjon UMB skal, gjennom å skape et miljø preget av: Nærhet, åpenhet, tillit og gjensidig respekt mellom studenter og ansatte Nært og forpliktende samarbeid mellom institusjonen og studentenes organisasjoner Kulturelt mangfold og respekt Gode muligheter for individuell utfoldelse og utvikling være et unikt miljø for studentenes faglige og personlige utvikling, og et attraktivt studiested preget av samhold, tilhørighet og ansvar. Fra utkast til studentstrategi 2006-2010

13 ? Hvordan kan et borgerperspektiv være med på å gjøre UMB til et mer unikt og tiltrekkende studiested for studiesøkende ungdom? Hva er risikoen ved å la være? Hvilke innsatsområder må UMB og instituttene prioritere for å nå studentstrategiens visjon?


Laste ned ppt "Universitetets største utfordring: Instituttenes største utfordring: Studentrekruttering 2006-2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google