Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi og handlingsplan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi og handlingsplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi og handlingsplan
Idrettsbyen Tromsø Strategi og handlingsplan

2 Innhold Side. 3. Hensikt og visjon 6. Mål, strategi og tiltak for å muliggjøre riktige arrangementer 9. Mål, strategi og tiltak for å sikre riktige anlegg 12. Mål, strategi og tiltak for å sikre bærekraftig investering og drift 15. Strategikart

3 Hensikt og visjon 1 ”…ledende posisjon innenfor kultur- og idrettsarrangement - regionalt og nasjonalt som samtidig ivaretar anleggsbehovet for Tromsøs befolkning”

4 Hensikt og visjon Hensikten: Idrettsbyen Tromsø skal sikre realisering av idrettsanlegg som er definert i forprosjektet (Definerte arenaer) Idrettsbyen Tromsøs visjon: Sikre at Tromsø tar en ledende posisjon innenfor kultur- og idrettsarrangement - regionalt og nasjonalt som samtidig ivaretar anleggsbehovet for Tromsøs befolkning

5 Hensikt og visjon Visjonen skal oppnåes gjennom fokus på riktige arrangementer, riktige anlegg og fokus på bærekraftig investering og drift Bidra til at Tromsø er i stand til å søke og gjennomføre nasjonale og internasjonale kultur- og idrettarrangementer Øke kapasiteten på tidsriktige anlegg som kombinerer idrett, kultur og næring Etablere anleggskonsepter som sikrer bærekraftig investering og drift

6 Mål, strategi og tiltak for å muliggjøre riktige arrangementer
2 ” …søke og gjennomføre nasjonale og internasjonale kultur- og idrett-arrangementer”

7 Målsetning og mål for å muliggjøre riktige arrangementer
Målsetning: Bidra til at Tromsø er i stand til å søke og gjennomføre nasjonale og internasjonale kultur- og idrettarrangementer Delmål: Øke Tromsøs attraktivitet Samle og sikre økt arrangementskompetanse Tilrettelegge for økt kompetanse innenfor idrett, arrangement og folkehelse

8 Strategi og tiltak for å muliggjøre riktige arrangementer
Strategi: Etablere en unike møteplasser (venues) Tilpasse seg regionale og nasjonale strategier innen kultur- og idrettsarrangement Etablere forum for utveksling av arrangementserfaring Gå i dialog om samarbeid med nasjonale og regionale aktører om et kompetansesenter (Arrangement) Tiltak: Opprette dialog med aktuelle arrangører innen idrett, kultur og næring Utvikle arrangementsplan tilpasset Tromsøs ambisjoner Bidra til å utvikle en masterplan for arrangementsturisme Definere behovsspesifikasjon Leveransekrav: Har utviklet en behovsspesifikasjon som bl.a. inneholder: Interessentenes særegne behov Beskrivelse av mulige behovskonflikter Fastsette overordnete målsettinger, herunder samfunnsmål, effektmål og resultatmål

9 Mål, strategi og tiltak for å sikre riktige anlegg
3 ” Øke kapasiteten på tidsriktige anlegg som kombinerer idrett, kultur og næring”

10 Målsetning og mål for å sikre riktige anlegg
Målsetning: Øke kapasiteten på tidsriktige anlegg som kombinerer idrett, kultur og næring Delmål: Etablere et konsept som tilfredsstiller ulike krav til fasiliteter samtidig som grønnstrukturen opprettholdes og utvikles Kort reisevei og trygg tilgjengelighet til anleggene Sørge for å beholde og videreutvikle talenter fra regionen Sikre næringslivets behov for tidsrikte arenaer

11 Strategi og tiltak for å sikre riktige anlegg
Strategi: Synliggjøre dagens anleggssituasjon og avvik i forhold til ambisjon Etablere kunnskap om nyere anleggsteknikk Synliggjøre potensialet av å etablere møteplass (venue) Ivareta brukernes behov gjennom dialog Tiltak: Dokumentere anleggssituasjonen, kapasitet, teknisk tilstand og driftskostnader. Dokumentere erfaringene fra Storstua i Kristianstad og andre sammenlignbare anlegg Etablere brukerfora Definere kravspesifikasjon Leveransekrav: Har utviklet en kravspesifikasjon som bl.a. inneholder beskrivelse av: Funksjonelle krav Estetiske krav Fysiske krav Operasjonelle krav Økonomiske krav

12 Mål, strategi og tiltak for å sikre bærekraftig investering og drift
4 ”Etablere anleggskonsepter som sikrer bærekraftig investering og drift”

13 Målsetning og mål for å sikre bærekraftig investering og drift
Målsetning: Etablere anleggskonsepter som sikrer bærekraftig investering og drift Delmål: Etablere en eierstruktur som optimaliserer finansieringsmuligheter og drift Skape et fleksibelt og robust inntektsgrunnlag Skape en kostnadseffektiv drift med samlokalisering, samdrift, felles arealer, tekniske løsninger og infrastruktur Tilrettelegge for trinnvis utbygging

