Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 – 2014 President Kirsten Larm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 – 2014 President Kirsten Larm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 – 2014 President Kirsten Larm

2 Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary – endre liv!

3 En god rotaryklubb • Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og inkluderende Rotaryklubb • Sette fokus på Ron D. Burtons motto: Aktiviser Rotary – endre liv! Med mine ord: Vær et aktivt Rotarymedlem og bidra til å endre liv – både andres og ditt eget! • Ha fokus på hva det enkelte medlem i kraft av sitt yrke/erfaring kan bidra med i vårt Rotaryarbeid i klubben, i samfunnet og i prosjekter • Færder Rotaryklubb skal være et spennende sted å være medlem, med et spenstig og variert program og en hyggelig og inkluderende atmosfære • Alle gjester skal føle seg velkomne og ønske å komme igjen • Utnytte enhver anledning til å informere om Rotarys bakgrunn og innhold i våre nettverk, privat og på jobb og gjennom en offensiv informasjons- og kommunikasjonsstrategi i samarbeid med våre naboklubber • Fortsatt fokus på maritim kultur og historie • Finne et bedre møtelokale • Øke vårt medlemsantall

4 Møter og arrangementer • Komiteen er sammen med presidenten klubbens vertskap og tar ansvar for at alle føler seg velkomne: • SE og inkludere alle • Skape en hyggelig ramme rundt møtene • Ta spesielt vare på gjester/reflektanter • Bidra med noe ekstra ved spesielle anledninger • Samlet deltakelse på et lokalt kulturarrangement årlig, evt. med påfølgende kafébesøk • Finne et bedre møtelokale • Eget budsjett med rom for å finne på hyggelige ting Vigdis KR leder Eila Harald Inger Ragnhild Thor Jan sermonimester Bruker assistentprinsippet fortsatt

5 Program, PR og opplæring • Programmet skal gjenspeile årets tema og vårt fokus på maritim kultur og historie • Variasjon (eksterne/interne foredragsholdere, bedriftsbesøk, sosiale samlinger, peismøter, komitémøter, IC-møte osv) • Ett klubbmøte i kvartalet med Rotarytema • Nye (og gamle) medlemmer oppfordres til å delta på minikurs i regi av Horten RK • Ha en oppdatert hjemmeside, være aktive på Facebook og sende referater og annet aktuelt stoff til lokalavisene • Offensiv informasjons- og kommunikasjonsstrategi i samarbeid med våre naboklubber Tore leder Grethe Ingeborg Ruth Tone Vigdis A Kirsten

6 Medlemsutvikling • Fokus på å ivareta og beholde våre medlemmer og tiltrekke oss nye medlemmer • Alle klubbens medlemmer engasjeres i rekrutteringsarbeidet • Søke nye medlemmer blant yrker vi mangler • Aktiv bruk av medlemmenes nettverk både privat og på jobb til å informere om Rotary, hva vi gjør og hva vi står for • Aktiv bruk av sosiale medier og lokalaviser til å spre informasjon om våre aktiviteter • Invitere aktuelle medlemmer som gjester/reflektanter/til informasjonsmøte/sosiale aktiviteter • Fast båttur i året med inviterte gjester? • Aktiv oppfølging av reflektanter • Omsorgsfulle faddere • Ha antennene ute og vær kreativ! Herman leder Berit B Henrik Mia Rune Søren

7 Samfunn /service Arbeid i lokalsamfunnet • Videreføre TV-aksjonen – øke engasjementet • Stirydding – redusere til en gang pr. år? (høsten) - øke engasjementet • Kinobesøk for eldre • Silvestre – foredrag og brosjyresalg i distriktets klubber • ”Megin”prosjekt på Knarberg – opplæring av ungdom i sjømannskap • Samarbeid om prosjekter med maritim historisk karakter herunder DS Kysten og Saga Oseberg • Ha fokus på mulig medlemsrekruttering i arbeidet med lokale prosjekter • Bidra med stoff til klubbens hjemmeside, Facebook og lokalaviser Gunnar leder Arve Berit M Eva Finn Johnny Terje

8 Internasjonalt • Mål for bidrag til TRF: kr 360 (60 $) pr. medlem • Deltagelse i Global Grant-prosjekt i Liberia i regi av Horten RK og i samarbeid med naboklubber • Prosjekt i India (proteser) er på vent • Prosjekt på Filippinene – småhus og fiskebåter: avhengig av initiativ fra lokal klubb, Bjørn undersøker • Litauen: Finne prosjekt for bruk av Silvestre- inntekter i samarbeid med Kupiskis RK • Undersøke mulighet for fond til klær for barnehjemsbarn på St. Kazimeras • Juletur i regi av Litauenkomiteen som tidligere • Planlegge for utvekslingsstudent 2014-2015 • Lage oversikt over attraktive Rotary- tilbud/stipender • Skaffe oversikt over klubbens service-midler Gisle leder Bjørn Gunn Katrine Trond Inger-Britt (nye generasjoner) Knut Børge (Litauenkomiteen)

9 Nye Generasjoner • Revidere plan i samarbeid med distriktet Inger-Britt

10 Staben Økonomi Eila er sjefen Fører klubbens regnskap og har kontroll på stort og smått i klubbens økonomi. Hjelper oss med fast trekk til Rotaryfondet. Sekretærer Berit M har ansvaret Har kontroll på klubbens og distriktets aktiviteter og holder klubben orientert om all informasjon som sendes til oss. Fører medlemsfortegnelse og fremmøteprotokoll og rapporterer til distriktet. Sender påminnelse om program, hvem som refererer fra møtene, hvem som har treminutter, info om påmelding/felleskjøring osv. NettsidenGunnar og Harald deler ansvaret Siden holdes kontinuerlig oppdatert og vakker. Alle referater legges ut. Ønsker mer stoff og bilder fra alle. Utfordrer spesielt komitélederne.

11 Vel møtt til et aktivt Rotaryår!


Laste ned ppt "Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 – 2014 President Kirsten Larm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google