Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Audny Anke Overlege, PhD Universitetssykehuset Nord- Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Audny Anke Overlege, PhD Universitetssykehuset Nord- Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Audny Anke Overlege, PhD Universitetssykehuset Nord- Norge
Rehabiliteringstilbud etter traumatisk hjerneskade: Hovedutfordringer i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord Audny Anke Overlege, PhD Universitetssykehuset Nord- Norge Takk for invitasjonen.

2 Helseregioner Nord: 463.000 Midt: 626.000 Vest: 899.000 Øst: 1.564.000
Sør: Vi vet alle at vi bor i et langstrakt land. Utgangspunktet en sammenlignin gmellom de fem helseregionene. Nord-Norge dekker et stort og langstrakt og tynt befolket område av Norge. Befolkninga er på til sammen ca , dvs. ca. halvparten så stor som det neste helseforetaket. Hele befolkninga er bare vel dobbelt så stor som Vestfold fyljke med ?, Et bittelite fylke med en stor rehabiliteringsinstitusjon (Kysthospitalet i Stavern). Med andre ord den helderegion som er minst befolkningsmessig - desidert mest langstrakt utbredelsesmessig.

3 Tilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Akutt-tilbud med intensivavdeling Nevrokirurgisk avd. m/ overvåkningsenhet Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avdeling Ambulant rehabiliteringsteam Senfasetilbud Alle andre spesialavdelinger – for eks. trengte en pas følgende avdelinger:

4 Hva er på plass utenom UNN?
Oppfølgingsmulighet andre rehab.avd. Ambulante rehabiliteringsteam Kirkenes, Tromsø, Narvik, Lofoten, Stokmarknes, Helgeland 2009: Nordlandssykehuset Bodø: Lettere hodeskader og senfasetilbud Hva er på plass utenom UNN?

5 Kart over ART m/geografisk arbeidsområde Nordlandssykehuset HF
Helse Finnmark HF 4 still (Kirkenes) UNN HF Tromsø 6 stillinger Nordlandssykehuset HF 3 still (Stokmarknes) Nordlands-sykehuset HF 4 still (Lofoten) UNN HF Narvik 3 stillinger Helgelands-sykehuset 1,5 still (S. Sjøen) Kart over ART m/geografisk arbeidsområde ART Her finnes én person som yter utadrettede tjenester i forhold til personer som har vært innlagt i spesialisthelsetjenesten Sørlig grense for Helse Nord Tegnforklaring

6 Anbefalinger Hver region et kompetansesenter for akutt traumebehandling og rehabilitering Tidlig og intensiv rehabilitering Intermediær-enheter Spesialiserte rehabiliteringsavdelinger Nasjonal plan for rehabilitering av mennesker med alvorlig traumatisk hjerneskade. Arbeidsgruppe

7 Nasjonal traumerapport 2007
3.3. Rehabilitering side 32 En skadet pasient med behov for avansert rehabilitering bør flyttes til slik enhet så snart vedkommende medisinsk og kirurgisk er ferdigbehandlet. Tilsvarende tiltak bør iverksettes for andre pasientgrupper.

8 Kapittel 5.10 Pasienter med hodeskade Handlingsplan for habilitering og rehabilitering 2004-2010
UNN HF regional funksjon. UNN HF Hodeskadeenhet bygges ut til 5 senger. Det bør bygges opp et intermediært tilbud mellom akuttavdeling og rehabiliteringsavdeling ved UNN for å starte rehabilitering så tidlig som mulig, og samtidig unngå ugunstige transporter til/fra lokalsykehus etter akuttbehandling Pasienter med lettere hodeskader: Rehabilitering ved Avd. for fys med og rehab Nordlandssykehuset Hva foreslo prosjektgruppa som arbeidet med Handlingsplanen når det gjelde tiltak for disse pasientene? Kapittel 5.10 het ”Pasienter med hodeskade” – og Handlingsplanen foreslo:

9 Discharge place The Norwegian multicenter study: Rehabilitation after severe traumatic brain injury.
Discharge to a specialized rehabilitation department increases functional recovery, defined as an increase in functioning from 3 to 12 months after severe TBI. Anke A, Andelic N, Skandsen T, Knoph R, Ader T, Manskow U, Sigurdardottir S, Røe C: Functional recovery and life satisfaction in the first year after severe traumatic brain injury: A prospective multicenter study of a Norwegian national cohort. Accepted Journal of Head Trauma Rehabilitation. Disharge place from acute regional department Home 6 (4%) Rehabilitation unit 77 (47%) Acute hospital department 79 (48%) Other 1 (1%)

10 Helle Nilsen. 4-års oppgave.
OPPHOLD Ved 3 MND FØRSTE UTSKRIVNINGSSTED AKUTT Sykehjem n =1 Hjem N=18 Akuttavd UNN Sykehjem N=1 n = 1 Rehab n =7 Rehab FRMA UNN Tromsø N=16 n = 4 n = 10 Skade n = 10 n = 2 Lokalsykehus Nr.2 N= 2 n =4 n = 2 Lokalsykehus Nr.1 N= 13 n = 12 n = 13 n = 3 n =28 n = 4 n = 2 n = 3 Annen Rehabilitering N=8 n = 2 Lokalsykehus n = 5 n = 16 Annen region N=2 n = 2 Helle Nilsen. 4-års oppgave.

11 REGIONFUNKSJONEN VED UNN TROMSØ
Status Ikke definerte senger i enhet med 15 døgnplasser Ikke eget hodeskadeteam Særfaglig org rehabilitering Flere diagnoser sengeposten Økt kompetanse intensiv og terapeuter Senfasetilbud endret og lite benyttet Status 2008 Hodeskadeenhet 3 senger i enhet med 12 døgnplasser Bemanning ”Hammel” Eget hodeskadeteam Tverrfaglig org Fagutviklingsstilling Senfasetilbud pasienter og pårørende Nybygg – planer?

12 Alder HVA MED BARN Rehab.enhet ved 3 mnd: 0% ≥65 år
Figure 2. Percentage of Severe Traumatic Brain Injury by External Cause of injury in Different Age Groups in Norway HVA MED BARN Andelic N, Anke A, Skandsen T, Sigurdardottir S, Sandhaug M, Ader T, Roe C: Incidence of Hospital-Admitted Severe Traumatic Brain Injury and In-Hospital Fatality In Norway: A National Cohort Study. Neuroepidemiology 2012; 38:

13 Pårørende: Trender regionalt i dekkede behov
Gjennomsnitt Dekkede behov %

14 Konklusjon Regionale ulikheter
Behov for standarder for behandlingskjeden etter akuttbehandling “Akutt rehabilitering” Senere tidlig og intensiv rehabilitering Rehabiliteringstilbud etter første utskriving – langtidsoppfølging pasienter og pårørende Vi vet alle at vi bor i et langstrakt land. Utgangspunktet en sammenlignin gmellom de fem helseregionene. Nord-Norge dekker et stort og langstrakt og tynt befolket område av Norge. Befolkninga er på til sammen ca Hele befolkninga er bare vel dobbelt så stor som Vestfold fyljke med ?, Like langt mellom Tromsø og Bodø som mellom Oslo og Trondheim. Effekt av tverrfaglige spesialiserte rehabiliteringstilbud i sen fase bekreftet I review artikler: Geurtsen et al. 2010; Turner-Stokes L et al. 2008; Cicerone KD et al .

15


Laste ned ppt "Audny Anke Overlege, PhD Universitetssykehuset Nord- Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google