Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MASTERSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MASTERSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON"— Utskrift av presentasjonen:

1 MASTERSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON
Engelsk tittel: Master Programme in Business Administration

2 Studiets fagområder og kjerneområder
Studiets fagområder er økonomi og administrasjon, og kjerneområdene (hovedprofilene) er finans og økonomistyring og organisasjon og ledelse.

3 Studiet skal etableres som et toårig heltidsstudium (120 studiepoeng).
Studiet gir bred kompetanse innen metode, foretaksøkonomi og administrasjon og ledelse, og det skal gi dybdekompetanse avhengig av studentenes valg av fordypning.

4 Opptakskrav Grunnlaget for opptak er bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

5 Studiets oppbygning. Obligatoriske og valgfrie emner, bredde og fordypning
Det toårige masterprogrammet består av: Obligatorisk metodeemne sp Fordypning/hovedprofil - minimum: 40 sp Støtteprofil/breddeprofil- minimum: 20 sp Valgemner sp Masteroppgave knyttet til hovedprofil 30 sp

6 Obligatoriske fellesemner:
Statistiske metoder 10 sp Finansstyring sp Strategisk personalledelse 10 sp

7 Finans og økonomistyring:
Finansiell økonometri (obligatorisk) 10 sp Verdsetting ved salg, fusjoner og oppkjøp 10 sp Risikostyring sp Derivater sp Corporate governance sp Internstyring sp Evt. emner ved samme profil ved UMB eller samarbeidende institusjon i utlandet  

8 Organisasjon og ledelse:
Samfunnsvitenskapelig metode (obl.) 10 sp Strategiutvikling sp Arbeidsmiljø og ledelse 10 sp Strategier for internasjonalisering i en globalisert økonomi sp Evt. emner ved samme profil ved UMB, ved MSL eller ved samarbeidende institusjon i utlandet

9 Etikk sp Emnet i Etikk og bedriftenes samfunnsansvar kan inngå som emne i studentens støtteprofil uavhengig av hovedprofil. Masteroppgave knyttet til hovedprofil, sp

10 Valgemner/Utenlandsopphold
Studenten kan velge 20 studiepoeng som valgemner. Studenten kan velge emner fra samarbeidende studier/institusjoner i Norge eller utlandet.

11 Studieplan 1. studieår 2. studieår Høst Vår Statistiske metoder (obl.)
Fin.økonometri eller Samf.vit.metode Valgemne (støtte)/ Utveksling Masteroppgave med oppgaveseminar (30 sp) Finansstyring Fordypning Finans eller Org. Valgemne/ Strategisk Personalledelse


Laste ned ppt "MASTERSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google