Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?
Torbjørn Trondsen

2 Regulering av fiske =forvaltning av verdier
Ressursene i havet er et knapt gode med økende verdi Færre fiskere og fartøy å dele på Antall fiskere går ned Antall fiskefartøyer går ned Fangstkapasiteten går opp Kvotegrunnlaget svinger men er mindre enn fangstkapasiteten Hvem tar verdiene? T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

3 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?
Spørsmål Utviklingstrender Hvilke verdier representerer fiskeressursene Hvordan øke verdiene? Hvordan sikre verdiene til kysten? T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

4 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?
Utvikling i antall fiskere T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

5 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?
T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

6 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?
Utvikling i antall fartøy T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

7 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?
T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

8 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?
T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

9 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?
Konsesjonskapasitet 2001 21% 27% 45% 7% 100% T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

10 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?
T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

11 Store landinger av ikke konsesjonsfiske
Total torskefisk 2000: 549 mill kg Linefartøy > 28 m (M&R, ikke kons) 12,1% Fabrikktrålere ,8% Ferskfisk-/rundfrysetrålere 8,3% Småtrålere ,3 % Fartøy 21-28m ,7% Fartøy m ,3% Fartøy 8-12,9m ,5% T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

12 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?
T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

13 Plan eller markedsdrevet?
Hva er drivkraften i konsentrasjon og regional omfordeling av kvoteverdier? Offentlig planlegging eller markedet? Fiskerimyndighetene påstår at kvoter ikke er omsettelige Overføring av en fiskekonsesjon fra en fisker til en annen krever tillatelse fra fiskerimyndighetene Men. Fiskeren trenger ikke å selge til andre enn de som får overført fiskerettigheten som selgeren må si fra seg ved salg av båten. Hva er virkeligheten? T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

14 Omsatte konsesjonsverdier i Norge
Kolmulekonsesjon evigvarende (mill kr) 10-15 mill Sild/makrellkonsesjon (mill kr) 60-100 Torsketråler uten leveransebindinger 60 mill kr Torsketråler med leveransebindinger 35-40 mill kr 28 meters kystbåt med sildekvote 3,5-5 mill kr Linebåt over 28 m 20 mill 10 meter sjark T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

15 Kvoteverdier som omsettes i dag
Norge Island Torsk evig m)fri oms (kr/kg) 60 80 Torsk evig. m) leveringsavtaler (kr/kg) 35-40 Sesongkvote torsk (kr/kg) 9-10 13 Sild evig. kystflåte (kr/kg) 5 Sei evig. (kr/kg) 29 Hyse evig. (Kr/kg) 64 Reke evig (kr./kg) 24 Blåkveite (kr/kg) Uer evig. (kr/kg) T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

16 Beregnede samlede kvoteverdier av norsk fisk 2002
TOTAL VILL FISK mld kr (tilsvarende 50% av Statoils børsverdi) Pelagisk fisk mld kr Torskefisk mld kr Skalldyr mld kr Beregnet slik: Islandske og norske kvoteverdier omregnet fra relativ salgspris i forhold til torsk (for eksempel sei 38% av torskepris) Kvoter 2002, ellers fangst 2001 omregnet i torskeenheter etter relativ pris T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

17 Beregnede varige kvotepriser Kr/kg
T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

18 Kvoteverdi pelagisk fisk
T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

19 Kvoteverdi torskefisk
T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

20 Kvoteverdier skalldyr
T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

21 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?
T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

22 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?
Beregnet kvoteverdi Torsk, hyse, sei, blåkveite landet i Nord Norge 2001 (Islandsk prisnivå) Nord Norge 28 mld kr Finnmark mld. kr Nordland mld kr Troms mld kr T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

23 Regulering i fisket hemmer verdiskapningen
Felles konkurransekvoter Stimulerer fiskerne til å fange mest mulig på kortest mulig tid Som investerer i fangstkapasitet og seilingsfart Gir lite tid for verdiskapende aktiviteter Til høy kvalitet og levendefisk Til utnyttelse av biprodukter Til leveranse når markedet betaler best Leveransepress i sesonger presser ned prisene Konsesjonsregler gir tekniske begrensninger på plass for foredling og sortering om bord Konsesjonsprisene hemmer rekruttering av nye aktører med nye ideer for verdiskapning Aktørene fokuserer på konsesjonsverdiene ikke foredling og bedre markedstilpasning T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

24 Verdiskapning for hvem?
Høyest verdiskapning når aktørene må konkurrere om individuelle omsettelige kvoter Men hvem skal ha gevinsten? Island, New Zealand, Nederland mfl. Individuelle omsettelige kvoter Konsekvens: De som var først inne fikk hele gevinsten Norge har innført omsettelighet gjennom konsesjonssystemet og fordelt verdiene til private Planlegges innført i kystfisket, men med regionale bindinger Alternativ løsning: Alle rettighetene overføres til fylkeskommunene/Sametinget som leier rettighetene til fiskerne på kort og langsiktige kontrakter For Troms innebærer dette en verdi på 7 mld. Kr T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?

25 Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?
Konklusjon Rettighetene til norske kvoter omsettes Fiskekvoter representerer store verdier som Privatiseres Flyttes steg for steg ut av landsdelen Til Møre og Romsdal og Hordaland Fiskeripolitikken fremmer denne utviklingen Reguleringspraksisen i fisket hemmer markedsbasert verdiskapning Regionalisering av rettighetene kan sikre samfunnets verdier til kysten Alternativ til Fiskeridepartementets opplegg: Forvaltningen av rettighetene flyttes til Fylkeskommunene/ Sametinget for utleie til sine fisk T. Trondsen, Driv Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?


Laste ned ppt "Regulering av fiske. Hvem tar gevinsten?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google