Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infeksjonskontrollprogram Smitteverntankegang i daglig arbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infeksjonskontrollprogram Smitteverntankegang i daglig arbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Infeksjonskontrollprogram Smitteverntankegang i daglig arbeid
Smittevernkonferanse 11. Oktober 2007 Tromsø Ragnhild Nicolaisen Kompetansesenter i smittevern Helse Nord Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN

2 Hva er et infeksjonskontrollprogram (IKP)?
Alle helseinstitusjoner er pålagt å ha IKP Def: ”Et program som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og motvirke infeksjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd av slike infeksjoner.” (Forskrift om Smittevern i helsetjenesten ) Infeksjonsforebygging. Hygieniske standardtiltak Infeksjonsovervåking. Handtering av smitteutbrudd Mål: Å beskytte pasienter og personalet mot smitte. Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN

3 Rettleiar til forskrift for smittevern i helsetenesta
>publikasjoner >veiledere Gir en oversikt over hva IKP er, hva et IKP skal inneholde hvordan IKP skal utarbeides. Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN

4 Innhold i infeksjonskontrollprogram
Overordnede forhold bl.a beskrivelse av virksomhet og mål for smittevernarbeidet. risikovurdering avtale om smittevernfaglig bistand Grunnleggende smitteverntiltak bl.a desinfeksjonsrom Spesifikke tiltak mot ulike infeksjonstyper bl.a urinveisinfeksjoner nedre luftveisinfeksjoner hudinfeksjoner Andre spesifikke og forsterkende smitteverntiltak bl.a isolering bruk av antibiotika i institusjon Infeksjonsovervåking. Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN

5 Grunnleggende smitteverntiltak Standardtiltak
1.Handhygiene 2.Bruk av hansker 3.Bruk av munnbind, øyevern, visir 4.Bruk av stellefrakk 5.Handtering av pasientutstyr 6.Miljøkontroll (Reinhold) 7.Tekstiler, inklusiv arbeidsdrakt 8.Tiltak for å verne personalet mot smitte 9.Pasientplassering Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN

6 To grunner for å utarbeide et godt infeksjonskontrollprogram?
Det er pålagt! Det er et godt hjelpemiddel i drift av avdelingen / institusjonen og i det daglige arbeid Oppslagsverk Prosedyrer Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN

7 Å implementere et infeksjonskontrollprogram; hva betyr det?
IKP må være tilgjengelig. Samlet i ett dokument i avdelingen. Lett å finne fram i enten det er i papir eller elektronisk versjon. Lesbart, forståelig språk. IKP og smittevern må holdes levende. Tema i faglige fora Internundervisning Personalmøter Opplæring av nyansatte Smittevernkontakt. Kommunale helseinstitusjoner bør ha egne smittevernkontakter ( Rettleiaren side 11) Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN

8 Hvem har ansvaret? Ledelsen ved helseinstitusjonen skal sørge for at infeksjonskontrollprogrammet utformes, iverksettes og vedlikeholdes som en del av institusjonenes internkontrollsystem . (Forskriften §2-1) Den enkelte har ansvar for å utføre sitt arbeid på en faglig forsvarlig måte. (Lov om helsepersonell m.v.1999 § 4) * plikten til å sette seg inn i retningslinjer * plikten til å følge retningslinjene Et faglig ansvar Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN


Laste ned ppt "Infeksjonskontrollprogram Smitteverntankegang i daglig arbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google