Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ansvar og organisering av MRSA-arbeid i kommunehelsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ansvar og organisering av MRSA-arbeid i kommunehelsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ansvar og organisering av MRSA-arbeid i kommunehelsetjenesten
Regional smittevernlege Kirsten Gravningen Tromsø,

2 MRSA-arbeid i kommunehelsetjenesten (KHT)
Forebygge MRSA i daglig arbeid i sykehjem Organisering av smittevern = ledelsens ansvar Personlig ansvar hver enkelt helsearbeider Infeksjonskontrollprogram Standardtiltak Smitteverntankegang i møte med den enkelte pasient/ beboer Uventet og overraskende funn av MRSA i sykehjem Hos beboer eller helsearbeider Tromsø,

3 Uventet og overraskende funn av MRSA i sårprøve hos beboer i sykehjem
Sårprøven var tatt av svensk legevikar som var innom på legevaktsbesøk Laboratoriet ringte ut svaret til kommunelegen fredag Vikaren hadde reist hjem. Det er fredag ettermiddag. Hva nå? ”Sjokkfasen” Tromsø,

4 Ansvar og organisering av MRSA-arbeid i kommunehelsetjenesten (KHT)
Hovedansvar for smittevern i KHT Kommunelege I /kommunal smittevernlege Medisinsk-faglig rådgivning i sykehjemmet Sykehjemslegen Sykepleierfaglig ansvar (ledelse ved sykehjemmet/drift av institusjonen) Ledelse Avdelingssykepleier Tromsø,

5 Organisere arbeidsgruppe/koordinatorgruppe
Smittevernlege/kommunelege 1 Sykehjemslegen Leder ved sykehjemmet Avdelingssykepleier Etablere kommunikasjonslinjer (e-post) Fordele ansvar og oppgaver Informasjon til ansatte, beboere og pårørende Informasjon til media/befolkningen (lokalavisa) Tromsø,

6 Hvor kan man søke faglige og praktiske råd?
Smittevernpersonell ved lokalsykehuset Hygienesykepleier Smittevernlege Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (Tromsø) Regional hygienesykepleier Regional smittevernlege (Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Smittevernvakta) Tromsø,

7 Tromsø,

8 Overraskende og uventet funn av MRSA
Én person med påvist MRSA i sykehjem = ”enkelttilfelle” To eller flere personer i sykehjem med påvist MRSA med antatt felles smittekilde = ”utbrudd” Varsling av mistenkt eller påvist MRSA-utbrudd: kommunelegen skal varsle Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet Webbasert Per e-post Per telefon/telefax Tromsø,

9 Overraskende og uventet funn av MRSA
Smitteoppsporing Én rekvirerende lege for alle beboere/ansatte Kopi av lab.svar til sykepleier/koordinator ved sykehjemmet Utnevne én koordinator for prøvetaking tilstedeværelse, koordinering, praktisk ansvar Lister over aktuelle beboere Lister over aktuelle ansatte Ansatte med deltidsjobb og flere arbeidsgivere Ansatte med hudlidelser Ansatte som er på ferie Tromsø,

10 Ringprinsippet ved MRSA-smitteoppsporing
Nærkontakter, begrenset antall Aktuell ved funn hos ”nærkontakter” Kan være aktuelt med utvidet smitteoppsporing Tromsø,

11 Overraskende og uventet funn av MRSA Organisering av prøvetaking
Oversikt over antall prøver som skal sendes MRSA-screening er ikke ø-hjelp! Planlegg godt først Avklar at mikrobiologisk laboratorium er klar til å motta et stort antall MRSA-screeningprøver Nok mikrobiologiske remisser? Nok prøvetakingsutstyr? Copan rør/pensel bestilles fra forsyningsavdelingen ved lokalsykehuset Standardisert prøvetaking ( 1-3 personer tar alle prøver) Helsearbeidere skal ikke ta prøver av seg selv! Eget prøvetakingsrom for ansatte Prøvetaker har på munnbind, smittefrakk og hansker Selve prøvetakingen bør utføres i løpet av 1-2 dager Tromsø,

12 Prøvesvar MRSA Svar 3-5 dager etter mottak av prøve i laboratoriet
Nyoppdaget MRSA-positiv prøve ringes ut MRSA-negativ prøve svares på vanlig måte – ”intet nytt er godt nytt” Ansvarlig for lister over beboere og ansatte fører inn prøvesvar på alle Tromsø,

13 MRSA-screening gjennomført og alle prøvesvar er mottatt
Ledelsen har nå oversikt over MRSA-situasjonen ved sykehjemmet Antall MRSA-positive beboere Antall MRSA-positive helsearbeidere Betydning for driften videre Vurdere nødvendige tiltak på kort og på lang sikt Bygningsmessige forhold (enerom med eget bad) Kohorte-isolering av beboere Antall beboere/helsearbeidere som skal MRSA-saneres Tromsø,

14 Positiv MRSA-prøve i sykehjem
Pasienter Isoleres på kontakt-smitteisolat initialt inntil man har oversikt over situasjonen På lengre sikt: etablere gode og trygge systemer for MRSA-positiv beboer basert på risikovurderinger Helsearbeider Tas ut av pasientrettet arbeid Utvidete MRSA-prøver MRSA-sanering Negativ kontrollprøver Tilbake i jobb med avtalte kontroller Tromsø,

15 MRSA i kommunehelsetjenesten
Langsiktig håndtering av MRSA-positive beboere Kan bidra til generelt kompetanse- og hygieneløft i sykehjem og hjemmetjeneste Utfordring: bemanning natt/helg/ferier nok personale til å unngå samtidighetskonflikter å finne optimal avveining mellom å hindre smittespredning og å skape et godt bomiljø – ”Man måste få kramas…” Det svakeste ledd kan videreføre smitte Tromsø,

16 Mål og viktige prinsipper ved MRSA hos beboere/pasienter
MRSA skal ikke forsinke eller hindre nødvendig undersøkelse og behandling Tiltak må ikke gå utover krav og begrensninger som lovverket setter, for eksempel i forhold til bruk av tvang Tromsø,

17 Slutt Tromsø,


Laste ned ppt "Ansvar og organisering av MRSA-arbeid i kommunehelsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google