Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landsomfattende Håndhygienekampanje

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landsomfattende Håndhygienekampanje"— Utskrift av presentasjonen:

1 Landsomfattende Håndhygienekampanje
Nasjonalt folkehelseinstitutt - i samarbeid med landets sykehus og sykehjem

2 Håndhygienekampanjen bygger på :
Nasjonal veileder for håndhygiene Anerkjente vitenskapelige undersøkelser og rapporter Mål med veilederen Ansvarliggjøre ledelsen Forbedret effekt Forbedret tilgjengelighet Bedre etterlevelse Bedre pasienters håndhygiene

3 Gir kunnskap om håndhygiene
Innhold i veileder Hvordan utføre håndhygiene Håndhygiene før og nå Ansvar hos ledere og helsearbeidere Betydning av mikrober på hendene Effekt av håndhygiene Hva hindrer god håndhygiene Produkter og system for håndhygiene Gir kunnskap om håndhygiene

4 Hendene blir forurenset , avhengig av type kontakt og varighet
Hendenes forurensing Direkte pasientkontakt Luftveisprosedyrer Håndtering kroppsvæsker Blodprøver/IV, injeksjoner/katetere Enkel hudkontakt Bruk av hansker Hendene blir forurenset , avhengig av type kontakt og varighet

5 Effekt av håndhygiene * * + + 1 2 3 15 30 60 Håndvask Hånddesinfeksjon
LOG reduksjon av mikrober 2 + * 3 + 15 30 60 Utførelse i sekunder

6 HVA BETYR DETTE? Bakteriekolonier - urene fingre 30 sekunders håndvask
+ skylling + tørking Resultat Hånddesinfeksjonsmiddel er tilsatt gjeninnfettingsstoffer. Middelet tar derfor vare på huden og gjør den myk. Bakteriekolonier - urene fingre 15 sekunders hånddesinfeksjon Resultat

7 Håndvask brukes når hendene er synlig forurenset
NY FAGLIG ANBEFALING Hånddesinfeksjonsmiddel er førstevalget Hånddesinfeksjonsmiddel: er enklere og raskere enn håndvask har bedre effekt enn håndvask, er bedre for huden enn håndvask er billigere enn håndvask Håndvask brukes når hendene er synlig forurenset

8 Ikke utført håndhygiene Kortvarig og dårlig utført håndhygiene
HVA VANSKELIGGJØR HÅNDHYGIENE Ikke utført håndhygiene Kortvarig og dårlig utført håndhygiene HANSKER - til en oppgave Ringer, klokker og armbånd Negler, soppinfeksjon neglerotsbetennelse sår, eksem

9 UTFORDRINGER I KAMPANJEN
Ha tiltro til EFFEKT : Helsearbeidere har liten tro på hånddesinfeksjon. Renhet knyttes til såpe og vann Få produkt TILGJENGELIG Pasientrom, nær seng, på nattbord Skepsis hos smittevernpersonell og leverandører Få et SYSTEM for håndhygiene Ledelsen ansvarlig sørge for Gevinst: kvalitet for fag og drift System + Tilgjengelighet + Effekt = ETTERLEVELSE

10 Bedre etterlevelse og mikrobiologisk effekt
BUDSKAP Undersøkelser viser at: helsepersonell utfører håndhygiene i bare 50 % av tilfellene de burde En bedre og lettere håndhygiene Ved bruk av hånddesinfeksjon Hånddesinfeksjonsmiddelet plasseres nær pasient Måles i utplassering av dispensere og forbruk av hånddesinfeksjonsmiddel Bedre etterlevelse og mikrobiologisk effekt

11 KAMPANJENS OPPBYGNING
To utvalgte avdelinger pr institusjon Måling FØR Måling ETTER KAMPANJEN Få oppmerksomhet Gi kunnskap Skape endring Vedlikeholde SYSTEM SYSTEM FORBRUK FORBRUK SPØRRE- UNDERSØKELSE SPØRRE- UNDERSØKELSE Februar Mars - Mai Juni

12

13 Nesten alle sykehus (62) og ca 250 sykehjem er med.

14 Materiell – lastes ned fra www.renomsorg.no
“Hope Hospital” - internett læring

15 WWW.RENOMSORG.NO Antall sykehus som er med i kampanjen: 65
Antall sykehjem som er med i kampanjen : 250 Bruk januar til mai 2005 Besøkende ca Hvor mange treff ca FØR-undersøkelse, hvor mange har besvart: Kartlegging SYSTEM: ca 170 Kartlegging FORBRUK ca 140 Spørreundersøkelse ANSATT ca 5000 Lastet ned bilder og presentasjonsmateriell MB

16 HVA SKJER VIDERE Gjenstår følgende: Gjennomføre ETTER-undersøkelse
Utarbeide rapport åpnes for alle Videreføring Leverandører - salgstall Håndhygiene det viktigste tiltaket for å forhindre smittespredning og infeksjoner


Laste ned ppt "Landsomfattende Håndhygienekampanje"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google