Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2013- 2014 President Johan Olsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2013- 2014 President Johan Olsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Namsos Rotaryklubb Styringsdokument President Johan Olsen

2 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014
ROTARY INTERNATIONAL THEME 2013/14: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting : MÅL Vi skal videreføre og utvikle klubbens gode og positive miljø og forholde oss til Rotary's formål og motto for Distriktets mål som er “Fornyelse, forenkling og forbedret omdømme” videreføres og vi vil utforme klubben til å bli et foretrukket møtested for samfunnsengasjerte ressurspersoner som ønsker å jobbe med humanitære formål. Dette vil vi oppnå gjennom: Fokus på program med interessante og nyttige foredrag. - Flere egoforedrag - Gjennomføre bedriftsbesøk

3 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014
ROTARY INTERNATIONAL THEME 2013/14: Peace through service. Mål (forts.) 2.Profilere Rotary’s utadvendte samfunnsrolle med: - Rotaryfondet - Paul Harris - Ungdomsutvekslingen - RYLA- seminaret 3. Rekruttere nye medlemmer. - Øke kvinneandel Invitere gjester til enkelte møter Fellesmøte(r) med Klinga Rotary

4 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014
ROTARY INTERNATIONAL THEME 2013/14: Peace through service. Mål (forts.) 4. Videreføre klubbens faste prosjekter og etablere nye: - Samarbeid med russen ved Olav Duun videregående skole Rydding ved gamle Høknes gravlund Eventuelt annet prosjekt 5. Opprettholde en god standard på hjemmesiden. Flere må få opplæring innen WebWiz 3.0 Forespørsel om linker til andre relevante hjemmesider

5 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014
STYRET i rotaryåret 2013/ 2014 President: Johan Olsen Sekretær: Joar Grande Kasserer: Steinar Høknes Innkommende president: Håvard Vannebo Forrige president Odd Arne Flasnes Komitéledere innkalles etter behov. (Det gjennomføres minst 4 styremøter i rotaryåret)

6 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014
KLUBBADMINISTRASJON Påse at arbeidet i klubbadministrasjonen blir tilfredsstillende utført. Følge opp program og arrangement. Jobbe sammen med de andre komiteene om program. Fokus på Rotary’s mål som er å gagne andre. Leder: Håvard Vannebo innkommende president

7 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014
KLUBBMESTER - Praktisk forberedelser til møtene i klubblokalet: Låse opp lokalene Bord og stoler, kaffe/te kaker, vimpler, audiovisuelt utstyr Eigil Karoliussen – klubbmester – Bård Broteng, ????

8 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014
PROGRAMKOMITEEN Planlegge og gjennomføre gode og engasjerende program i samarbeid med presidenten. Fokus på tema knyttet opp mot Rotary’s formål og motto. Følge opp målet om flere egoforedrag. Invitere andre komiteer til å komme med programforslag. Følge opp målet om to åpne møter. Leder: Roar Slettahjell Marit Bratland Johansen, Ola Torgersen, Svein Arild Rye og Olav Wien

9 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014
ARRANGEMENSSTKOMITEEN Faste arrangement som guvernørbesøk, lutefiskkveld, julemøte, presidentskifte. Eventuelle turer/utflukter. Skriftlig programforslag til programkomiteen. Samarbeide med prosjektkomiteen om samarbeidsprosjekt med andre organisasjoner. Åpent arrangement ? Leder: Harald Einvik Knut Schjerve, Kåre Knudsen, Martin Hågensen, Arne Varem, Ivar Hustad

10 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014
MEDLEMSKAP OG KLASSIFIKASJON/MANGFOLD Påse at klubbens klassifikasjonsoversikt er oppdatert. Følge opp medlemmer med lavt oppmøte. Gi fadderne beskjed slik at de kan ta denne kontakten direkte. Arbeide spesielt for å tilføre klubben nye aktuelle medlemmer. Skriftlig programforslag til programkomiteen. Initiere til at aktuelle medlemskandidater inviteres til ordinære møter. Leder : Joar Grande sekretær(i hans fravær fungerer Håvard Vannebo) Ole Mørkved, Christian Johansen, Odd Arne Aleksandersen

11 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014
INFORMASJON, PR. MÅNEDSBREV og Web Informasjonsarbeid internt og eksternt. Føre statistikk over frammøte. Skrive referat fra medlemsmøtene. Profilering. Utarbeide innlegg til lokalavisa, guvernørens månedsbrev, månedsbrev fra ulike arrangement. Registerføring, mediekontakt, hjemmeside. Skriftlig forslag til program til programkomiteen. Leder: Håvard Vannebo(i fravær av sekretær) Odd Arne Flasnes, Steinar Høknes, Erling Aas

12 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 - 2014
PROSJEKTER Innsamling til kreftaksjonen sammen med russen ved Olav Duun videregående skole. Rydding av utenomhusorådet ved gamle Høknes gravlund. Skriftlig programforslag til programkomiteen. Nytt prosjekt? Leder: Jon Hildrum Erling Aas, Otto Ranum, Kåre Knudsen, Per Erik Arnø, Tore Flosand, Torbjørn Landsem

13 Namsos Rotary : Styringsdokument 2013 -2014
INTERNASJONALT ARBEID Arbeide med å skape forståelse for og informasjon om Rotary Foundations aktiviteter i klubben. Bidrag til Rotary Foundation sine internasjonale tjenester. Jobbe med å finne deltakere til RYLA (Rotary’s Ledelsesseminar for Ungdom) og Handicamp. Planlegge og gjennomføre ungdomsutveksling. Holde klubben oppdatert på informasjon om GSE (gruppestudieutvekslingen), RYLA (Rotary’s Ledelsesseminar for Ungdom) og Handicamp. Leder: Berndt Salkowitsch Clas E. Aune, Asbjørn Greiff, Ole Dehli


Laste ned ppt "Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2013- 2014 President Johan Olsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google