Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Hovedprosjekt/Bachelorprosjekt 2009 BO803D Hovedprosjekt 18 sp - ING BO810D Bachelorprosjekt 18 sp – drift.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Hovedprosjekt/Bachelorprosjekt 2009 BO803D Hovedprosjekt 18 sp - ING BO810D Bachelorprosjekt 18 sp – drift."— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Hovedprosjekt/Bachelorprosjekt 2009 BO803D Hovedprosjekt 18 sp - ING BO810D Bachelorprosjekt 18 sp – drift BO820D Bachelorprosjekt 18 sp – info.behandling – ViD, HKI og HKD utgår, men kan fremdeles gjøres – Fagene gjennomføres som prosjektarbeider Innleveringsfrister: – Data til avdelingens prosjektarkiv: 7.mai – Prosjektet: 25. mai (campus) 28.mai (FU)

2 Side 2HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Det viktigste faget i studiet! Fortsatt i studiesituasjonen … … men også, for de fleste, i kontakt med arbeidslivet Kan være inngangsporten til fast jobb Be om referanse fra oppgavestilleren etter utført prosjekt

3 Side 3HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Målsetting lære å planlegge tid og arbeidsmengde integrere kunnskap fra flere fag lære å bli enige om standarder, grensesnitt og strukturer lære å ha "vanskelige" oppdragsgivere lære å dokumentere et mindre programsystem, et nettverk e.l. lære å teste et mindre system

4 Side 4HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Oppstart av prosjektet fordeling blant studentene fordeling blant veiledere studentene må oppsøke veileder – Campus: uke 2 (drift), uke 6 (ing) – Andre (FU): senest uke 5 studentene avtaler oppstartmøte der veileder og oppgavestiller er til stede

5 Side 5HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Oppstartmøtet Drøft prosjektet og forsøk å trekke opp rammene – foreløpig møteplan – inndeling av prosjektet i deler – fordeling av ansvar mellom deltakerne – framdriftsplan for prosjektet Gjør rede for kravene til timelisteføring.kravene til timelisteføring Poengter at prosjektframdriften er studentenes ansvar. Gå kort gjennom retningslinjene for vurdering.vurdering Bevisstgjøring av ambisjonsnivå Orienter om opphavsrettigheter og skolens ansvarsfraskrivelse når det gjelder studentenes virksomhet.opphavsrettigheter og skolens ansvarsfraskrivelse Sett opp krav til dokumentasjon, eksempler: forstudierapport, kravdokument, systemdokumentasjon, brukerhåndbok, drifts- / installasjons- beskrivelserdokumentasjon Eksterne prosjekter: Skriv under kontraktene Bruk av It’s Learning eller andre verktøy for prosjektoppfølging og samarbeid

6 Side 6HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Referatet fra oppstartmøtet Studenten(e) skal sørge for referater fra alle møter Referatet fra oppstartmøtet er spesielt viktig – der inngås avtaler som gjelder for prosjektet som helhet og for sluttvurderingen spesielt – veileder skal godkjenne referatet – kravet til referat gjelder også dersom oppstartmøtet "bare" er en vanlig telefonsamtale Studentene skal bevisstgjøre seg sitt ambisjonsnivå i forhold til oppgavens vanskelighetsgrad

7 Side 7HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Framdrift av prosjektet Det er studentene som er ansvarlig for framdriften Ikke møt hos veilederen med ”vi aner ikke hva vi skal gjøre og vi har ingen forslag selv” Selvstendige studenter sier ”vi har tre forslag til videre arbeid, hva er best?” Selvstendighet er et eget evalueringskriterium

8 Side 8HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Arbeids- og ansvarsfordeling ha et realistisk ambisjonsnivå ta opp samarbeidsproblemer i gruppen på et tidlig tidspunkt ha klare ansvarsforhold - alle kan ikke gjøre alt, og en person kan heller ikke gjøre alt!