14 Strategi og tiltak for å sikre bærekraftig investering og drift
Strategi: Hensynta interessentenes behov Skape økonomisk attraktive anleggskonsepter Synliggjøre potensialet for investorer Spisse og prioritere anleggene for trinnvis utbygging Legge grunnlag for kostnadseffektiv drift gjennom å lære av andre Tiltak: Identifisere økonomiske ringvirkninger av arrangementsplanen Innhente erfaringer om økonomisk bærekraftighet fra lignende anlegg nasjonalt og internasjonalt Visualisere mulige løsninger Arrangere seminar rundt tema idrettsarrangement som næringsutvikling Utvikle forretningsplan i samhandling med Tromsø kommune, idretten (bredde og topp), kultur og næringsliv Leveransekrav: Har utviklet en forretningsplan som bl.a inneholder: Anbefalt drifts- og organisasjonsform Finansieringsplan Kostnads- og inntektsberegning Beskrivelse av eiernes forpliktelser Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer

15 Strategikart 5 ”Veien videre krever konkrete handlinger og koordinert arbeid”

16 Strategikart (1 av 2) Hensikten:
Idrettsbyen Tromsø skal sikre realisering av idrettsanlegg som er definert i forprosjektet (Flerbrukshall, friidretthall, senter for toppidrett og utdanning og svømmehall) Idrettsbyen Tromsøs visjon Sikre at Tromsø tar en ledende posisjon innenfor kultur- og idrettsarrangement - regionalt og nasjonalt som samtidig ivaretar anleggsbehovet for Tromsøs befolkning Bidra til at Tromsø er i stand til å søke og gjennomføre nasjonale og internasjonale kultur- og idrettarrangementer Øke kapasiteten på tidsriktige anlegg som kombinerer idrett, kultur og næring Etablere anleggskonsepter som sikrer bærekraftig investering og drift Mål Øke Tromsøs attraktivitet Samle og sikre økt arrangementskompetanse Tilrettelegge for et nordnorsk kompetansesenter innen idrett og folkehelse. Mål Etablere et konsept som tilfredsstiller ulike krav til fasiliteter samtidig som grønnstrukturen opprettholdes og utvikles Kort reisevei og trygg tilgjengelighet til anleggene Sørge for å beholde og videreutvikle talenter fra regionen Sikre næringslivets behov for tidsrikte arenaer Mål Etablere en eierstruktur som optimaliserer finansieringsmuligheter og drift Skape et fleksibelt og robust inntektsgrunnlag Skape en kostnadseffektiv drift med samlokalisering, samdrift, felles arealer, tekniske løsninger og infrastruktur Tilrettelegge for trinnvis utbygging Strategi Etablere en unik møteplass (venue) Tilpasse seg regionale og nasjonale strategier innen kultur- og idrettsarrangement Etablere forum for utveksling av arrangementserfaring Gå i dialog om samarbeid med nasjonale og regionale aktører om et kompetansesenter Strategi Synliggjøre dagens anleggssituasjon og avvik i forhold til ambisjon Etablere kunnskap om nyere anleggsteknikk Synliggjøre potensialet av å etablere møteplass (venue) Ivareta brukernes behov gjennom dialog Strategi Hensynta interessentenes behov Skape økonomisk attraktive anleggskonsepter Synliggjøre potensialet for investorer Spisse og prioritere anleggene for trinnvis utbygging Legge grunnlag for kostnadseffektiv drift gjennom å lære av andre

17 Strategikart (2 av 2) Tiltak Tiltak Tiltak Leveransekrav Leveransekrav
Opprette dialog med aktuelle arrangører innen idrett, kultur og næring Utvikle arrangementsplan tilpasset Tromsøs ambisjoner Bidra til å utvikle en masterplan for arrangementsturisme Definere behovsspesifikasjon Tiltak Dokumentere anleggssituasjonen, kapasitet, teknisk tilstand og driftskostnader. Dokumentere erfaringene fra Storstua i Kristianstad og andre sammenlignbare anlegg Etablere brukerfora Definere kravspesifikasjon Tiltak Identifisere økonomiske ringvirkninger av arrangementsplanen Innhente erfaringer om økonomisk bærekraftighet fra lignende anlegg nasjonalt og internasjonalt Visualisere mulige løsninger Arrangere seminar rundt tema idrettsarrangement som næringsutvikling Utvikle forretningsplan i samhandling med Tromsø kommune, idretten (bredde og topp), kultur og næringsliv Leveransekrav Har utviklet en behovsspesifikasjon som bl.a. inneholder: Interessentenes særegne behov Beskrivelse av mulige behovskonflikter Fastsette overordnete målsettinger, herunder samfunnsmål, effektmål og resultatmål Leveransekrav Har utviklet en kravspesifikasjon som bl.a. inneholder beskrivelse av: Funksjonelle krav Estetiske krav Fysiske krav Operasjonelle krav Økonomiske krav Leveransekrav Har utviklet en forretningsplan som bl.a inneholder: Anbefalt drifts- og organisasjonsform Finansieringsplan Kostnads- og inntektsberegning Beskrivelse av eiernes forpliktelser Risikoanalyse Kritiske suksessfaktorer


Laste ned ppt "Strategi og handlingsplan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google