Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringen: Hvordan kan Asker Skiklubb best utnytte Føyka til å sikre klubben ”bærekraftige” løsninger; til glede for dagens og fremtidens idrettsutøvere?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringen: Hvordan kan Asker Skiklubb best utnytte Føyka til å sikre klubben ”bærekraftige” løsninger; til glede for dagens og fremtidens idrettsutøvere?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringen: Hvordan kan Asker Skiklubb best utnytte Føyka til å sikre klubben ”bærekraftige” løsninger; til glede for dagens og fremtidens idrettsutøvere?

2 Mål •Å etablere et funksjonelt senter for klubben på Føyka, med fasiliteter for administrasjon, idrett og sosiale aktiviteter •Å sikre tilgang til nødvendige og hensiktsmessige arealer i Asker for klubbens videre anleggsutbygging på kort og lang sikt •Å skaffe et langsiktig inntektsgrunnlag, som et signifikant bidrag til løpende drift av klubben

3 Strategi •Skape synergier for flere interessenter •Asker Skiklubb •Øvrige grunneiere i området •Asker kommune •Engasjere profesjonell prosjektutvikler gjennom åpen idékonkurranse •Presentere behov og antyde muligheter, men utfordre tilbyderne til å foreslå løsninger •Skape ”gruppenøytrale” verdier, slik at interne motsetninger i klubben forebygges

4 Visjon Grunneiere ASK Asker Skiklubb Kommunen Prosjekt- utvikler Asker kommune Grunneiere Prosjektutvikler

5 Suksesskriterier •Intern samordning og enighet i Asker Skiklubb •Reguleringsendring til formål som vil gi tomten høy verdi •Synergieffekter mellom involverte parter, der det letes etter vinn-vinn situasjoner (optimalisere ”ressursbytter”) •Sammenfall med resultatene av kommunens brukerundersøkelse •Flerbruk av anlegg; anleggs- og driftsmessige synergier •Store idrettsarrangementer med høy profil; så vel klubb som kommune og dens innbyggere skal være stolte av Føyka

6 Prosess og fremdrift •Des. 2001: Notatet ”Utredning om utvikling av Føyka” •26.08.04: Hovedstyret i ASK opprettet Utviklingskomiteen •13.10.04: Møte med Morten Strand •17.11.04: Møte med Tor Arne Midtbø og naboer •06.01.05: Utlysning av idékonkurranse •14.02.05: Tilbudsfrist; ”indikative” tilbud •Mars 2005: Intensjonsavtale med 1-3 tilbydere •Mai 2005: Frist for utdyping og videreutvikling av tilbudet •Juni 2005: Kontrakt med prosjektutvikler •Nov. 2005: Prosjektutviklers forslag til plan for Føykaområdet

7 Utvelgelseskriterier •Asker Skiklubb vil velge den tilbyder som best kan sannsynliggjøre at målene for Føyka-prosjektet kan oppnås •Konkrete utvelgelseskriterier vil bli presentert ved tilbudsfristens utløp •Kriteriene vil blant annet være konkretisering av: •Sannsynliggjøring av oppfyllelse av prosjektets hovedmål •Modell og sannsynlig nivå for gevinster til Asker Skiklubb •Ressurser (bemanning, timer og prosjektkostnader) som tilbys lagt inn i prosjektet


Laste ned ppt "Utfordringen: Hvordan kan Asker Skiklubb best utnytte Føyka til å sikre klubben ”bærekraftige” løsninger; til glede for dagens og fremtidens idrettsutøvere?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google