9 Side 9HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Timeregistrering og ukerapporter timelister hver uke med timer fordelt på arbeidsart og liten rapport timekrav: ca. 26 t/sp (32,5 t/uke) det vil si ca. 450 t (ca. 50 dagsverk) kan f.eks. fordeles slik: – Drift: 26 t/uke f.o.m. uke 2 i ca. 17,5 arbeidsuker – Ing.: 32,5 t/uke f.o.m. uke 6 i ca. 14 arbeidsuker det er trukket fra to uker for påske, helligdager og eksamen

10 Side 10HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Standarder for dokumentasjon, etc. Bedriftens standarder …eller… det du har lært på skolen: – Ing: Prosjektfaget i 3.klasse, eventuelt prosjektet i 2.klasse – Valg av utviklingsprosess er vesentlig – Drift: Utviklingsprosjekter, inkl. utvikling av nettsted: Bruk malene fra faget Informatikk 1 / Prosjekt i 1.klasse Driftsprosjekter: Forstudium, kravdokument, driftsdokumentasjon – Lenke til aktuelle maler fins på fagets hjemmeside. Bruk ItsLearning for å unngå brukernavn og passord (som sendes per e-post ved behov). Drøft alltid disposisjonen med oppgavestiller og veileder Veileder leser vanligvis gjennom, og gir tilbakemelding på hvert dokument én gang underveis

11 Side 11HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Presentasjon av prosjektet Alle lager en enkel www-presentasjon (ev. en serie PowerPointSlides) – litt om firmaet – problemstillingen – hvorfor valgte dere denne oppgaven – hvordan løste dere problemet – resultater – videre arbeid Presentasjon skal gjennomføres i den bedriften der oppgaven utføres Søknad om fritak sendes veileder senest 8.mai

12 Side 12HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Tildeling av rom og utstyr på AITeL Gjelder de som ikke kan sitte hos oppgavestiller Søknader til labben uke 3 eller senere Labben administrerer søknad om tildeling Rom er en dyrebar ressurs: God begrunnelse Utstyr lettere få få

13 Side 13HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Avslutning Tittelside til sluttrapport og prosjektoversikt – en enkel side med fakta-opplysninger Alle dokumenter utarbeidet og revidert underveis Sluttrapporten skal si litt om hvordan det gikk Innlevering av data til avdelingens prosjektoversikt - 7.mai – tittelsiden – presentasjonen (www eller ppt) Innlevering på CD og på papir – CAMPUS:25 mai, NETSTUD 28.mai – sluttrapport (husk tittelside) – prosjektrapporter – ukerapporter, timelister, møtereferater, etc. – programmer som er laget

14 Side 14HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Vurdering Studenten består dersom resultatet viser at han/hun er i stand til å fungere tilfredsstillende i et yrke som utdanningen kvalifiserer for. Bokstavkarakterer A-E for bestått, F for ikke bestått. Både A og B stiller store krav til selvstendighet. Ingen selvfølge at alle i en gruppe får samme karakter. Dokumentasjonen må vise hvem som har gjort hva.

15 Side 15HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Vurdering, forts. Følgende skal vurderes – kvaliteten på prosessen å arbeide med prosjekt – kvaliteten på det utførte arbeid – innleverte rapporter og dokumentasjon. Både struktur, innhold og språk er viktig. Dårlig språk er ofte til hinder for at leseren forstår innholdet. – testkjøring, presentasjon, overlevering av produkt – spesielle krav for systemutviklingsprosjekter Vektlegging – Må avtales på oppstartmøte: produktet, prosessen, dokumentasjonen, produktet vektlegges og I dokumentasjonen er sluttraport viktig, presentasjon også teller noe – må stå i alle delene for å få ståkarakter totalt – for å få A må alle delene (prosess, dokumentasjon og produkt) kvalifisere til A

16 Side 16HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Vurdering - konkrete krav De oppgitte krav til arbeidsinnsats (antall timer) må være dokumentert Presentasjon av oppgaven Utstyr, etc. tilbakelevert Innlevering som beskrevet

17 Side 17HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Opphavsrettigheter Resultatene er i utgangspunktet AITeL sin eiendom Avtale om noe annet skjer ved å krysse av på avtalen mellom oppdragsgiver, avdeling og studenten(e)


Laste ned ppt "Side 1HiST, AITeL – Walter Keim - 29.12.2008 Hovedprosjekt/Bachelorprosjekt 2009 BO803D Hovedprosjekt 18 sp - ING BO810D Bachelorprosjekt 18 sp – drift."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google