Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva må vi ha prosedyrer på Hygienesykepleier Hege Lundmark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva må vi ha prosedyrer på Hygienesykepleier Hege Lundmark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva må vi ha prosedyrer på Hygienesykepleier Hege Lundmark
SÅRSTELL Hva må vi ha prosedyrer på Hygienesykepleier Hege Lundmark Helse Finnmark HF

2 Nosokomiale infeksjoner i helseinstitusjoner for eldre
Total prevalens vår 2007 var 6,7 % 22 % 4 % 22 % 52 % Helse Finnmark HF

3 Nytt krav i forskriften
I den nye forskriften om smittevern i helsetjenesten (2005) er det kommet krav til skriftlige retningslinjer for forebygging og kontroll av HUDINFEKSJONER. Helse Finnmark HF

4 Forebygging og kontroll av hudinfeksjoner
Skille mellom infeksjoner i operasjonssår og andre hudinfeksjoner. Eksempel på hudinfeksjoner er trykksår Flere tilfeller av hudinfeksjoner på institusjoner for eldre enn på sykehus. Tosidig forebygging Redusere risikoen for sår og rifter Tiltak ved infeksjon for å hindre smitteoverføring. Helse Finnmark HF

5 Forebygge hudinfeksjoner
Det er lettere å forebygge at sår dannes, enn å få sår til å gro. Forebygging av sår er omfattende Dårlig ernæringsstatus Væskebalanse Nedsatt allmenntilstand Immobilisering Nedsatt sirkulasjon Bakenforliggende sykdommer ( diabetes) Pasientens personlige hygiene Helse Finnmark HF

6 Sårstell, generelle prinsipper
Holde temperaturen i såret over 25 °C Ikke skade nydannet granulasjonsvev. Holdes fuktig-tørt etter sårtype Fjerne – ikke fjerne nekrose Ren prosedyre Rene hender Beskyttelsesfrakk/ hansker/ evt. munnbind Tilrettelegge/ planlegge Håndtering av avfall Helse Finnmark HF

7 Prosedyrer for sårbehandling
Prosedyrene skal tilpasses institusjonens risikoområder. Trykksår Venøse sår Arterielle sår Diabetessår Infiserte sår Helse Finnmark HF

8 Generell sårbehandling
Vurder hele pas. ikke bare såret Hva er målet? Livskvalitet, smerter, sosial isolasjon, sengeleie Egnet prosedyre i f.h.t. totalvurdering Kun anerkjente dokumenterte metoder Ta mål og bilder Dokumenter alt du observerer og gjør, og begrunn metodevalg Et behandlingsopplegg bør prøves ut i min. 14 dager før evt. forandring Helse Finnmark HF

9 Hvor kommer smitten fra ?
Egen mikrobeflora (hud, luftveier, tarmkanal) Personalets hender og tøy Forurenset utstyr, salver o.l. Smittebærere i miljøet Helse Finnmark HF

10 Viktige prosedyrer i sårbehandling
Prøvetaking Vask såret først Sekret kun fra abcesser Bruk av antibiotika Lokal behandling dårlig effekt Systemisk behandling påvirker normalfloraen og resistensutvikling. Behov for isolering Hjemme: ikke isolering. Institusjon: isolering ved ukontrollerbar sekresjon. OBS unntak. Helse Finnmark HF

11 Beskyttelsesutstyr Valg av bandasje Håndhygiene Håndtering av avfall
Ulikt for hjemmehjelp/ hjemmesykepleier? Smittefrakk og hansker ved sårstell + munnbind v/fare for sprut Obs. privat arbeidstøy Valg av bandasje Håndhygiene Håndtering av avfall Helse Finnmark HF

12 Håndtering av tøy Eksternt/ internt vaskeri? Generelt: Vaskes på 85º C
Noe tøy tåler ikke høy temp., vaskes så varmt som mulig. På institusjon: Ikke vaskes sammen med annet tøy. Evt. tom maskin, 85º C, etter vask av infisert tøy for desinfeksjon. Helse Finnmark HF

13 = infekjonskontrollprogram
Papirutgave Elektroniske prosedyrer Helse Finnmark HF

14 Helse Finnmark HF


Laste ned ppt "Hva må vi ha prosedyrer på Hygienesykepleier Hege Lundmark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google