Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles profilering av ”Det marine Hordaland” Tanja K. Hoel Fiskeriforum Vest og Norsk Sjømatsenter www.sjomat.nowww.fiskeriforum.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles profilering av ”Det marine Hordaland” Tanja K. Hoel Fiskeriforum Vest og Norsk Sjømatsenter www.sjomat.nowww.fiskeriforum.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles profilering av ”Det marine Hordaland” Tanja K. Hoel Fiskeriforum Vest og Norsk Sjømatsenter www.sjomat.nowww.fiskeriforum.no

2 www.sjomat.nowww.fiskeriforum.no Fiskeriforum Vest Fiskeriforum Vest er et forum for kontakt og samarbeid mellom alle aktørene innen fiskerinæringen på Vestlandet Fiskeriforum Vest er en pådriver både nasjonalt og internasjonalt i saker innenfor vekst, utvikling, nyskapning, samarbeid og informasjonsutveksling som angår fiskerinæringen i landsdelen Norsk Sjømatsenter Norsk Sjømatsenter er en stiftelse som fremmer bruk av sjømat ved å øke kompetansen om sluttproduktet i alle ledd i næringen Kompetanseheving og kunnskapsformidling skjer gjennom tilrettelegging og gjennomføring av kurs, konferanser, produktpresentasjoner og arrangementer.

3 Sjømat for alle skal: være et sentralt arrangement som skal fremme kunnskap om sjømat og stimulere til økt bruk av helseriktig og velsmakende sjømat, basert på bærekraftig fangst og havbrukvære et sentralt arrangement som skal fremme kunnskap om sjømat og stimulere til økt bruk av helseriktig og velsmakende sjømat, basert på bærekraftig fangst og havbruk sette produktet og verdiskapningen i sentrum, stimulere til næringsutvikling og synliggjøre vår ledende marine kunnskapsette produktet og verdiskapningen i sentrum, stimulere til næringsutvikling og synliggjøre vår ledende marine kunnskap henvende seg til både fagmiljøene, næringen og konsumentene og fremstå med en klar felles profil og tematisering for konferanse og publikumsaktiviteterhenvende seg til både fagmiljøene, næringen og konsumentene og fremstå med en klar felles profil og tematisering for konferanse og publikumsaktiviteter Visjon

4 Sjømatkonferansen 18. okt 2006 Fremme kunnskap om sjømat og helse, sunnhet og ernæring, samt stimulere til produktutvikling som tilfredsstiller dagens spisevaner

5 Sjømatutstilling Initiativ til en sjømatutstilling, hvor bedrifter skal vise frem nye sjømatprodukter for dagligvare,- og restauranthandelen Stort potensial for videreutvikling i kombinasjon med sjømatkonferansen

6 Sjømatprisen 2006 Sjømatprisen skal inspirere til en positiv og kreativ utvikling av sjømatprodukter som tilbys kundene. Det tas i særlig grad sikte på å hedre de som ved nytenking, initiativ og pågangsmot har vist at det nytter å satse på sjømat.

7 Sjømat for barn og ungdom 700 barn i alderen 6- 10 år skal få prøve seg som kokker 500 ungdommer skal få en opplæring i sjømat og helse ”Du blir hva du spiser” I samarbeid med NIFES

8 Sjømat på 1-2-3 Konkurransen ”Sjømat på 1-2-3” er et samarbeid mellom Eksportutvalget for fisk og Fiskeriforum Vest for å sette større fokus på ungdom og sjømat

9 En stim av opplevelser

10

11 Det Marine Hordaland AQUA NOR 2005 Fellesstand for hele Vestlandsregionen Over 40 underutstillere Sjømatbar som profilerte produkter fra hele regionen Fagprogram med presentasjon av næring,- FoU og undervisningsmiljø

12 Det Marine Hordaland 20.-22. april 2006 i Vestlandshallen. Fellesstand med over 13 utstillere Egen sjømatbar med faglig program Møteplass Marin, med faglig seminar i tilknytning til messen Neste messe planlegges: 8.-10. april 2008

13 Det Marine Hordaland Nasjonal og Internasjonal synliggjøring Spania Brüssel, Ekskursjon til Sjømatmessen North Atlantic Seafood

14

15 Fiskeri- og Kystdepartementet (FKD) og Norges forskningsråd om samarbeid mellom Forskningsdagene og Sjømat for alle, både på konferansen og de publikumsrettet aktivitetene. I 2006 skal konferansen videreutvikles med målsetting om å nå en større målgruppe, og skape en møteplass for kunnskapsutveksling innen hele verdikjeden av sjømat, fra forskning og ut til forbruker. En er allerede i gang med planlegging for at en i 2007 skal kunne arrangere en større internasjonal konferanse om det samme tema, som en oppfølger av Washington konferansen ”Seafood & Health 05”i desember 2005, hvor FKD er medarrangør. Forskningsrådet og FKD synes det foreslåtte temaet er interessant for en internasjonal konferanse i Norge og på dette området har vi stor forskningsaktivitet i Norge, og deltar i mye internasjonalt forskningssamarbeid. Seafood & Health 2008


Laste ned ppt "Felles profilering av ”Det marine Hordaland” Tanja K. Hoel Fiskeriforum Vest og Norsk Sjømatsenter www.sjomat.nowww.fiskeriforum.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google