Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inge Andersen Idrettens organisering og viktigste oppgaver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inge Andersen Idrettens organisering og viktigste oppgaver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inge Andersen Idrettens organisering og viktigste oppgaver

2 Status norsk idrett pr. i dag
Over 2 millioner medlemskap Ca idrettslag 54 særforbund 19 idrettskretser 360 idrettsråd

3 IDRETTENS ORGANISERING
2,0 mill medlemskap idrettslag 360 idrettsråd Særkretser 19 idrettskretser 54 særforbund Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

4 Norsk idretts visjoner
: Idrett for alle : Idrettsglede for alle

5 Det hele henger sammen Uten idrettslagenes tilbud til alle som vil…..
Uten særidrettenes tilrettelegging for konkurranser og mestring….. Uten idrettskretsenes arbeid for flere anlegg og bedre rammevilkår….. Uten særforbundenes målrettede arbeid med den utviklingsorienterte ungdomsidretten….. Uten Olympiatoppens felleserfaringer til samhandling, kompetanseutvikling og optimalisering ……

6 Uten dette Ingen felles verdibasert barne- og ungdomsidrett!
Ingen idrettsprestasjoner i verdensklasse!

7 Hvor kommer de fra?

8 Drømmen Vi er mer levende enn noen gang. 20 mill i 2003 40 mill 2004

9 MESTRING BARNEIDRETT VARIG INTERESSE UNGDOMSIDRETT VOKSENIDRETT
Verdikjeden i norsk idrett: Det er en sammenheng mellom alle lenker, alle er avhengige av hverandre, og alle kan både bidra og høste. Det er ingen motsetningsforhold, men snarere avhengighetsforhold mellom de ulike lenker. Mestring (og kontakt) er sentrale stikkord for å motivere mennesker (og barn) til , slik også innen idretten. Uten fokus på mestring vil ethvert ledd i kjeden dø ett for ett. Selv kjenner jeg alle ledd i kjeden av egen erfaring som toppidrettsutøver, topptrener, barnetrener og utøver og ved å drive voksenidrett med varig interesse. Jeg kan derfor basere meg på erfaringer når jeg uttaler meg: Norsk idrett er avhengig av topp kvalitet i alle ledd. Historisk sett er vi gode på Toppidrett. OLT har gjort et godt arbeid etter starten av P-88. Stikkordene har vært: Spisskompetanse, Kompetansedeling, Handlekraft, Ressursprioritering. Barne- og ungdomsidretten må bli like kompetansebasert, dele kompetanse på samme måte og vise handlekraft. NIF som organisasjon må i den sammenheng være premissleverandør og definere innholdet i barne- og ungdomsidretten, på samme måte som OLT definerer premissene for toppidrettssatsing. VOKSENIDRETT TOPPIDRETT

10 Idrettens samfunnsverdier
Idrettens egenverdi Idrettens nytteverdi

11 …hvis vi ikke har de grunnleggende verdier på plass, tåler vi ikke å tape, og vi ”overlever” ikke i det lange løp… …hvordan ser det samfunnet ut som vi skal bygge våre verdier i…?

12 Sentrale verdidokumenter
§ 1-2 – NIFs formål Barneidrettsbestemmelsene Idrettens barnerettigheter Retningslinjer for ungdomsidrett Retningslinjer mot seksuell trakassering Idrettens vedtatte holdning til alkohol Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus Retningslinjer for etisk handel Idrettens miljøstrategi Innføring av politiattest Idrettsglede for alle – Idrettspolitisk Dokument for perioden

13 Motivasjon Jeg blir sett Jeg betyr noe Jeg har en verdi Motivasjon

14 Idrettens gode grunner:
Ungdom er idrettens utfordring nr 1! Å beholde flere ungdommer som aktive Å sikre etterveksten av dem som skal begeistre i fremtiden Å rekruttere fremtidens trenere, ledere og dommere Å beholde idrettsgleden hos flere Å kunne gi ungdom frivillighetskulturen i arv Noe å strekke seg etter for organisasjon og for den enkelte utøver

15 Idrettens gode grunner:
Enda bedre kobling mellom utdanning, kultur og idrett Fremvise det beste i den norske idrettsmodellen: frivillighet, antidoping, ung idrettsglede, kompetansebasert utvikling etc. Bidrar til å løse utfordringene knyttet til OL- anleggene Tettere forholdtil IOC - Mulighet til å kunne påvirke beslutninger …med tanke på et eventuelt fremtidig OL i Norge?

16 Idrettens gode grunner:
Norsk idrett kan påvirke til et arrangement for ungdom slik vi vil ha det: Fellesskap, internasjonal solidaritet, idrettsglede, kompetanseoverføring, møteplasser, utdanning, kultur, teknologi, frivillighet og demokrati Kan skape interesse for nye og spennende vinteridrettsgrener Kompetansetilfang når det gjelder store arrangementer særlig for yngre ledere

17 Ungdoms OL 2016 Et langsiktig utviklingsprosjekt

18 Hvorfor riktig for Innlandet?
Innlandet har infrastruktur og erfaring til å sikre at YOG 2016 blir en nasjonal og internasjonal suksess. Muligheter for å utvikle den unge frivillighetskulturen. IOC bidrar med 140 millioner kr – 110 millioner mer enn de er forpliktet til – til etablering av deltakerlandsby og infrastruktur som skal konverteres til 360 studenthybler. Bred involvering av sentrale utdanningsinstitusjoner på Innlandet – prosess igangsatt med innlandshøgskolene. Mulighet til å sette OL-anleggene fra 1994 på det internasjonale olympiske kartet igjen – perfekt etterbruk 22 år etter 1994. Et langsiktig utvillingsprosjekt som bygger opp under Innlandets strategier innen idrett, kultur, utdanning og turisme. Vil gi og skape nye arbeidsplasser.

19 Hvorfor riktig for Norge?
Høyprofilert idrettsarrangement til Norge – 22 år etter Lillehammer 1994 Stor internasjonal synlighet: i Singapore 2010 deltok utøvere fra 204 nasjoner, 167 land kjøpte tv-rettigheter Prioritert satsing på morgendagens voksengenerasjon Fremvise Norge som en åpen-, freds-, utdannings- og idrettsnasjon til verdens ungdom Betydelig økonomisk investering fra IOC – kommer ikke uten YOG 2016 Unik mulighet til å involvere ulike utdannings- og kompetanseinstitusjoner før, under og etter Lekene

20 Olympic Legacy Innlandet kan ta en idrettsfaglig nasjonal posisjon
Innlandet som et naturlig samlingssted for norsk idrett En styrket arrangørkompetanse i regionen Innlandet kan styrke sin posisjon som arrangør av større internasjonale mesterskap


Laste ned ppt "Inge Andersen Idrettens organisering og viktigste oppgaver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google